Powstała Koalicja na Rzecz Innowacji. Biznes, nauka i administracja chcą razem zmienić Polskę

Dziś wystartowała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Dziś wystartowała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Najważniejsze instytucje naukowe, akademickie i biznesowe powołały dziś Koalicję na Rzecz Polskich Innowacji. Cel organizacji jest prosty: działać na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki. W konsekwencji stworzyć optymalne warunki dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

Założycielami organizacji są Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, PwC oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Dzięki udziałowi biznesu koalicja stawia przed sobą konkretne i mierzalne (KPI) cele. Chce osiągnąć trwałe, realne i systemowe zmiany gospodarczo - społeczne. Pierwszym krokiem ma być wypracowanie szczegółowych proinnowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności gospodarki.

- Przystępujemy do koalicji z ogromnym entuzjazmem. Z naszych doświadczeń wynika, że przełamanie barier blokujących nas w drodze do zaawansowanych gospodarek wymaga wspólnego wysiłku rozpisanego na wielu partnerów - mówił dyrektor NCBR profesor Krzysztof Kurzydłowski.

Pomysł powołania koalicji narodził się na konferencji Innowacyjna Europa w 2014 roku w Gdańsku. Koalicja postawiła przed sobą cztery cele:

Preambuła

Innowacyjność, to siła napędowa gospodarki. To również postawa, na którą składają się cechy takie jak aktywność, pracowitość, konsekwentne doskonalenie i kreatywność. To w końcu sposób myślenia nastawiony na budowanie przyszłości. Wiele instytucji państwowych, podmiotów prywatnych, a także organizacji pozarządowych wspiera rozwój polskich innowacji.

Realizowane są państwowe programy promocji i rozwoju innowacyjności, rozpisywane są konkursy na realizację zadań publicznych związanych ze wsparciem przedsiębiorców oraz naukowców i podmiotów ich zatrudniających.

Wiele działań inicjują i realizują także parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego czy też jednostki samorządu terytorialnego. Pomimo to, Polska znajduje się w kręgu najmniej innowacyjnych krajów Europy, zajmując 45 miejsce w rankingu Global Innovation Index 2014, za krajami bałtyckimi, Czechami i Słowacją, a nawet Bułgarią i Mołdawią.

Aby intensyfikować działania i przyczynić się do systemowych zmian powołujemy Koalicję na Rzecz Polskich Innowacji. Rezultatem naszych wspólnych działań staną się realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarcze i społeczne. Uważamy, że tylko wspólna i skoordynowana polityka w zakresie badań i innowacji przyczyni się do zwiększenie dobrobytu Polek i Polaków oraz pełnego wykorzystania ich ogromnego potencjału na arenie międzynarodowej.

- Czy chcemy żyć tak jak teraz żyjemy i zarabiać średnio 1000 euro, to żyjmy tak jak żyjemy. Czy chcemy zarabiać kilka razy więcej? To musimy zmienić świat dookoła nas - mówi na konferencji startowej koalicji profesor Witold Orłowski z PWC.


Beata Tylman z PWC dodała, że Polska rywalizuje dziś nie tylko o ściągnięcie innowacyjnych przedsiębiorców, ale o zatrzymanie w kraju naszych własnych firm. Badania i rozwój mogą one prowadzić przecież na całym świecie. I wybierają te miejsca, w których rozwiązania podatkowe są jak najbardziej korzystne. W Polsce tymczasem nadal nie ma ulg podatkowych na B+R.

Koalicja na rzecz innowacyjności powołała cztery grupy robocze. Pierwsza zajmować się będzie: Zarządzaniem IP, komercjalizacją badań, Venture Capital. Druga podejmować będzie problematykę systemu podatkowego. Trzecia to regulacje prawne. Czwarta natomiast podejmie temat współpracy nauki z biznesem.

- Większość polskich instytucji publicznych unika kontaktów z biznesem. Mają poczucie że nawet najmniejszy błąd zostanie wykorzystany bardzo brutalnie. Do oskarżeń o sprzyjanie temu, czy innemu przedsiębiorcy. W NCBR musimy czasem odpowiadać na pytania, dlaczego dysponując ogromnymi środkami nie przekazujemy ich wprost do uczelni, ale przekazujemy je do przedsięwzięć z udziałem prywatnych przedsiębiorców. Wciąż bowiem silny jest pogląd że prywatny przedsiębiorca nie powinien mieć żadnego publicznego wsparcia - mówił nieco gorzko profesor Kurzydłowski.

- Koalicja ma sens tylko wtedy, gdy połączy biznes z instytucjami publicznymi i uczelniami - odpowiadał na to Krzysztof Wojdyło z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Praca grup roboczych ruszy zaraz po majowym weekendzie. Dużym wydarzeniem koalicji ma być listopadowa konferencja.

Czym jest innowacyjność - zastanawiał się jeden z uczestników dzisiejszej inauguracji koalicji. I sam odpowiedział na pytanie: to stan umysłu, to on sprawia że Dolina Krzemowa jest tak wyjątkowym miejscem. Ze stanem umysłu tymczasem nawet w podstawowych sprawach nadal jest w Polsce problem.

- Dla wszystkich jest jasne, że innowacyjność wiąże się z ryzykiem. Tak jak w badaniach naukowych. Tyle że w badaniach wszyscy wiedzą, że może ono zakończyć się obaleniem tezy. Natomiast w innowacyjności jest tendencja do minimalizowania ryzyka i wybierania rozwiązań bezpiecznych. Oczywiście takie działania nie mogą przynieść innowacyjności. To dotyczy wielu spółek skarbu państwa - mówił dyrektor NCBR.
Trwa ładowanie komentarzy...