RELACJA ZAKOŃCZONA

Koniec relacji

Nasza relacja z konferencji Innowacyjna Europa dobiega końca. Dziękujemy za uwagę!

Michał Mikulski
EGZO Tech

Chcemy produkować roboty, tak żeby były popularne i dostępne dla wszystkich.

Marcin Grynberg
assistant professor at IBB PAS

Z punktu widzenia naukowca, w Polsce najbardziej nie działa ryzyko. Granty są tak konstruowane by urzędnik sprawdzając projekt wiedział, że powstało to, co zostało założone. PANEL: JAK ZBUDOWAĆ INNOWACYJNĄ GOSPODARKĘ W POLSCE?

Adam Kostrzewa
partner with MDDP Science and Innovation

Spotykając się z naukowcami wiem, że pojawia się kłopot z takimi pojęciami jak rentowność, podaż, zysk. Przygotowanie ekonomiczne polskiego społeczeństwa jest słabe, naukowców też. PANEL: JAK ZBUDOWAĆ INNOWACYJNĄ GOSPODARKĘ W POLSCE?

Problemy z edukacją biznesową naukowców jakie obserwujemy:

- przygotowanie ekonomiczne społeczeństwa jest słabe. Dotyczy to także naukowców

- większość “mostów” łączących naukę z biznesem kierowana jest do osób posiadających już przygotowanie ekonomiczne

- większość twórców IP nie ma wiedzy dotyczącej podstaw ekonomii i oceny sensowności pomysłów pod względem ekonomicznym i biznesowym

- brakuje przykładów, które mogą dać podstawy do komercjalizacji

Adam Kostrzewa
partner w MDDP Nauka i Innowacje
Piotr Wilam
Cofounder, general partner and leading investor at Innovation Nest

Start-up to firma z dużym potencjałem wzrostu, a nie dwumiesięczna przygoda studentów. Jednak firmy nie rozwijają się w próżni, otoczenie jest kluczowe by miały szansę na sukces. PANEL: JAK ZBUDOWAĆ INNOWACYJNĄ GOSPODARKĘ W POLSCE?

Nowe modele dysrupcji już istniejących biznesów:

przedsiębiorczość wewnęŧrzna - tworzenie nowych firm i nowych projektów wewnątrz już istniejących firm (IBM)

przedsiębiorczość zewnętrzna - nawiązywanie współpracy ze startupami i akceleratorami (Coca-Cola)

wewnątrz firm - zakup startupów i wcielanie ich w istniejącą strukturę firmy (Jarden)

Michael Docherty, Venture2
"Kolektywna dysrupcja"