W Poznaniu zbudowali 21 nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Dzięki temu 363 uczelnie będą mogły być w kontakcie

Poznań.
Poznań. Fot. Jordi E/http://skroc.pl/5faaa/flickr.com CC_BY/http://skroc.pl/01d07
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zakończył rozbudowę 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych. Zapewniają one instytucjom naukowym z całego kraju dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do wspierania realizowanych przez te ośrodki prac badawczo-rozwojowych.

Pierwszy krok
Przypomnijmy, że Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe realizuje także w ramach projektu 100NET budowę nowoczesnej sieci optycznej PIONIER na bazie światłowodów. Obejmie ona całą Polskę, a dostęp do niej zyskają 363 uczelnie oraz jednostki naukowe z całego świata – o czym pisaliśmy w INNPoland. Dzięki temu ośrodkom znacznie łatwiej będzie prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe.

Jednak, aby umożliwić łączność pomiędzy aż tak dużą liczbą ośrodków, najpierw Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe musiało rozbudować 21 Miejskich Sieci Komputerowych (MAN) o odpowiedni sprzęt. Dzięki temu do tej nowoczesnej infrastruktury informatycznej będą mogły być podpięte kolejne podmioty.

Rozbudowa infrastruktury za 88 mln złotych
Było to konieczne, ponieważ moc dotychczas wykorzystywanych urządzeń w Miejskich Sieciach Komputerowych była niewystarczająca, aby zapewnić komfortową pracę zdalną jednostkom naukowym. Teraz w ramach tych sieci stworzono platformę transmisyjną, która dzięki zwiększonej przepustowości pozwala na dynamiczne połączenia wirtualne przy realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych – kiedy ośrodki mają taką potrzebę.


Realizacja inwestycji była możliwa m. in. dzięki uzyskanemu przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dofinansowaniu w kwocie ponad 77,9 mln złotych pochodzącemu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Z kolei łączny koszt projektu wyniósł ponad 88 mln złotych.

Napisz do autora: kamil.sztandera@innpoland.pl

Trwa ładowanie komentarzy...