Informacje o raku w jednym miejscu. Lekarzom łatwiej będzie rozpoznawać nowotwory

Uzyskanie informacji o nowotworach nigdy nie było dla lekarzy tak proste.
Uzyskanie informacji o nowotworach nigdy nie było dla lekarzy tak proste. Fot. CTSI at UCSF/http://skroc.pl/8f127/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/01d07
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zakończyło realizację projektu utworzenia pierwszej w Polsce platformy informatycznej przeznaczonej do wymiany informacji o zagrożeniach związanych z nowotworami złośliwymi w naszym kraju. Dzięki temu lekarzom łatwiej będzie się dzielić posiadaną wiedzą na temat różnych rodzajów raka.

Za realizacje projektu odpowiedzialny był Krajowy Rejestr Nowotworów umiejscowiony w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ten podmiot w wyniku przetargu wyłonił firmę – CompuGroup Medical Polska, która była odpowiedzialna za stworzenie infrastruktury informatycznej koniecznej do funkcjonowania platformy.

Koniec problemów z dublowaniem danych

Głównym celem stworzenia elektronicznej platformy była poprawa jakości danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych, a także umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań, które przyczynią się do skutecznej walki z tego typu schorzeniami.

Dostęp do powstałej centralnej, ogólnopolskiej bazy zachorowań na nowotwory zapewniono pracownikom ośrodków wojewódzkich za pośrednictwem specjalnie przygotowanej dedykowanej aplikacji. Dzięki temu udało się wyeliminować problem podwójnego zapisu pacjentów w bazie czy różnic w informacjach o nim wynikających z rozproszenia danych w różnych bazach.

Źródło informacji nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów
Stworzony serwis to portal składający się z kilku elementów. Najważniejszym z nich jest platforma, na której zgromadzone są dane onkologiczne w zagregowanej formie, które pozwalają na ocenę wyników badań przekrojowych stosowanych w epidemiologii.


System został także wyposażony m. in. w część edukacyjną przeznaczoną nie tylko dla lekarzy, ale też pacjentów. Stanowi ona rzetelne źródło wiedzy o poszczególnych rodzajach nowotworów – ich profilaktyce, najczęstszych objawach, rokowaniu, częstotliwości występowania czy ryzyku zachorowania.

Powstanie pierwszej w Polsce platformy tego typu było możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania w kwocie ponad 7,6 mln złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Napisz do autora: kamil.sztandera@innpoland.pl

Trwa ładowanie komentarzy...