Zagrożenie środowiska? Czujniki i sensory z Wrocławia skutecznie przed nim ostrzegą

We Wrocławiu opracowano czujniki monitorujące zagrożenia występujące w glebie, wodzie oraz powietrzu.
We Wrocławiu opracowano czujniki monitorujące zagrożenia występujące w glebie, wodzie oraz powietrzu. Fot. Alan Cleaver/http://skroc.pl/f850e/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/2d146
Politechnika Wrocławska pod kierunkiem dr Waldemara Grzebyka we współpracy z czterema innymi jednostkami naukowym, opracowała szereg czujników i sensorów, które są w stanie szybko i skutecznie wykrywać potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Gleba, woda i powietrze pod kontrolą
Oprócz Politechniki Wrocławskiej, która była liderem konsorcjum naukowego, w projekcie uczestniczyły jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

W ramach wspólnego projektu naukowcy ze wszystkich powyższych podmiotów opracowali szereg czujników i sensorów, których zadaniem jest wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach występujących w otoczeniu dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. Urządzenia na bieżąco monitorują groźne zjawiska fizyczne w glebie, powietrzu oraz wodzie.
Odpowiedni podział prac
Naukowcy w toku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowali m. in. prototypy nowych czujników i sensorów, kilka nowych metod pomiarowych czy platformę demonstracyjną systemu monitoringu zagrożeń w dowolnie wybranym obszarze geograficznym.

– Łącznie naukowcy w ramach projektu opracowali 69 produktów. Dotychczas skomercjalizowano już dwa rozwiązania, a wiedza zdobyta przez uczonych wnoszona jest do kolejnych przedsięwzięć. Politechnika Wrocławska wyceniła także 15 kolejnych urządzeń, które stanowią część oferty komercjalizacyjnej uczelni – wyjaśnia w komentarzu dla INNPoland dr Waldemar Grzebyk, koordynator projektu.


Zespoły badawcze odpowiedzialne za realizację projektu zostały podzielone na dwa zespoły. Pierwszy z nich prowadził badania nad czujnikami w zakresie pól elektromagnetycznych, akustyki, wykrywania gazów, odpadów przemysłowych oraz czynników biologicznych. Z kolei drugi za przygotowanie infrastruktury informatycznej koniecznej do obsługi czujników i sensorów. Zaprojektowane oprogramowanie służy m. in. do przygotowywania statystyk, prognoz i analiz potencjalnych zagrożeń.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez beneficjentów w kwocie 26,9 mln złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Napisz do autora: kamil.sztandera@innpoland.pl

Trwa ładowanie komentarzy...