Załóż własny biznes. Masz szansę na 100 tysięcy złotych premii, nabór wniosków właśnie ruszył

Warto założyć własny, nierolniczy biznes na wsi.
Warto założyć własny, nierolniczy biznes na wsi. Pexels.com
Każdy, kto rozpocznie działalność pozarolniczą na wsi, np. założy firmę świadczącą usługi turystyczne, ma szansę na 100 tysięcy złotych premii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków ruszył w poniedziałek 13 marca, ma potrwać do 11 kwietnia bieżącego roku.

Działanie jest finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O pieniądze mogą starać się rolnicy, domownicy czy małżonkowie rolnika, którzy posiadają ubezpieczenie społeczne rolników w pełnym zakresie co najmniej od 24 miesięcy od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Istnieje bardzo ważny warunek, który trzeba spełnić, chcąc uzyskać pomoc. Osoba, która się o nią ubiega, nie może być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu dwóch lat od daty złożenia wniosku o przyznanie funduszy.

Pieniądze można wykorzystać do założenia firmy zajmującej się przetwórstwem i sprzedażą produktów spoza rolnictwa, rzemiosłem, rękodziełem czy turystyką wiejską. Może to być też opieka nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalność informatyczna czy inżynierska.


Za wnioski kandydat będzie otrzymywał punkty. Na tej podstawie zostanie ustalona kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Na najwięcej punktów mogą liczyć ci, którzy nie przekroczyli 40 lat i są beneficjentami poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Na wysokość punktacji będzie mieć też wpływ wielkość bezrobocia w powiecie, innowacyjność działalności gospodarczej, a także to, ile miejsc pracy powstanie dzięki jej założeniu.

Źródło: tvn24bis.pl
Trwa ładowanie komentarzy...