Zaskakująca prognoza NBP dotycząca gospodarki. Takiego bezrobocia jeszcze w Polsce nie było

Według NBP stopa bezrobocia na koniec 2019 roku ma wynieść zaledwie 4,6 proc.
Według NBP stopa bezrobocia na koniec 2019 roku ma wynieść zaledwie 4,6 proc. Jarosław Kubalski/Agencja Gazeta
Według prognoz Narodowego Banku Polskiego stopa bezrobocia ma kształtować się na poziomie, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Otóż pod koniec roku ma ono wynosić zaledwie 5,3 proc., pod koniec roku 2018 już niewiele poniżej 5 proc., by osiągnąć pułap 4,6 proc. na koniec 2019 roku. Tak wynika z projekcji Narodowego Banku Polskiego.

Według raportu o inflacji „zatrudnienie w polskiej gospodarce rośnie od trzech lat, choć w drugiej połowie 2016 r. jego dynamika spowolniła". Zdaniem NBP przyspieszenie tempa wzrostu z sektorze przedsiębiorstw i znaczny spadek stopy bezrobocia w styczniu wskazują, że osłabienie popytu na pracę było przejściowe.

– W następnych kwartałach można oczekiwać dalszego przyśpieszenia tempa wzrostu płac w ujęciu nominalnym, czemu będzie sprzyjać spadek bezrobocia, prognozowane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost dynamiki cen" – czytamy w raporcie.

Projekcja NBP zakłada również, że do końca 2019 roku inflacja pozostanie na poziomie poniżej 2,5 proc. Jej wzrost ma być ograniczany przez niską inflację w strefie euro i wzrost wartości złotego.

NBP zakłada również wzrost konsumpcji prywatnej, co ma być efektem kontynuacji programu 500+. Jego efekt nie będzie się jednak utrzymywał zbyt długo. – W kolejnych latach perspektywy dla wzrostu inwestycji oraz konsumpcji pozostaną korzystne, ale dalszy napływ transferów kapitałowych z UE oraz środki z programu „Rodzina 500 plus” będą już w mniejszym stopniu podwyższać dynamikę popytu krajowego, co przełoży się na spowolnienie wzrostu gospodarczego do poziomu bliskiego tempa potencjalnego – prognozują eksperci.

Napisz do autora: adam.sienko@innpoland.pl

Trwa ładowanie komentarzy...