Możesz znaleźć się na prestiżowej liście najbardziej innowacyjnych firm w Europie. Rusza kolejna edycja New Europe 100

Rusza czwarta edycja New Europe 100.
Rusza czwarta edycja New Europe 100. Fot. materiały prasowe
Parki technologiczne, huby, coworking, przestrzenie kreatywne. Metod i zachęt na przyciąganie innowatorów i innowacji jest sporo, wszystkie - jak dotąd - zakładają, że kluczem jest przestrzeń, gdzie gromadzą się wybitne umysły. Ale “przestrzeń” można rozumieć mniej dosłownie, np. jako system relacji, zależności. I może takie rozumienie jest krokiem naprzód w rozwoju innowacji i wspieraniu innowacyjności.

- Zmaterializowanie marzeń o start-upie nie jest trudne. Infrastruktura i przestrzenie coworkingowe czekają w większych miastach, rządy przyjmują strategie, które wspierają ekosystemy, coraz więcej jest też możliwości finansowania. Fundusze VC i aniołowie biznesu są aktywni w regionie. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje skalowanie - dostęp do rynków, gdzie obowiązuje 28 różnych systemów regulacyjnych, a jednolity rynek pozostaje marzeniem - mówi Adela Zabrazna ze słowackiego SAPIE.

Nie jest zatem łatwo i startupy powinny brać sprawy w swoje ręce. Droga do zbudowania Jednolitego Europejskiego Rynku pozostaje długa, zatem tym bardziej to głos środowiska z Europy Środkowo-Wschodniej powinien być słyszalny.

Wedlug Veroniki Pistyur z Bridge Budapest - “Musimy współpracować i sprawić, by region CEE był tak silny, jak to tylko możliwe. To oznacza i kreatywność i finansowanie. Węgierscy politycy zdali sobie sprawę, że taka strategia jest potrzebna, i dobrze, bo przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, żeby działać globalnie. To dopiero mały krok, ale dobrze, że ten proces trwa”.

To, że potrzebna jest współpraca to nie tylko ocena osób ze środowiska. Widać to także w raportach i analizach. Start-upy i innowacje w naszym regionie są wspierane na różnych płaszczyznach przez cztery rodzaje organizacji: duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, instytucje naukowe i fundusze (VC i PE). Jak wynika z raportu Fish Ladder/PwC (04.2017) to wciąż za mało i aby konkurować na międzynarodowych rynkach trzeba rozwijać kompetencje kreatywne i korzystać z otwartych innowacji.


Podobne wnioski ma Deloitte. W raporcie (06.2016) Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce utworzono model dojrzałości ekosystemu, obejmujący pięć kluczowych obszarów: finansowanie, regulacje prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. W skali od 1 do 4 Polska uzyskała stopień dojrzałości wynoszący 1,93. Kapitał społeczny stanowi najsłabsze ogniwo polskiego ekosystemu startupów. Przejawia się to w niskim poziomie zaufania, braku umiejętności współdziałania, awersji do ryzyka i negatywnym nastawieniu do porażki. Brakuje postawy otwartości na dzielenie się wiedzą i zaangażowania w życie społeczne.Oznacza to, że otwarcie i budowanie relacji to klucze do rozwoju. Skoro tak, wsparcie może nadejść także z innej strony, czyli organizacji, które zbudują networki innowatorów.
Jedną z takich inicjatyw jest New Europe 100. Przez ostatnie 3 lata celem projektu było wyszukiwanie i promocja innowatorów z Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie stworzenie dorocznej listy stu najciekawszych, najbardziej innowacyjnych osób, które swoją wiedzą, talentem i, co równie ważne, wykorzystaniem technologii wpływały na poprawę jakości życia.

Na listę NE100 trafili między innymi twórcy aplikacji z mapą miast dla osób poruszających się na wózkach, zdalnego KTG badającego stan płodu, czy latającego samochodu. Tegoroczna, czwarta już edycja NE100 będzie początkiem procesu łączenia wybitnych osób w środkowoeuropejski network, który ma pomóc w nawiązywaniu regionalnej współpracy. Może się to przełożyć na szybsze i łatwiejsze osiągnięcie celów, np. wejście na nowy rynek, czy znalezienie partnerów.

To ważne szczególnie dla start-upów na etapie seed i early-stage, dla których wsparcie konsultacyjne ,pomoc w napisaniu biznes planu, analizy rynku czy kontaktu ze światem biznesu może być niezwykle cenne. Podobnie jak kontakty z osobami, które przeszły już podobną drogę i mogą podzielić się doświadczeniem. Dla start-upów na kolejnych poziomach rozwoju bardziej pomocne może być zaangażowanie w dzielenie się wiedzą i aktywna współpraca w budowaniu ekosystemu. To szansa na mówienie wspólnym głosem, realna reprezentacja środowiska i uczestnictwo w procesach legislacyjnych.

Według Deloitte tylko w Polsce start-upy w 2023 roku mogą wygenerować ponad 2,2 mld zł wartości dodanej. Jest to niemalże pół miliarda złotych więcej niż wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie w 2016 roku. Równocześnie start-upy mogą stworzyć w 2023 roku w Polsce łącznie ponad 50,3 tys. miejsc pracy. To ogromny rynek, który może być jeszcze silniejszy jeśli tylko otworzy się na współpracę.

Tworzysz lub wykorzystujesz nowe technologie, które wpływają na życie innych? A może znasz kogoś takiego? Nominuj siebie lub innych do prestiżowej listy New Europe 100 poprzez stronę internetową www.ne100.org/nominate lub portale społecznościowe Facebook lub Twitter, podając imię i nazwisko kandydata, krótkie uzasadnienie oraz #NE100. Samo zgłoszenie zajmuje nie więcej niż 2 minuty. Na nominacje czekamy do 15 września.
Trwa ładowanie komentarzy...