Nareszcie podjęli tę decyzję. Koniec z trującymi pestycydami, ale powód nie jest oczywisty

Unia Europejska wzywa do ratowania pszczół.
Unia Europejska wzywa do ratowania pszczół. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta
Komitet ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego apeluje o wprowadzenie zakazu stosowania szkodliwych pestycydów oraz wzrost dofinansowania i wsparcie dla pszczelarzy z Unii Europejskiej.

W tym celu przygotowano projekt rezolucji, którą we wtorek zatwierdziła Komisja Rolnictwa PE. W głosowaniu przyjęto go 38 głosami przy jednym przeciwnym. Po zakończeniu prac rezolucja zostanie poddana głosowaniu w europarlamencie.

Wsparcie dla pszczelarzy i eliminacja pestycydów
Jednym z postulatów rezolucji jest zwiększenie wsparcia dla pszczelarzy w krajach UE. Komisja uważa, że budżet na „programy pszczelarskie” powinien wzrosnąć o połowę. W uzasadnieniu podaje, że zapylanie przez pszczoły ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i równowagi ekologicznej w całej UE. Dodatkowym sposobem wsparcia, w opinii członków komisji, powinien być system rekompensat za utratę pszczelich rodzin.


Dodatkowo, ratunkiem dla tych owadów ma być wprowadzenie zakazu stosowania szkodliwych pestycydów. Jest o tyle istotny, że w niektórych państwach UE populacja pszczół spadła o ponad połowę. Dopiero po wyeliminowaniu szkodliwych środków chemicznych możliwe będzie odbudowanie populacji pszczół. Dodatkową przeszkodą w realizacji tego projektu są gatunki inwazyjne zawleczone do Europy z Azji i Ameryki Północnej. Dlatego też członkowie komisji zwracają uwagę na konieczność ich zwalczania.

„Nie” dla podrabianego miodu spoza UE
Komisja ds. Rolnictwa wzywa też do skuteczniejszej ochrony rynku europejskiego przed zalewem sztucznego miodu. W tym celu zwracają uwagę na konieczność poprawy jakości i zaostrzeniu kontroli przed wprowadzaniem na rynek miodu i produktów pszczelich spoza UE.
Dodatkowo miód taki ma posiadać dokładne oznaczenia wskazujące na kraj pochodzenia.
Trwa ładowanie komentarzy...