Dziś nikt nie chce pracować w bankach. O kandydatów branża konkuruje z Lidlem i Biedronką

Najbardziej poszukiwany zawód. Premie sięgają 15 tysięcy, nerwy trzeba mieć z żelaza

Sebastian Gojdź

W instytucjach europejskich zatrudnionych jest prawie 50 tysięcy urzędników z 28 krajów członkowskich. Dzięki zróżnicowaniu narodowemu, pracujący ze sobą urzędnicy mają możliwość stanowienia prawa europejskiego przy wzajemnym zrozumieniu różnych perspektyw. Najważniejszą instytucją z punktu widzenia kształtowania prawodawstwa europejskiego jest KE.