O projekcie

Informujemy o wszystkim, co się dzieje w temacie związanym z polskimi innowacjami

• Inspirujemy przedsiębiorców i naukowców do tworzenia i wdrażania wynalazków
• Pomagamy firmom i naukowcom sięgać po środki na innowacje
• Pilnujemy, jak wydawane są publiczne pieniądze na ten cel i jakie powstają w Polsce regulacje dotyczące innowacji

W ostatnich 25 latach Polska odniosła niezwykły sukces gospodarczy. Udało nam się przekształcić z kraju komunistycznego w prężną, dynamiczną, rosnącą gospodarkę wolnorynkową. Wyzwolona energia milionów Polaków zbudowała podwaliny finansowego sukcesu – zarówno kraju, jak i firm i wielu obywateli.

Dziś pytanie brzmi: Co dalej. Jak wyjść z pułapki średniego dochodu, przestać łączyć Polskę z krajem, którego przewagą jest tania siła robocza.

Naszym zdaniem odpowiedzią są innowacje. Dlatego wspierać będziemy wszystkie firmy, które właśnie w nich widzą paliwo do rozwoju swojego i kraju.

INN Poland to jakościowy, angażujący i innowacyjny serwis piszący o innowacjach i wdrożeniach. Łączy on środowiska nauki, biznesu i instytucje publiczne. Jest miejscem ich spotkania i rozmowy. Jednocześnie nie jest pozbawiony ambicji wpływania na rzeczywistość i zmieniania jej. Serwis Inn Poland stać się ma najważniejszym w polskich mediach miejscem informowania o osiągnięciach polskich naukowców, o środkach publicznych wydawanych na badania i rozwój, o wynalazkach i wdrożeniach. Każdego dnia ma być lekturą obowiązkową dla środowiska urzędników, przedsiębiorców i naukowców. Konsekwencją tego zaangażowania będzie wspieranie wszystkich inicjatyw i pomysłów wspieranych przez NCBiR oraz wszelkich innych medialnych przedsięwzięć działających na rzecz innowacyjności i rozwoju (programy radiowe, telewizyjne, serwisy internetowe).