NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

BLOGI

 • Naukowcy muszą (?) publikować!

  Na konferencji World Science Conference Israel, jaka odbyła się w dniach 15-21 sierpnia 2015 r. w Jerozolimie, poświęconej spotkaniu młodych naukowych talentów z 70 krajów świata, w tym z Europy, Stanów Zjednoczonych i Izraela, a także z Afryki i Azji (Polskę reprezentowało pięcioro studentów matematyki, biotechnologii i ochrony środowiska) nobliści zgodnie podkreślali, że nauka nie może być oderwana od rzeczywistości, a badania naukowe muszą przynieść wymierne korzyści gospodarce, ale także stworzyć możliwości rozwoju młodym ludziom.

 • Pierwsze 34 firmy na szybkiej ścieżce do innowacyjności – czy osiągną metę?

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło listę pierwszych beneficjentów konkursu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” („Szybka ścieżka”). Dofinansowanie otrzymały 34 firmy na łączną kwotę 178 mln zł, co stanowi niemal 1/8 przeznaczonej alokacji (1,6 mld zł – konkurs trwa do końca roku). W pierwszym (majowym) naborze konkursu wzięło udział 179 firm, współczynnik sukcesu wyniósł zatem 19%.

 • Potrzebujemy ambitnych, ryzykownych projektów

  Nadszedł oczekiwany przez wielu z niecierpliwością moment. W tym tygodniu ruszyły nabory w pierwszych konkursach w ramach PO Inteligentny Rozwój organizowanych przez NCBR. O celu tych działań powiedziano już wystarczająco dużo. Pytanie brzmi: co zrobić, żebyśmy odnieśli oczekiwany sukces?

 • Konkurs piękności dla samców Alfa

  We wtorek oglądałam konkurs piękności. Dość osobliwy. Nie było w nim długonogich kobiet w bikini mówiących, że ich największe marzenie to pomagać biednym dzieciom i zaprowadzić pokój na świecie. Byli za to mężczyźni w garniturach (a jeden nawet w sweterku) i opowiadali, że chcą pomagać naukowcom w robieniu dużych pieniędzy. Prawdziwe samce Alfa.

 • Od przemysłu do pomysłu

  Bodaj wszystkie programy nowej perspektywy 2014-2020 zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską, decydują się szczegóły rozwiązań krajowych, ale kwoty i ich podział między instytucje pośredniczące są znane. Ogromne środki, zapewne ostatnie tak szeroko dostępne dla biznesu i nauki. Lub odwrotnie. To oczywiście dobra wiadomość. Dobra, zakładając, że krzywa uczenia działa i dystrybucja nowej perspektywy uniknie błędów poprzedniej. Bo równie pewnym jak dostępność nowych środków jest fakt, że te pieniądze kiedyś się skończą. Po siedmiu latach tłustych czekają następne. Chude?

 • Luka w finansowaniu B+R w 2015 roku

  To nie będzie dobry rok dla działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. Środków publicznych na NOWE projekty B+R będzie mniej niż w poprzednich latach, nie zostaną też uruchomione konkursy w ramach niektórych, dotąd popularnych programów NCBiR.

 • Finansowanie innowacji: Nowa Szybka Ścieżka – najważniejsze zmiany

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło założenia nowego naboru w ramach poddziałania PO IR 1.1.1. tzw. „Szybka Ścieżka”. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. W nadchodzącym konkursie do rozdysponowania jest 750 mln zł. Jakie zmiany czekają wnioskodawców w porównaniu do edycji z roku 2015?