Świat nauki pożegnał ich w mijającym roku

Janusz Kałużny - polski astronom zmarł 6 marca
Janusz Kałużny - polski astronom zmarł 6 marca Wikimedia
W 2015 świat nauki stracił wielu wybitnych naukowców, wśród nich:


4 stycznia – Edmund Wnuk– Lipiński – socjolog, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Jako przedstawiciel opozycji brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Specjalizował się w socjologii polityki. Miał 71 lat.

19 stycznia – Włodzimierz Zagórski – biochemik i biolog molekularny. Współtworzył pierwsze polskie programy genomiczne. Związany z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. Miał 76 lat

31 stycznia – Alicja Breymeyer – polska ekolog związana z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zaangażowana w tworzenie rezerwatów biosfery. Miała 83 lata

6 marca – Janusz Kałużny – astronom. Związany z Uniwersytetem Warszawskim oraz Polską Akademią Nauk. Opracowywał metodę wyznaczania odległości i wieku gromad kulistych. Miał 60 lat

9 lipca - Stefan Rolewicz - matematyk zajmujący się teorią funkcjonalną. Był pracownikiem Instytutu Matematycznego PAN. Miał 83 lata

22 września - Zdzisław Tarociński - elektrotechnik. Zajmował się problematyką gaszenia łuku niskiego napięcia w polu elektromagnetycznym. Związany z Uniwersytetem Łódzkim. Miał 94 lata
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Marek PorzeżyńskiMarek Porzeżyński

Unia Europejska zgodnie ustanowiła ramy umożliwiające karanie za dokonanie cyberataków zagrażających poszczególnym państwom.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Ocieplenie klimatu staje się faktem, odczuwalne jest na masową skalę. Był to jeden z głównych powodów, dla którego założyłem Vertigo Green Energy.

Igor IluninIgor Ilunin

Nasze samochody jeszcze nie jeżdżą samodzielnie. Na pewno też nie latają. Ale postęp technologiczny ostatnich kilku lat jest zadziwiający.