Różnorodność się opłaca

Katarzyna Olczak, dyrektor ds. personalnych w Skanska Commercial Development Europe: - W Skanska od wielu lat wdrażamy elementy polityki różnorodności.
Katarzyna Olczak, dyrektor ds. personalnych w Skanska Commercial Development Europe: - W Skanska od wielu lat wdrażamy elementy polityki różnorodności. fot. Skanska Polska
W Polsce coraz więcej mówi się na temat różnorodności w miejscu pracy, a firmy zaczynają postrzegać różnice wśród swoich pracowników jako szansę na zbudowanie wszechstronnego zespołu specjalistów o odmiennych cechach osobowości i kompetencjach.


Poszanowanie różnic, jakie występują między ludźmi, to jedna z podstawowych wartości, którymi powinny kierować się nowoczesne firmy. W Skanska od lat postępujemy zgodnie ze strategią Diversity&Inclusion, która przyczynia się do budowania kultury otwartości. Dziś wiemy, że takie podejście sprzyja nie tylko integracji wśród pracowników, ale zapewnia nam także realną przewagę konkurencyjną.


Liczby nie kłamią
Wdrożenie w firmie strategii na rzecz różnorodności jest nie tylko etyczne, ale niesie ze sobą również korzyści biznesowe. Według raportu „Diversity Matters” opracowanego przez McKinsey wynika, że tworzenie zespołów odmiennych m.in. pod względem wieku, płci, narodowości czy cech charakteru bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe firmy.


Przedsiębiorstwa zatrudniające i kobiety, i mężczyzn osiągają średnio o 15% wyższe przychody, a te zatrudniające osoby nie tylko odmiennej płci, ale także różnej narodowości – nawet o 35%. Podobne wnioski płyną z badania PwC przygotowanego na zlecenie firmy ISS, opublikowanego w raporcie „Diversity adds millions to the ISS bottom line”. Zespoły różnorodne płciowo, wiekowo lub narodowościowo generują zyski średnio o 3,7 punktu procentowego wyższe niż grupy jednorodne. Dodatkowo ich członkowie deklarują wyższy poziom satysfakcji z wykonywanych obowiązków i rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich.Dobre praktyki
Wyrównanie szans rozwoju w firmie oraz stworzenie przyjaznego środowiska pracy opartego na otwartości i wzajemnym poszanowaniu stanowi jedną z podstawowych wartości dla Skanska. Od lat konsekwentnie realizujemy politykę, polegającą na budowaniu różnorodnych, zintegrowanych zespołów. Między innymi dzięki temu od wielu lat znajdujemy się w czołówce najlepszych pracodawców w Polsce.

W strukturach grupy na polskim rynku pracuje prawie osiem tysięcy osób, a na naszych projektach zatrudnieni są zarówno Polacy, jak i obywatele Czech, Słowacji czy Ukrainy. Zróżnicowane środowisko pracy pozwala przygotować się na zmiany społeczno-gospodarcze, a co za tym idzie lepiej zrozumieć potrzeby klientów oraz dostarczyć na rynek budowlany rozwiązania najwyższej jakości.

Mamy to na piśmie
Potwierdzeniem dobrych praktyk naszej spółki w zakresie wspierania różnorodnego i otwartego środowiska pracy jest Karta Różnorodności. Obecnie inicjatywa, której koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza 122 sygnatariuszy, dla których różnice pod względem wieku, narodowości, wykształcenia czy światopoglądu stanowią o potencjale przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na tle państw wysokorozwiniętych.

W maju 2015 roku także nasza firma dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, tym samym zobowiązując się do działania na rzecz spójności i równości społecznej. Podpisanie deklaracji było potwierdzeniem realizowanej przez nas polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń oraz godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym.

Siła kobiet
Istotnym elementem naszej strategii wspierania różnorodności jest również zmiana myślenia o branży dewelopersko-budowlanej, jako środowisku stereotypowo męskim. Według danych GUS tylko 7,7% osób zatrudnionych w budownictwie to kobiety. Więcej pracuje m.in. w górnictwie czy transporcie i gospodarce magazynowej. W Skanska konsekwentnie przeciwdziałamy dyskryminacji kobiet w zawodach technicznych. Aktywnie poszukujemy kobiet-inżynierów na uczelniach wyższych, zachęcając studentki do udziału m.in. w Programie Praktyk Letnich Skanska. Dzięki temu odsetek pań pracujących w naszej firmie z roku na rok sukcesywnie wzrasta – co trzecia osoba zatrudniona w naszej spółce wykonawczej na stanowisku inżyniera jest płci żeńskiej.

Co więcej, jedno z najwyższych stanowisk w firmie pełni właśnie kobieta – Katarzyna Zawodna. Od marca 2014 roku była dyrektorem zarządzającym Skanska Property Poland, spółki deweloperskiej, odpowiedzialnej za realizację projektów biurowych w Polsce. Wraz z nowym rokiem Katarzyna Zawodna objęła funkcję prezesa spółki Skanska Commercial Development Europe i obecnie jest odpowiedzialna za strategię i działalność firmy w obszarze inwestycji biurowych w skali międzynarodowej: na rynkach Polski, Czech, Rumunii i Węgier.
Akcja integracja
Samo rekrutowanie i rozwijanie kompetencji ludzi o różnorodnych talentach czy promocja wielokulturowości w firmach to niewątpliwie ważny krok na rynku zatrudnienia w Polsce. Oprócz tego potrzeba jednak długofalowych działań wspierających poczucie partnerstwa wśród współpracowników. W Skanska proces integracji rozpoczęliśmy od najprostszych zmian. Wszyscy pracownicy firmy, bez względu na zajmowane stanowisko, zwracają się do siebie po imieniu – dotyczy to także kadry zarządczej, w tym Johana Karlströma - CEO całej Grupy Skanska na świecie. Dzięki temu znieśliśmy bariery komunikacyjne i wprowadziliśmy atmosferę sprzyjającą swobodniej wymianie opinii.

Elementem spajającym nasz zespół niewątpliwie są także wyjazdy integracyjne, podczas których pracownicy wspólnie realizują prace na rzecz lokalnych społeczności, np. remontują świetlice dla dzieci z domów dziecka lub biednych rodzin. Pozornie drobne działania, jak wspólne malowanie ścian czy remont łazienki, także mogą pozytywnie wpływać na codzienną pracę. Potwierdzają to badania. Według Puzzle Research i PRFP Consulting Sp. z o.o. 75% pracowników firm, w których wdrożono program wolontariatu, odczuwa większą integrację z zespołem oraz motywację do pracy.

W dobrym otoczeniu
Dużą rolę w kreowaniu otwartej kultury odgrywa także miejsce pracy. Rozwiązania zastosowane w naszych biurach, takie jak aranżacja przestrzeni na podstawie ścieżek aktywność pracowników, czyli zgodnie z ideą activity based workplace, z nieprzypisanymi na stałe stanowiskami pracy, a nawet wspólne śniadania w centralnie zlokalizowanej kuchni, ułatwiają spontaniczną interakcję między pracownikami i w ten sposób wzmacniają integrację zespołu i wzajemne inspirowanie się.

Taka funkcjonalność biura jest wprowadzona w biurach naszych warszawskich jednostek, w tym od ubiegłego roku w centrali naszej jednostki wykonawczej. Podział biura na strefy kreatywne, w tym strefę relaksu oraz miejsca pracy cichej, pozwala na swobodną organizację miejsca pracy przez każdego członka zespołu i sprawia, że w naszym biurze każdy czuje się swobodnie.

W Skanska od wielu lat wdrażamy elementy polityki różnorodności. Dzięki temu lepiej odczytujemy potrzeby naszych klientów, co bezpośrednio przekłada się na osiągane przez nas wyniki. Poszanowanie różnic jest szczególnie ważne również w przypadku zmian, jakie zachodzą na rynku pracy w obszarze czynników gospodarczych i społecznych, takich jak starzenie się społeczeństwa czy postępująca heterogeniczność Polski. Z naszych obserwacji wynika, że odmienność w zespole pod względem kompetencji, światopoglądu czy narodowości niesie ze sobą wiele korzyści – jesteśmy bardziej otwarci i uczymy się od siebie nawzajem.

Katarzyna Olczak – Dyrektor ds. Personalnych, Skanska CDE od 2012 odpowiada za HR firmy w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Wcześniej, jako kierownik ds. rekrutacji Grupy Saint-Gobain w Polsce, stworzyła grupowe standardy i procesy w zakresie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej (mobility) i współpracy z uczelniami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, skończyła również top executive program w International Institute for Management Development (IMD) w Szwajcarii.

Skanska jest jedną z wiodących światowych firm deweloperskich i budowlanych. Oferuje konkurencyjne rozwiązania najbardziej złożonych zadań. Specjaliści Skanska zarządzają całym procesem realizacji inwestycji – od pierwotnej koncepcji po gotowe obiekty komercyjne i mieszkaniowe. Wspólnie z klientami i partnerami firma planuje i buduje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a jej najważniejszym celem jest poprawa jakości życia.

Dzięki temu zaangażowaniu Skanska uczestniczy w najciekawszych przedsięwzięciach naszych czasów. Pracuje przy 10 000 projektach na dwóch kontynentach. Zatrudnia 58 000 pracowników w 10 krajach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie, w Szwecji. Przychód Skanska w 2014 roku wyniósł 15,9 mld EUR, a zysk operacyjny 632 mln EUR. Spółka Skanska AB jest notowana na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych NASDAQ Stockholm.

W Polsce Grupa Skanska zatrudnia ponad 7,7 tysiąca osób w 3 spółkach: Skanska S.A., Skanska Property Poland oraz Skanska Residential Development Poland.

Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Polacy wymyślili świetną apkę, która ubierze cię, jak gwiazdę serialu. Atakują nowy, odległy rynek
0 0Krótka ławka trenera Morawieckiego. Nowy minister finansów debiutował jeszcze u Tuska
0 0Do kogo trafiają pieniądze z PFN? Detektyw ujawnia sztuczki na "wyprowadzanie środków"
0 0Smartfona powinniśmy używać co najmniej 25 lat. Ten raport jest zatrważający
0 0"Znaleźli lukę w systemie". Atak na rafinerie obnażył słabe punkty ich zabezpieczeń
0 0"Ktoś dobrze wybrał cel". Uderzenie w saudyjską ropę zaboli cały świat, również nas
NAUKA 0 0Polacy szykują inspirowaną glonami rewolucję w medycynie. Właśnie dostali na to 21 mln zł
0 0Rząd chce wiedzieć, gdzie jeździsz i za ile. Dane z Ubera i Bolta przejmą służby
KARIERA 0 0Rozwój osobisty może zniszczyć człowieka. "Obudził się we mnie wewnętrzny krytyk na sterydach"
0 0W tych światowych miastach żyje się najlepiej. Znalazło się też miejsce dla Warszawy