Niemiecki sąd poparł przedsiębiorców z Polski: przepisy niezgodne z unijnymi traktatami

Wyrokiem niemieckiego sądu przewoźnicy spoza tego kraju nie muszą stosować przepisów o niemieckiej płacy minimalnej.
Wyrokiem niemieckiego sądu przewoźnicy spoza tego kraju nie muszą stosować przepisów o niemieckiej płacy minimalnej. Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta
Jeden z niemieckich sądów rejonowych orzekł, że stosowanie obowiązującej w tym kraju ustawy o płacy minimalnej nie może dotyczyć firm przewozowych spoza RFN. To naruszałoby zawarte w unijnych traktatach przepisy o swobodzie świadczenia usług.

Od 2015 r. przewoźnicy prowadzący działalność na terenie Niemiec zmuszeni byli do stosowania się do wielu obowiązków administracyjnych, których wymagała wprowadzona ustawa, w tym do wypłacania swoim pracownikom płacy minimalnej obowiązującej na terenie tego kraju. Ze względu na możliwość naruszania unijnych przepisów, ustawa krótko po wprowadzeniu została zaskarżona do Komisji Europejskiej z zarzutem dyskryminacyjnego charakteru.

Spór przed niemieckim sądem
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, sąd wydał wyrok na podstawie sporu dwóch polskich firm z niemieckim zleceniodawcą. Niemcy nie chcieli bowiem zapłacić za przewozy kabotażowe, do czasu aż polskie firmy wykażą, że ich kierowcy otrzymują wynagrodzenie zgodne z niemiecka ustawą o płacy minimalnej. Domagali się tego na podstawie załącznika do umowy, w którym zapisano, że warunkiem ważności umowy jest stosowanie przez przewoźnika przepisów obowiązujących na terenie Niemiec.

Zapis ten miał chronić zleceniodawcę przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z zawarcia umowy z pracodawcą, który nie respektuje przepisów prawa niemieckiego oraz oskarżeniami ze strony kierowców, którzy mogli nie otrzymać wynikającego z ustawy wynagrodzenia.


Wyrok sądu korzystny dla polskich przewoźników
Wcześniej strony nie zgodziły się na zawieszenie postępowania do czasu wydania orzeczenia przez KE. W związku z tym sąd rejonowy sam dokonał oceny stanu prawnego i w sierpniu 2017 r. wydał wyrok, z którego wynika, że stosowanie niemieckiej ustawy wobec zagranicznych przedsiębiorców wykonujących przewozy kabotażowe na terytorium RFN jest sprzeczne z wynikającą z art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu UE zasadą swobodnego świadczenia usług.

Wyrok ten potwierdził w ubiegłym tygodniu Sąd Krajowy w Ansbach, sugerując pozwanej firmie wycofanie złożonej apelacji jako bezzasadnej.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Piotr BuckiPiotr Bucki

Na jednym ze szkoleń uczestnicy robią ćwiczenie. Mają przygotować prostą anegdotę. Na dowolny temat. Może to być własna historia. Może być zasłyszana. Jedna z uczestniczek bardzo precyzyjnie i dobrze opowiada historię „o bezstresowym wychowaniu”. Być może ją znasz.

Igor IluninIgor Ilunin

Komunikacja machine-to-machine jest jednym z kluczowych składników przyszłości transportu globalnego.

Łukasz MurawskiŁukasz Murawski

Jeśli piszesz (lub zamierzasz pisać) książki, to raport z badań stanu czytelnictwa w Polsce za rok 2017 powinien Cię dodatkowo motywować.