''Jasne, że innowacje''. Nowoczesna energetyka okiem jednego z gigantów europejskiego rynku

innogy to jedno z największych przedsiębiorstw energetycznych w Europie. Prezesem innogy Polska jest dr Filip Thon, który będzie gościem Forum Ekonomicznego 2018 w Krynicy. Ekspert poruszy temat nowoczesnej energetyki, w tym elektromobilności
innogy to jedno z największych przedsiębiorstw energetycznych w Europie. Prezesem innogy Polska jest dr Filip Thon, który będzie gościem Forum Ekonomicznego 2018 w Krynicy. Ekspert poruszy temat nowoczesnej energetyki, w tym elektromobilności innogy Polska / Wiadomości dla mediów
Z jednej strony coraz bardziej wyśrubowane normy środowiskowe, z drugiej pragnienie posiadania portfela obciążonego mniejszymi wydatkami. W energetyce wcielanie w życie modelu zrównoważonego rozwoju przypomina godzenie wody z ogniem. Temu dużemu wyzwaniu nie sprosta się bez sięgania po innowacje.


Rosnąca świadomość społeczna z obszaru ekologii i coraz mocniej dominująca na unijnych rynkach energii dekarbonizacja, decentralizacja oraz cyfryzacja. Wszystko to sprawia, że punkt ciężkości w tym strategicznym sektorze stopniowo przesuwa się z energetyki konwencjonalnej w stronę nowych rozproszonych technologii i energii odnawialnej.

W dobie energetyki niskoemisyjnej Polska rzecz jasna nie może stać z boku. Nasz kraj musi otwierać się na innowacje, bo to one napędzają dzisiaj gospodarkę. Jej sektory stanowią sieć naczyń połączonych, zatem wszelkie pozytywne zmiany w wymiarze biznesowym, ekologicznym i technologicznym korzystnie wpływają na całość.


– Dobrym przykładem jest rozwój elektromobilności. Dzięki popularyzacji niskoemisyjnego transportu, na wielu płaszczyznach pojawiają się kolejne szanse rynkowe, w tym na rynku baterii, w branży samochodowej, IT czy sektorze energii – zwraca uwagę dr Filip Thon, prezes zarządu innogy Polska.

– Szacuje się, że rewolucja związana z elektromobilnością może wpłynąć na stworzenie do 2030 roku ponad 50 tys. nowych miejsc pracy – podkreśla członek Executive Committee Retail innogy SE, reprezentujący spółkę, dzięki której prąd dociera codziennie do ponad 1 mln gospodarstw domowych w całej Polsce.

Nadążać z ofertą za unijnymi dyrektywami w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz potrzebami konsumentów muszą prywatne firmy. – innogy Polska największy potencjał wzrostu upatruje w odnawialnych źródłach energii, w tym fotowoltaice prosumenckiej, elektromobilności, efektywności energetycznej oraz smart home – wymienia ekspert.