INNPoland_avatar

Edukacja dla sukcesu. Wyzwania i perspektywy w świetle nowych technologii

Paweł Orlikowski

13 września 2023, 12:58 · 3 minuty czytania
Edukacja odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu młodych ludzi do przyszłości, a przede wszystkim rynku pracy przyszłości. W erze szybkiego rozwoju technologii i sztucznej inteligencji, pojęcie "edukacja dla sukcesu" nabiera nowego znaczenia.


Edukacja dla sukcesu. Wyzwania i perspektywy w świetle nowych technologii

Paweł Orlikowski
13 września 2023, 12:58 • 1 minuta czytania
Edukacja odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu młodych ludzi do przyszłości, a przede wszystkim rynku pracy przyszłości. W erze szybkiego rozwoju technologii i sztucznej inteligencji, pojęcie "edukacja dla sukcesu" nabiera nowego znaczenia.
Mat. prasowe
Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej

Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum i Konsul Honorowy Uzbekistanu, w rozmowie z INNPoland podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaczął od refleksji nad samym znaczeniem słowa “sukces”. Ten, jako pojęcie, jest często związany z wynikami w sporcie, ale w innych dziedzinach jest znacznie bardziej subiektywny. Sukces może być trudny do zdefiniowania, często zależy od oceny innych. 

– Edukacja dla sukcesu to próba ukierunkowania edukacji na osiągnięcie pełnego potencjału człowieka, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej – stwierdził prof. Czarnecki.

Sztuczna inteligencja a rynek pracy

W dobie postępu technologicznego i rozwoju sztucznej inteligencji pojawiają się obawy, że te technologie mogą odebrać ludziom pracę. Jednak prof. Czarnecki podkreśla, że nie jesteśmy w okresie, w którym człowieka zastępuje sztuczna inteligencja. 

– Sztuczna inteligencja może zmieniać niektóre zawody, ale także tworzy nowe miejsca pracy. Ważne jest, aby przygotowywać młodych ludzi do tych nowych wyzwań – stwierdził.

Jak dodał, gdy zakładał Collegium Humanum, wraz z partnerami postawił pytanie: czym powinna się charakteryzować dobra uczelnia niepubliczna? Odpowiedzią było ukierunkowanie na sukces. 

– Nasza uczelnia stawia sobie za cel kształcenie studentów w taki sposób, aby mogli odnieść sukces w życiu zawodowym. To wyzwanie, ponieważ sukces jest rozumiany różnie i jest bardzo indywidualny. Jednakże, dążenie do sukcesu jest fundamentem edukacji – powiedział prof. Czarnecki, rektor Collegium Humanum.

 Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój nauki online. Prof. Czarnecki zauważa, że nauka online stała się koniecznością w czasach lockdownu, ale okazała się również skuteczną i przyjemną formą nauki. Niestety, obecne przepisy nie pozwalają na jej pełną implementację. Jednakże, nauka online może stać się przyszłością edukacji, co może wyrównać szanse dostępu do edukacji.

Dyskryminacja uczelni niepublicznych

W Polsce istnieje systemowa dyskryminacja uczelni niepublicznych, zwanych zwyczajowo prywatnymi, które w odróżnieniu od publicznych nie otrzymują pieniędzy z budżetu centralnego. Takie przepisy prawne faworyzują uczelnie publiczne, co utrudnia rozwój uczelni niepublicznych. 

– To problem, który wymaga rozwiązania, ponieważ uczelnie prywatne mogą oferować cenne i elastyczne programy edukacyjne – podkreślił prof. Czarnecki.

Odniósł się również do wyzwań pokoleniowych, czyli związanych z wchodzeniem pokolenia Z na rynek pracy, ale też na uczelnie wyższe. 

– Pokolenie to jest wyjątkowe pod wieloma względami, ale także stawia przed nami wyzwania związane z gotowością do pracy w zespole i umiejętnością rozwiązywania problemów. To kolejne wyzwanie, któremu edukacja musi stawić czoła – stwierdził rektor Collegium Humanum.

Podsumowując, edukacja dla sukcesu jest kwestią niezwykle ważną w obliczu zmieniającego się rynku pracy i rozwoju technologii. Musimy dążyć do kształcenia ludzi w taki sposób, aby mogli osiągnąć pełny potencjał i przyczynić się do społeczeństwa i gospodarki. Jednocześnie musimy rozważyć nowe formy edukacji, takie jak nauka online, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.