• Przed przekazaniem firmy drugiemu pokoleniu: ocena konkurencyjności modelu biznesowego

  Przygotowanie procesu sukcesji to nie tylko podział majątku! Aby prawdziwie trwać, niezbędne jest opracowanie modelu biznesowego, który w zmiennym się świecie będzie wzmacniał potencjał konkurencyjności firmy. To jeden z pierwszych etapów przygotowania procesu sukcesji. W tym czasie ważne jest uniezależnienie firmy od samego założyciela, a także weryfikacja tego, na ile ustalony model biznesowy wciąż jest konkurencyjny. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zarządzanie przez wartości - 4W

  Rozpoczynając dyskusję na temat przedsiębiorczości rodzinnej trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie, jaka dotyczy większości tego typu organizacji. Prowadzenie firmy niezmiennie przenika się z życiem rodzinnym. Jest to swego rodzaju hybryda, która czerpie zarówno z wiedzy biznesowej jak i z rodzinnych wartości i dzięki takiej synergii funkcjonuje niezwykle skutecznie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Sukcesor w firmie – tylko na jakim stanowisku?

  Kiedy założyciel firmy rodzinnej rozpoczyna swoją działalność, nie zawsze myśli o tym, kiedy i w jaki sposób wprowadzi do niej swojego następcę. Przychodzi jednak taki moment, że pomoc staje się potrzebna i trzeba wprowadzić nową osobę do przedsiębiorstwa. Tylko… na jakie stanowisko? Bo przecież nie można zupełnego nowicjusza skierować od razu do zarządu, a osoba z doświadczeniem w innych przedsiębiorstwa nie będzie dobrze się czuła na niższych szczeblach… Jaką decyzję podjąć, żeby „było dobrze” i żeby firma rodzinna szczęśliwie się rozwijała? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Efektywne firmy wdrażają instrumenty silnego biznesu i rodziny

  W październiku 2015 Konstytucję Firmy Rodzinnej opracowała i wdrożyła rodzina Kostrzewskich z Ostrzeszowa. Rodzice Jacek i Jadwiga, synowie Jakub i Adam oraz córki Julia i Jolanta prowadzący Fabrykę Ceramiki Budowlanej dołączyli tym samym do grona firm, które uregulowały relacje rodziny i biznesu w dokumencie podpisanym osobiście przez wszystkich członków. Rodzina Kostrzewskich jest kolejną w Polsce rodziną właścicielską posiadającą Konstytucję – choć patrząc na zagraniczne wyniki dotyczące stopnia profesjonalizacji sfery biznesu i rodziny, polskie firmy wciąż pozostają w tyle. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Model Gwiazdy Sukcesyjnej - jak przeprowadzić skuteczną sukcesję?

  Pracując z firmami rodzinnymi nad procesem przekazania firmy do kolejnego pokolenia podkreślam, że sukcesja to coś więcej niż tylko przekazanie władzy i własności. Długowieczne firmy rodzinne planują i wdrażają sukcesję według modelu 4W – najpierw trzeba przekazać WIEDZĘ, dopiero później sukcesor może ją wykorzystać przejmując WŁADZĘ i WŁASNOŚĆ. Przekazanie wiedzy, władzy i własności opiera się na wspólnych WARTOŚCIACH. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Prospołeczne działania firm rodzinnych

  W lutym Grupa Raben zaprosiła przedsiębiorców na śniadanie biznesowe „Raportowanie Społeczne”, podczas którego przedstawiono nową unijną dyrektywę o raportowaniu społecznym oraz raport społeczny Grupy Raben. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

  Właściciele polskich firm rodzinnych coraz częściej myślą o sukcesji. A jeśli ich syn czy córka woli realizować swoje inne pasje, biznesowe lub artystyczne, szukają innych rozwiązań dla zachowania ciągłości zarządzania, np. zatrudniając na jakiś czas managera zewnętrznego. Firma dalej się rozwija, właściciel może odejść na zasłużoną emeryturę, a sukcesor? Wybierając własną drogę realizuje swoje marzenia! CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przedsiębiorcy na straży tradycji i innowacyjności!

  W polskich firmach rodzinnych do głosu coraz częściej dochodzą sukcesorzy. I… świetnie sobie radzą! Podejmują dobre biznesowe decyzje i rozwijają biznesy założone przez rodziców. Są świetnie wykształceni, znają firmę i branżę od podszewki, a ciężką pracą od najniższych stanowisk w firmie zdobyli autorytet wśród pracowników. Wreszcie, są odważni, pewni siebie i nie boją się ryzyka – z powodzeniem wdrażają nowatorskie pomysły. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Strategie konkurowania – od ogółu do wysokiej specjalizacji

  Biznes rodzinny opiera się na wartościach przyjętych przez rodzinę założycielską. Ewoluuje w czasie wraz z kolejnymi pokoleniami, ale sprawdzone, ponadczasowe wartości pozostają nienaruszone. Korporacje wydają ogromne sumy na kreowanie wartości, które są podstawą budowania ich marek. Firmy rodzinne mają te wartości we krwi. Wynikają one z wartości rodziny. Są przez to autentyczne, wiarygodne. Myślenie strategiczne w firmach rodzinnych wybiega na kolejne pokolenia. Liczy się stabilny, zrównoważony rozwój, a nie wynik finansowy w krótkim czasie. Wartości organizacji są materią, która tworzy markę firmy. Dlatego są one tak ważne. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Polskie firmy na całym świecie. Forum Ekspansji MŚP w Toruniu

  Rozpoczynając działalność od produkcji w garażu pewnie niewiele firm marzyło o tym, że ich produkty będą sprzedawane na całym świecie. Mimo że według danych WTO Polska dostarczając 1,08% światowego eksportu wyrobów zajmuje dopiero 27 miejsce na liście światowych eksporterów (WTO, 2013), znam jednak wiele firm, które odniosły sukces również na międzynarodowych rynkach. Co piąte polskie przedsiębiorstwo jest umiędzynarodowione – nawet 20% firm z sektora mikro przedsiębiorstw działa za granicą! CZYTAJ WIĘCEJ