O autorze
Doradca restrukturyzacyjny, Prezes DGA S.A.

Wchodząca w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne skłoniła mnie do podzielenia się swoim 25-letnim doświadczeniem doradczym zdobytym w DGA S.A. Cieszę się bardzo, że polskim przedsiębiorcom zostaje stworzona biznesowa „druga szansa” i warto, aby z niej korzystali. Postaram się im pomóc i podpowiedzieć najlepsze rozwiązania.

Więcej o mnie:
sanacjafirm.pl
dga.pl
LinkedIn

Naprawa firmy jesienią 2015 roku

Do końca tego roku obowiązuje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, od 1 stycznia 2016 r. stosować będziemy Prawo restrukturyzacyjne albo Prawo upadłościowe. Bardzo dobry okres, aby jeszcze skorzystać z przepisów obecnie obowiązujących i złożyć odpowiedni wniosek lub przygotować się do wykorzystania nowych rozwiązań prawnych.


Liczba firm, która znajduje się w sytuacji kryzysowej jest trudna do określenia. Jednakże biorąc pod uwagę, że w I półroczu 2015r. do Sądów skierowano 2.189 wniosków firm o ogłoszenie upadłości. Tylko 18.6% z nich, czyli w 409 przypadkach Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Ta relacja (409 : 2189) świadczy o tym, że wiele wniosków sąd oddalił ze względu m.in. na ubóstwo masy upadłościowej – co oznacza, że nadal przedsiębiorcy zbyt późno podejmują próbę uratowania firmy.


Drugie odniesienie to raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Panelu Polskich Przedsiębiorców 2014r. Wynika z niego, że 28% przedsiębiorstwom w 2014r. groziła utrata płynności. Tak wysoki wskaźnik wynika z opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów (60%), utraty klientów (55%), wysokich kosztów spłaty kredytów (23%), utraty rynku zbytu (19%) i wysokich nakładów na inwestycje (18%). Wnioskować można, że sytuacja przedsiębiorców w Polsce nie jest stabilna i prowadzenie działalności jest obarczone dużym ryzykiem czynników w znaczącej części leżących poza wpływem zarządów/właścicieli firm.


Obraz polskiej przedsiębiorczości jest wyrażony jego strukturą.

W Polsce dominują mikro przedsiębiorstwa, b. często to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, w formule samozatrudnienia lub zatrudniające do 5 pracowników. W sytuacjach kryzysowych, przy niewielkim rozmiarze prowadzonej działalności możliwa jest sanacja zjawiska w oparciu o własne zasoby. Dla pozostałych przedsiębiorców, których liczba oscyluje ok. 77,6 tys. przyczyny skutkujące utratą płynności finansowej mogą być trudne do zneutralizowania własnymi siłami. Z badań Panelu wynika, że co prawda najczęściej utrata płynności finansowej groziła mikro przedsiębiorcom (39%). Procent zagrożonych firm w roku 2013 w pozostałych grupach przedstawiał się następująco: małe – 25%, średnie – 28% i duże – 15%. Oznacza to, że ok. 19 tys. przedsiębiorców (z wyłączeniem mikro) borykało się z problemami płynnościowymi.


W oparciu o dane z poprzednich lat, gdzie widoczna była trwałość zjawiska można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nadal kilkanaście tysięcy firm nie jest zdolna bieżąco regulować zobowiązania. To skłania do propagowania możliwości skorzystania z obecnie obowiązujących lub przyszłych przepisów prawa, które mogą wesprzeć proces sanacji firm.

Zostały one opisane na portalu www.sanacjafirm.pl, zachęcam do lektury i nawiązania kontaktu.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
NAUKA 0 0Polacy szykują inspirowaną glonami rewolucję w medycynie. Właśnie dostali na to 21 mln zł
0 0Rząd chce wiedzieć, gdzie jeździsz i za ile. Dane z Ubera i Bolta przejmą służby
KARIERA 0 0Rozwój osobisty może zniszczyć człowieka. "Obudził się we mnie wewnętrzny krytyk na sterydach"
0 0W tych światowych miastach żyje się najlepiej. Znalazło się też miejsce dla Warszawy
WYWIAD 0 0O nich będzie głośno. Stworzyli pierwszy inteligentny głośnik rozumiejący komendy po polsku
BIZNES 0 0Nigdzie nie uciekniesz przed wyższym ZUS. Po tym tekście zrezygnujesz z przenosin firmy do Czech
NAUKA 0 0Ludzie już planują przeprowadzkę na "Drugą Ziemię". Ekspert wyjaśnia, czy to możliwe
WYWIAD 0 0"Postarzałam się o 5 lat w ciągu roku". Polka skończyła Harvard, wróciła ze świetnym pomysłem na biznes
0 0Rozwiązanie problemu sortowania odpadów mieliśmy 20 lat temu. Teraz może pomóc miastom uniknąć kar
0 0W Polsce powstała "Szkoła Przyszłości". Można używać smartfonów na lekcjach i uprawiać ogródek
0 0Program "Milion Plus" dla szpitali to wyborczy bubel. Jest niczym plaster na krwawiącą tętnicę