O autorze
Doradca restrukturyzacyjny, Prezes DGA S.A.

Wchodząca w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne skłoniła mnie do podzielenia się swoim 25-letnim doświadczeniem doradczym zdobytym w DGA S.A. Cieszę się bardzo, że polskim przedsiębiorcom zostaje stworzona biznesowa „druga szansa” i warto, aby z niej korzystali. Postaram się im pomóc i podpowiedzieć najlepsze rozwiązania.

Więcej o mnie:
sanacjafirm.pl
dga.pl
LinkedIn

KONGRES INSO 2016

W dniach 3-4 listopada br. w Warszawie odbył się VIII Polski Kongres Prawa Upadłościowego zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Spotkanie doradców restrukturyzacyjnych, praktyków gospodarczych oraz sędziów dało możliwość przedyskutowania kluczowych aspektów nowych rozwiązań prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2016r.


Lawina upadłości konsumenckich, którą możemy obserwować od ponad roku znalazła odzwierciedlenie w bardzo ciekawej sesji w trakcie której dokonano oceny skutków nowych regulacji prawnych. Sędzia SR Aleksandra Ziółkowska – Majkowska (SR dla m. st. Warszawy) procesowo ujęła praktyczne aspekty funkcjonowania upadłości konsumenckiej. Zastosowanie takiego podejścia ocenić należy uznać za nowatorskie. Analiza procesowa jak widać zdaje nie tylko egzamin w prezentacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz także w postępowaniu upadłościowym. Był to obowiązkowy wykład dla wszystkich doradców restrukturyzacyjnych, którzy w swoim „portfelu projektów” posiadają upadłości konsumenckie. Dr Krzysztof Grabowski w świetnym wykładzie przedstawił wyniki badań nad moralnością finansową Polaków. Pierwszy wniosek dotyczył przeciwstawnych kierunków tendencji. Z jednej strony poprawiająca się kondycja gospodarstw domowych, z drugiej wysoka dynamika wzrostu ogłoszonych upadłości. Drugi wniosek wiąże się z relatywnie wysokim wskaźnikiem nieetycznych zachowań finansowych, który jak wynika z badań wynosi aż 23,2 proc. próby. Trzecia refleksja wskazuje na powiązanie zaburzeń na rynku finansowym z akceptacją nieetycznych zachowań konsumentów. Dr Marek Parzycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił uwagę na liczne problemy związane z upadłością konsumencką małżonków. Wskazał na możliwość wystąpienia sytuacji rażąco krzywdzących dla małżonka upadłego (wejście majątku wspólnego do masy), zwłaszcza w razie faktycznego rozkładu pożycia. Prelegent przedstawił dwie koncepcje zmian, które rozwiązują występujące problemy.


Dlaczego warto sięgać po pre-pack udowodnił mec. Karol Tatara w panelu poświęconym przygotowanej likwidacji (art. 56a – 56h Prawa upadłościowego). Szybkość procesu, skasowanie zabezpieczeń rzeczowych, możliwość nabycia funkcjonującego przedsiębiorstwa to najważniejsze atuty nowego rozwiązania, które można stosować od 1 stycznia 2016r. Mówca wskazał także na problemy pre-packu, do których zaliczył brak procedur ze strony banków, które mogłyby wesprzeć finansowanie takich transakcji, przejęcie umów w ramach przedsiębiorstwa oraz brak wykładni dotyczących przejęcia pracowników (art. 23¹ KP a art.317 PU) .


Organizator Kongresu – Instytut Allerhandra podjął bardzo istotny problem niewypłacalności grup spółek. Zarówno prawo upadłościowe jak i prawo restrukturyzacyjne nie regulują tych zagadnień w sposób dostateczny. Potwierdzili to prelegenci występujących w sesjach poświęconej tej tematyce, którą moderował dr P. Filipiak. Bardzo ciekawego i kompleksowego przeglądu prawa w tym obszarze dokonał mec. K. Jeleński. Rozważał dylematy – czy restrukturyzacja sądowa poszczególnych podmiotów grupy winna być realizowana w ramach odrębnych, czy też jednego procesu? Wskazał na art. 190 Prawa restrukturyzacyjnego, z treści, którego wynika, że Sąd, jeżeli uzna za stosowne – może połączyć do wspólnego rozpoznania postępowania restrukturyzacyjne prowadzone wobec różnych dłużników, w szczególności wobec podmiotów powiązanych. Podobną intencję zawiera art. 215 Prawa upadłościowego. Mec. K. Jeleński w swoim wykładzie postawił wiele ważnych pytań dotyczących konsekwencji połączenia postępowań , a związanych np. z liczbą nadzorców sądowych, rad wierzycieli, czy też sędziów – komisarzy. Autor niniejszego artykułu omówił postępowanie układowe PBG S.A. oraz wskazał na przykład grupy spółek powiązanych kapitałowo oraz umową poręczenia kredytów zaciągniętych przez Spółkę wiodącą, przy jej niewypłacalności. Wywołanie tego tematu było bardzo ważnym akcentem Kongresu. Mówcy wskazywali, że jest to istotny problem polskich przedsiębiorców i jego rozwiązanie winno być przyjęte w nowelizacji ustaw.


Niewypłacalności klubów sportowych była poświęcona sesja w której paneliści analizowali status działalności sportowej, problemy niewypłacalności klubów piłkarskich i kolizje regulacji ustawowych i regulacji wewnętrznych związków sportowych. Do tematu sesji nawiązuje przykład w ramach cyklu edukacyjnego CIMA – Rzeczpospolita z dnia 9 listopada 2016r. – Jak zarządzać klubem piłkarskim.

Podsumowaniem Kongresu była sesja poświęcona regulacji zawodu syndyka. Jerzy Sławek – Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych zwrócił uwagę na brak regulacji prawnych o samorządzie zawodowym doradców restrukturyzacyjnych, w szczególności w ustawie o licencji DR. Istotny jest także brak relacji środowiska doradców z Ministrem Sprawiedliwości, który sprawuje nadzór nad osobami posiadającymi licencję DR .

Autor artykułu nie ma możliwości do zaprezentowania wszystkich wystąpień. Poziom Kongresu, poruszana tematyka i prelegenci reprezentujący duże doświadczenie praktyczne są na pewno zachętą do uczestnictwa w kolejnych kongresach organizowanych przez Instytut Allerhanda. Kongres poświęcony ustawie Prawo restrukturyzacyjne będzie zapewne kolejnym wydarzeniem, które przyciągnie zainteresowanych doświadczeniami w tej tematyce. Adw. Bartoszowi Groele, Wiceprezesowi Instytutu Allerhanda – organizatorowi Kongresu należą się słowa uznania za jego poziom merytoryczny, dobór Prelegentów i udaną integrację środowiska.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0W sukces tej Polki nikt nie wierzył. Uparła się i stworzyła rewolucyjny krem antysmogowy
0 0Bill Gates jest niemożliwy! Żeby nakarmić świat, hakuje... proces fotosyntezy
DZIEJE SIĘ 0 0Cyfrowi kryminaliści spuszczają nam spory łomot. "Ale mamy coś, czego nie mają oni"