O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Finansowanie innowacji: Nowa Szybka Ścieżka – najważniejsze zmiany

PO Inteligentny Rozwój
PO Inteligentny Rozwój http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło założenia nowego naboru w ramach poddziałania PO IR 1.1.1. tzw. „Szybka Ścieżka”. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. W nadchodzącym konkursie do rozdysponowania jest 750 mln zł. Jakie zmiany czekają wnioskodawców w porównaniu do edycji z roku 2015?


Płynność finansowa - zaliczka 90%!

Z analizy wzoru umowy wynika, że NCBR wychodzi ku potrzebom przedsiębiorców i daje możliwość zaliczkowania projektu aż do 90% wartości dofinansowania (wcześniej było to 30%). Pozostała kwota dofinansowania (10%) może być przekazana beneficjentowi jedynie w formie refundacji, w ramach płatności pośredniej lub końcowej.


Na Mazowszu tylko większe projekty

W przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych, minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 5 mln PLN, dla pozostałych regionów jest to jak dotychczas 2 mln PLN.


Zmiany w kryteriach

Istotne zmiany zaszły w kryteriach oceny konkursu. Dotychczas można było otrzymać maksymalnie 17 pkt w ramach czterech punktowanych kryteriów. W nowym wydaniu projekt otrzymuje natomiast punkty za:
- Agendę badawczą oraz opis czynników ryzyka związanych z realizacją prac – 0-5 pkt
- Potencjał kadry badawczej oraz posiadane zasoby techniczne - 0-5 pkt
- Nowość rezultatów projektu – 0-5 pkt
- Wykazanie zapotrzebowania rynkowego i opłacalność wdrożenia – 0-5 pkt
Nieosiągnięcie progu 3 punktów w każdym z ww. kryteriów oznacza ocenę negatywną i odrzucenie wniosku.


Ponadto dodatkowe 3 punkty przyznaje się za krajowe wdrożenie przedmiotu projektu.
Zatem łącznie można otrzymać 23 pkt, nieosiągnięcie progu min. 15 punktów łącznie, oznacza ocenę negatywną i odrzucenie wniosku.

Zmiany we wniosku

Zmian dokonano także we wzorze wniosku, z udostępnionych materiałów wynika iż nie ma konieczności tłumaczenia na język angielski znacznej części wniosku. Należy natomiast wskazać źródła finansowania projektu. NCBR zaznacza również, iż w trakcie oceny wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie potwierdzenia zadeklarowanych źródeł finansowania (np. umowa pożyczki).

Nabór wniosków

Nabór wniosków zaczyna się w kwietniu a kończy 29 lipca, tak jak wcześniej konkurs ma charakter etapowy tzn. Ocena wniosku i opublikowanie wyników (list rankingowych) dla wniosków złożonych w danym miesiącu powinna nastąpić w ciągu 60 dni od zakończenia danego miesiąca. Np. dla wniosków złożonych w kwietniu do końca czerwca, itd.

O samym konkursie można zaczerpnąć informacji tutaj, bądź bezpośrednio u mnie: bd@brante.pl

Twitter @dabkowskiB

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Wciąż dość powszechnym jest przeświadczenie o tym, że multitasking przynosi korzyści, szczególnie w zakresie naszej produktywności. Jak natomiast wskazują autorzy książki "Umysł Lidera" jest to przeświadczenie błędne.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Za oknem męczą nas mordercze upały, a w Vertigo Green Energy próbujemy po raz kolejny dopasować naszą strategię do zastanych warunków prawnych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Marta KarpińskaMarta Karpińska

Spółka Good Safe otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt, którego istotą jest możliwość cyfrowego zapisu postanowień różnego rodzaju dokumentów.