O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Nie miał Pan nic wspólnego z dotacjami? To świetnie, zostanie Pan ekspertem PARP

Siedziba Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
Siedziba Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. INN:Poland
Kto ocenia Twój wniosek o dofinansowanie w PARP? Czy aby na pewno ekspert? Pod jednym z wcześniejszych wpisów dotyczących zarzutów z jakimi można się spotkać ze strony osób oceniających wnioski o dofinansowanie projektów B+R, pewna czytelniczka napisała tak: "zastanawia mnie jak są wybierani eksperci bo z moich doświadczeń z obecnej perspektywy widzę że są to osoby, które się kompletnie nie znają". Okazuje się, że od ekspertów powywoływanych przez PARP, trudno wręcz oczekiwać kompetencji w tym zakresie.


Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów, którzy (za poir.gov.pl):
1. korzystają z pełni praw publicznych;
2. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
5. posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.


Na ten moment wygląda zatem, że każdy, kto ma do tego niezbędną wiedzę i chce poświęcić swój czas może pełnić rolę eksperta. O ile np. w NCBR tak jest, to już w PARP niekoniecznie. Bowiem gdy pracujesz w firmie, która starała się o środki z PARP i brałeś udział w przygotowaniu wniosku, to: albo poświadczysz nieprawdę albo opiniować projektów nie możesz.


Kto nie może zostać ekspertem w PARP?

Zgodnie z zasadami naboru (link - załącznik 5c), ekspertem w PARP nie może zostać osoba która:
1. w momencie zgłaszania kandydatury bierze udział oraz w okresie roku poprzedzającego dzień zgłoszenia brała udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP w ramach krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020
2. jest lub była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP
3. jest lub była wspólnikiem, podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP
4. posiadał lub posiadała co najmniej 10% udziałów lub akcji podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP
5. jest lub była związana stosunkiem pracy z podmiotem przygotowującym wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP
6. łączy lub łączył ja stosunek cywilnoprawny z podmiotem przygotowującym wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP
7. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z osobą, która przygotowuje lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia przygotowywała wnioski o dofinansowanie, w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP
8. jest lub była związana z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki z osobą, która przygotowuje lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia przygotowywała wnioski o dofinansowanie.


Czyli jak w tytule: Nie miał Pan nic wspólnego z dotacjami? To świetnie, zostanie pan ekspertem PARP. Punkty 1, 6, 7 i 8 .... Oczywiście nie twierdzę, że w Polsce nie ma ludzi, którzy związani są z branżą technologiczną (szeroko pojętą), posiadają wiedzę ekspercką, znają wytyczne programów operacyjnych oraz specyfikę realizowania projektów dofinansowanych z UE, a jednocześnie nie biorą lub nie brały (osobiście lub np. ich małżonkowie) udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na rzecz swojej czy innej firmy. Biorąc jednak pod uwagę, że zgodnie z raportem PWC (link) jednymi z głównych czynników decydujących o podejmowaniu przez przedsiębiorców prac B+R jest właśnie możliwość pozyskania dotacji, trudno sobie wyobrazić, by było ich wiele.

Twitter @dabkowskiB

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Wciąż dość powszechnym jest przeświadczenie o tym, że multitasking przynosi korzyści, szczególnie w zakresie naszej produktywności. Jak natomiast wskazują autorzy książki "Umysł Lidera" jest to przeświadczenie błędne.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Za oknem męczą nas mordercze upały, a w Vertigo Green Energy próbujemy po raz kolejny dopasować naszą strategię do zastanych warunków prawnych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Marta KarpińskaMarta Karpińska

Spółka Good Safe otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt, którego istotą jest możliwość cyfrowego zapisu postanowień różnego rodzaju dokumentów.