O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

„Wizyty domowe” ekspertów NCBR – nowa edycja Szybkiej Ścieżki

NCBR
NCBR NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję najpopularniejszego naboru w ramach obecnej perspektywy unijnej, tj. konkurs PO IR 1.1.1. tzw. Szybka Ścieżka. Jak do tej pory w ramach działania przedsiębiorcy złożyli blisko 3000 wniosków aplikując w sumie o ponad 17 mld zł. W obecnym konkursie na dofinansowanie innowacyjnych firm przeznaczono aż 1 mld zł. NCBR wprowadziło też pewną „innowację” do systemu oceny – eksperci będą odwiedzać wnioskodawców.


Zmiany w stosunku do poprzednich edycji

Niewątpliwie największą zmianą są wspomniane wizyty domowe ekspertów oceniających wnioski w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie firmy. Celem takiej wizyty ma być weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym. Wnioskodawca o planowej wizycie zostanie poinformowane min. 5 dni wcześniej, a uniemożliwienie dokonania weryfikacji w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie. Moim zdaniem jest to zmiana w dobrym kierunku, wyeliminuje wnioskodawców naciągających rzeczywistość, z drugiej strony aplikująca firma w końcu będzie miała możliwość poznania oceniających. Wątpliwości może rodzić zapis regulaminu stanowiący, że wnioskodawca nie będzie miał możliwości wnioskować o zmianę terminu wizyty ( z wyjątkiem sytuacji od niego niezależnych). Na okres oceny, zatem warto odłożyć dalsze podróże.


Inne istotne zmiany mają charakter bardziej techniczny, zwiększono limit znaków dla części opisowych oraz zwiększono liczbę etapów, które można zaplanować w ramach projektu (z 4 do 8).

Na co?


Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP, w pojedynkę – konsorcja są niedopuszczalne. Jednostka naukowa lub inny przedsiębiorca mogą wziąć udział w projekcie tylko w charakterze podwykonawcy. Maksymalnie można zlecić na zewnątrz prace o wartości max. 50% kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 2 mln zł (5 mln w przypadku firm z Mazowsza)
Wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac:Warto wspomnieć, że równocześnie trwał będzie także konkurs dla dużych przedsiębiorców z pulą rzędu 400 mln zł.

Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


b) Podwykonawstwo - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.
Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Zrobił aplikację, bo chciał pomóc mamie. Okazała się takim hitem, że rzucił pracę i założył firmę
DZIEJE SIĘ 0 0Jak ministerstwo mogło płacić za usługi trolli? Detektyw ujawnia możliwe scenariusze
DZIEJE SIĘ 0 0Przepis PiS-u na bezkarność. Człowiek partii na czele najważniejszego organu kontroli w państwie
BIZNES 0 0Para Polaków zrobiła biznes... na psich głowach. Sprzedają swoje rzeźby na całym świecie
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł