O autorze
W odniesieniu do procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji mówi się o zasadzie 3 szampanów: pierwszego otwieramy, gdy przyznają nam grant i podpisujemy umowę, drugiego, gdy uzyskamy akceptację końcowego rozliczenia projektu, a trzeciego dopiero po zakończeniu okresu trwałości, czyli 3 lub 5 lat, przy czym ten drugi powinien być największy, bo jest okupiony największym wysiłkiem.
Dotacje w okresie do 2020 roku będą głównie skierowane na projekty innowacyjne, w tym przede wszystkim badawczo – rozwojowe (B+R).

Od ponad 10 lat przekładam świat dotacji na język zrozumiały dla przedsiębiorców, pokazuję, że badania i rozwój i generalnie innowacja ma bardzo praktyczny wydźwięk.

Bardzo przydaje mi się perspektywa obu stron stołu, tj. pracy z przedsiębiorcami oraz oceniania i kontrolowania projektów na zlecenie różnych instytucji polskich i europejskich .

Obecnie, jako Dyrektor w zespołach Innowacji i B+R oraz Dotacji i ulg, PwC, pracuję z przedsiębiorstwami nad rozwojem i wdrażaniem innowacji, realizacją projektów B+R i pozyskiwaniem dotacji na te aspekty działalności.

Dotacje na Centra Badawczo – Rozwojowe – konkurs już niedługo

Coraz więcej przedsiębiorstw zauważa, że w badania i rozwój po prostu opłaca się inwestować. Firmy, które rozwijają się w tym zakresie wprowadzają na rynek więcej nowych produktów od swoich konkurentów i szybciej osiągają z nich zyski.


Konsekwencją tego jest, że przedsiębiorcy sukcesywnie zwiększają wydatki na B+R i jak pokazał raport PwC i NCBR „Opłacalność inwestowania w B+R” ponad 80% respondentów zakłada dalszy wzrost tego typu wydatków. W tym samym raporcie respondenci zadeklarowali, że aż 41% nowych produktów wprowadzonych na rynek w 2014 r. było wynikiem prac B+R.


Planowe i strategiczne podejście do działalności B+R powoduje, że przedsiębiorcy zaczynają bardziej świadomie zarządzać tym obszarem swojej działalności tworząc strategie, struktury i procedury, powstają departamenty B+R i samodzielne Centra Badawczo – Rozwojowe. Obecnie Ministerstwo Gospodarki przyznało ponad 40 statusów CBR zgodnie z Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dodatkowo podpisano ponad 80 umów o dofinansowanie na tworzenie lub rozbudowę CBRów w ramach działania 4.5.2 PO IG realizowanego w okresie 2007 – 2013. Jak więc widać jest to dość widoczny trend wśród przedsiębiorców.

Dotacje na CBRy
Obecnie oczekujemy na otwarcie konkursu dotacji na CBRy, który MG zamierza ogłosić z końcem lipca, a wnioski powinny być przyjmowane do końca października. Dotacja jest przyznawana na nieruchomości, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Na tę część można otrzymać od 15% do 70% w zależności od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa. Dodatkowo wspierane będzie prowadzenie prac rozwojowych i tu dotacja wyniesie 25%-45% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.


Kryteria wyboru
Kluczowe w całym konkursie są kryteria oceny i tutaj następują największe zmiany wobec analogicznego konkursu, który funkcjonował w ramach działania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dość istotne jest to, że projekt musi się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) (Opis jest dostępny tutaj), a nie wszystkie dziedziny znajdują się w tym zestawieniu. Dodatkowo duży przedsiębiorca musi obligatoryjnie współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorcami (MŚP), organizacjami badawczymi lub NGO. Trzeba także pamiętać o zasadniczej zmianie przepisów dotyczącej województwa mazowieckiego, w którym to regionie duży przedsiębiorca chcąc otrzymać dotację, musi realizować inwestycję początkową związaną z nową działalnością gospodarczą wobec dotychczas prowadzonej.

Wyjątkowo ważne będzie opracowanie ambitnej agendy badawczej dla planowanego CBR, która powinna obejmować okres realizacji projektu, jak również jego trwałości. Agenda będzie oceniana pod kątem innowacyjności, kompletności i rezultatów, jakie przedsiębiorca zamierza osiągnąć w wyniku prowadzonych prac B+R.

Obligatoryjnie każdy beneficjent będzie musiał uzyskać pozytywną opinię ekspertów, co do posiadania potencjału do prowadzenia prac B+R, opłacalności i trwałości finansowej projektu.
Wśród kryteriów punktowanych najwięcej punktów będzie można zdobyć za udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (do 8 pkt). Na drugim miejscu, z możliwością pozyskania do 5 pkt za każde z kryteriów, zaplanowano współpracę z jednostkami naukowymi, przyrost nowych miejsc pracy oraz posiadanie statusu MŚP. Jako ostatnie kryterium punktowane przewidziano przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego (2 pkt.), które raczej nie będzie jeszcze obowiązywać w najbliższym konkursie.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Przepis PiS-u na bezkarność. Człowiek partii na czele najważniejszego organu kontroli w państwie
0 0Zrobił aplikację, bo chciał pomóc mamie. Okazała się takim hitem, że rzucił pracę i założył firmę
0 0Para Polaków zrobiła biznes... na psich głowach. Sprzedają swoje rzeźby na całym świecie
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł
0 0E-sport w Polsce potrzebuje pracowników. Ale uczelnie nie potrafią ich kształcić