• Zwrot rządu w kwestii OZE

  Niemal dokładnie w 4 lata od uchwalania ustawy o OZE (22 lutego 2015 r.) pojawiły się jednocześnie dwie naprawdę pozytywne inicjatywy legislacyjne, zwiastujące po raz pierwszy zmianę polityki wobec OZE na lepszą CZYTAJ WIĘCEJ
 • O reakcjach na prognozy i zapowiedzi podwyżek cen energii elektrycznej

  Gdy na przełomie 2017/2018 roku Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) opublikował pierwsze wyniki symulacji kosztów energii, uwzględniając nie tylko skutki dotychczasowej polityki inwestycyjnej ale także propozycje kształtu „miksu” energetycznego do 2050 wg Ministerstwa Energii (ME), jedynie kilka mediów krajowych odnotowało pośrednią zapowiedź podwyżek cen energii elektrycznej. Dominujący w ostatnich latach trend spadkowy cen na rynku hurtowym, brak podwyżek stawek taryf na energię w 2018 roku plus dobra koniunktura w gospodarce i wzrost dochodów rozporządzalnych w gospodarstwach domowych podziałały usypiająco na odbiorców energii oraz przejściowo dawały błogi sen politykom. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dlaczego rząd nie dokonuje wymaganego prawem przeglądu mechanizmów wspierających wytwarzanie energii z OZE?

  3-go maja minęły trzy lata od wejścia w życie większości przepisów ustawy o OZE z 20 lutego 2015 roku. Art. 217. zobowiązał Radę Ministrów do dokonania „przeglądu funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z OZE oraz wytwarzanie biogazu rolniczego i do przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania i propozycjach zmian nie rzadziej niż raz na 3 lata”. Ale ustawodawca domaga się aby pierwszego przeglądu wraz z propozycjami zmian Rada Ministrów dokonała nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. Przepis ma swoje uzasadnienie nie tylko w tym, że ustawa o OZE już w momencie uchwalania prawdopodobnie nie była najlepszym prawem o OZE na świecie (potem było tylko gorzej), ale także z uwagi na nonszalancję z jaką już uchwalone prawo było wdrażane. Temat ważny i politycznie niewygodny, terminy minęły ale przemilczany problem sam się nie rozwiąże. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdzi jak Polska wspiera rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej

  Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) rozpoczął kontrolę w celu ustalenia, czy wsparcie wytwarzania energii wiatrowej i fotowoltaicznej przez UE i państwa członkowskie jest skuteczne. Energia wiatrowa i fotowoltaiczna stanowią obecnie dwa główne źródła energii z OZE, które przez ostatnie dziesięć lat rozwijały się w Europie i na świecie w sposób najbardziej dynamiczny i na naszych oczach stają się najtańszymi formami wytwarzania energii elektrycznej. W Polsce akurat te źródła trafiły na poważne bariery w rozwoju. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zagadki wokół 40 mld zł na OZE

  Informacja z 13 grudnia o tym że Komisja Europejska zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN stała się przebojem internetu. W okresie ekstremalnych napięć w relacjach z Polski z Komisją, także w trudnych rozmowach o energii i klimacie, węglu i OZE, w wyszukiwarkach przy haśle „40 mld” ww. informacja podana przez PAP wyskakiwała na pierwszym miejscu wśród paru milionów trafień. Została odebrana jako jeden z najbardziej hojnych prezentów gwiazdkowych. Rozdzwoniły się telefony uczestników rynku i organizacji społecznych z pytaniami co się stało że rząd Polski wywalczył taryfy gwarantowane dla polskich przedsiębiorców inwestujących w małe instalacje OZE skoro zaciekle je wcześniej zwalczał i niedawno wyeliminował z ustawy o OZE. Razem z życzenia świątecznymi, zaczęły przychodzić pytania (także z zagranicy) jak szybko będą zamawiane kolejne wolumeny w aukcjach na energię z OZE i na jakie źródła. Widać było jak silna jest potrzeba społeczna aby rząd na święta pojednał się jednocześnie i z UE i z OZE. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Za mało innowacji w energetyce

  Prof. Władysław Mielczarski w artykule „Za mało innowacyjności w innowacjach” (CIRE, 26.10.2017r) stwierdził, że w Polsce słowo "innowacyjność" jest odmieniane z innym nic nie znaczącymi terminami, jak "Gospodarka 4.0" czy "klastry energii", gdy tymczasem służy ono do przykrywania działalności pozornej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kto i o czym debatuje na konferencjach energetycznych, a kogo i jakich tematów tam nie ma i dlaczego

  Zakończyło się Forum Ekonomiczne w Krynicy, jedno z najświętszych wydarzeń gospodarczych w Polsce (polskie Davos). Energetyka była jednym z ważniejszych tematów. Tradycją się stało że o energetyce na spotkaniu tej rangi rozmawiają przedstawiciele resortu energii i spółek energetycznych, narzekając zgodnie na UE i kreśląc plany inwestycyjne. Tym razem rząd i spółki skarbu państwa wysyłali sygnały o gotowości do zmian w obecnie prowadzonej polityce energetycznej. Ale czy dyskusja o energetyce bez UE, Niemiec i sektora prywatnego ma sens? Niech Forum w Krynicy, które faktycznie przyniosło pewien przełom w polityce energetycznej posłuży jako przykład do czego prowadzi polityczny lub biznesowy PR oraz brak uczciwej debaty i niezależnych opinii. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rolnicy do pługa, koncerny do OZE! Kolejna nowelizacja ustawy służy wywłaszczeniu małych firm i rugowaniu chłopów z OZE

  W trybie ekspresowym przemknęła przez parlament trzecia już poselska nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOZE). W tej szybkiej i niespodziewanej nowelizacji chodziło o zasady ustalania cen i zakupu świadectw pochodzenia (popularnie określanych jako „zielone certyfikaty”) jakie dostają producenci energii z OZE. Świadectwa pochodzenia energii zobowiązane są umarzać spółki obrotu energią, w większości należące do państwowych koncernów energetycznych lub (alternatywnie) wnosić na konto funduszu ekologicznego tzw. opłaty zastępcze. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dla kogo klastry energii i kto na nich skorzysta, a kto poniesie koszty?

  Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub JST, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł (..) na obszarze działania tego klastra, nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin; klaster energii reprezentuje koordynator”. – Tak w skrócie klaster energii definicje ustawa o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE). Aby wyjaśnić bliżej o co chodzi Ministerstwo Energii (ME) zleciło wykonanie ekspertyzy „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Co się stało 20-go lutego 2015 roku? Krajobraz po bitwie w drugą rocznicę uchwalenia ustawy OZE z poprawką prosumencką

  W tym tygodniu, 20-go lutego, minęła druga rocznica uchwalenia ustawy o OZE z tzw. poprawką prosumencką. Społeczeństwo dowiedziało się o ustawie nad którą rząd pracował 5 lat dopiero wtedy gdy 16 stycznia 2015 roku Sejm uchwalił ustawę łącznie z poprawką mniejszości zgłoszoną przez posła Artura Bramorę (PSL). Działania rządu PO-PSL aby odrzucić tę poprawkę w Senacie przyniosły krótkotrwały skutek. Senat, pomimo usiłowań marszałka Bogdana Borusewicza, w głosowaniu 2-go lutego uległ presji rządu. Jednak Sejm w głosowaniu 20-go lutego, siłami klubu Prawa i Sprawiedliwości odrzucił poprawkę Senatu i przywrócił taryfy gwarantowane na energię z mikroinstalacji OZE do 10 kW. CZYTAJ WIĘCEJ