• Czy firmy rodzinne są gotowe na nadchodzącą rewolucję?

  IV Kongres Next Generation już 17-18 października w Poznaniu. Jak wygląda sukcesja w Polsce? Spotkanie z ponad 200 sukcesorów polskich firm rodzinnych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Sukcesorze! Najpierw zdobądź wiedzę. Tak zasłużysz na władzę i własność w firmie rodzinnej.

  Z bratem i z siostrą, jak Milena i Grzegorz Inglot (INGLOT), Adrian i Artur Majsterek (A&A) czy Jan i Grzegorz Burzyńscy (Arhelan). Czasami z mężem czy z żoną, jak Joanna i Tomasz Kasztelewicz (Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik). Sukcesorzy wiodących przedsiębiorstw rodzinnych z całej Polski spotkali się w Poznaniu na dwudniowym III Ogólnopolskim Kongresie Next Generation „Kompas sukcesora” organizowanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego, aby dzielić się swoimi pomysłami, uczyć od ekspertów i wymieniać doświadczenia. Okazję stworzyły ciekawe prelekcje, panele dyskusyjne oraz kreatywne warsztaty. Kongres przygotowuje młode pokolenie firm rodzinnych do trudnej roli prezesów w przyszłości. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak być synem lub córką właściciela firmy rodzinnej? Budowa własnej tożsamości zawodowej

  Na którym z siedmiu kroków skutecznej sukcesji jesteś? Podjąłeś już decyzję o swojej przyszłości, w firmie rodzinnej lub poza nią – wiesz już, czy w ogóle chcesz być przyszłym liderem firmy rodziców? Zdobywasz wiedzę? Rodzice przekazali Ci już pewne obszary zarządzania? A może jesteś już w pełni samodzielnym prezesem, a wszystkie udziały są w Twoich rękach? Niezależnie od etapu, na którym jesteś, jeśli wychowałeś się w rodzinie biznesowej, Kongres Next Generation jest dla Ciebie! CZYTAJ WIĘCEJ
 • Faktoring Pełny

  Faktoring pełny, inaczej zwany faktoringiem bez regresu polega na wykupie niewymagalnych wierzytelności handlowych klienta, z wyłączeniem jego ewentualnej odpowiedzialności za niewypłacalność odbiorcy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Akredytywy dokumentowe i produkty zabezpieczające ryzyko kursowe

  Rozliczenia w formie akredytyw są najczęściej stosowane przy zawieraniu kontraktów na nowych rynkach zagranicznych lub przy nawiązywaniu relacji handlowych z nowymi dostawcami z innych krajów. Dzięki akredytywie importer może wynegocjować lepsze warunki płatności, np. zastąpić przedpłaty lub płatności zaliczkowe płatnością po wysłaniu towaru przez eksportera i zaprezentowaniu przez niego dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy. Istnieje również możliwość zapłaty w ramach akredytywy w terminie odroczonym. Najczęściej termin odroczenia liczony jest jako liczba dni od wystawienia dokumentu transportowego, np. 90 dni od konosamentu morskiego. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bank Millennium udostępnił firmom e-gwarancję

  E-gwarancja, w odróżnieniu od tradycyjnej papierowej gwarancji bankowej, wystawiana jest w formie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Firma może pobrać gwarancję szybko i wygodnie w serwisie bankowości internetowej Millenet. Bank może też przesłać gwarancję na wskazany przez klienta adres e-mail, również kontrahenta. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Finansowanie handlu. Niestandardowe wzory gwarancji bankowych

  W relacjach biznesowych kontrahenci bardzo często wymagają od drugiej strony zabezpieczenia prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań umownych. W większości przypadków dotyczy to początków współpracy, ale może również wynikać z polityki danej firmy, nawet przy stałych relacjach handlowych. Oferując kontrahentowi zabezpieczenie w formie gwarancji, firma może wynegocjować lepsze warunki kontraktu, np. dłuższe terminy płatności. Możliwe jest to dzięki temu, że gwarancja bankowa stanowi jednostronne, nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie banku do wypłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku niewywiązania się przez zleceniodawcę gwarancji z jego obowiązków wynikających z kontraktu. Nieodwołalność oznacza, że tylko osoba uprawniona do żądania wypłaty z gwarancji (beneficjent) może zwolnić gwaranta z zobowiązania do zapłaty. Natomiast bezwarunkowość gwarancji stanowi o tym, że bank nie może uzależnić wypłaty z gwarancji od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków, innych niż wynikających w treści gwarancji. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Leasing pojazdów – ubezpieczenie straty finansowej GAP

  GAP to usługa pokrywająca stratę finansową powstałą w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC/OC oraz kradzieży pojazdu, będących efektem utraty wartości pojazdu w czasie. Stanowi świetne uzupełnienie dla ubezpieczenia wieloletniego. Dostępne jest jedynie w firmach leasingowych i u wybranych dealerów. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ubezpieczenia komunikacyjne najlepsze z leasingiem

  W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania ubezpieczeniami oferowanymi wraz z ofertą leasingową. Coraz częściej to ubezpieczenie decyduje o wyborze konkretnej oferty leasingowej. Dzieje się tak dlatego, że produkty ubezpieczeniowe towarzyszące ofercie leasingowej są bardzo atrakcyjne cenowo i zakresowo. Wiele z nich jest często niedostępnych dla klientów w ofercie indywidualnej, dlatego część klientów ponownie decyduje się na skorzystanie z leasingu ze względu na te ubezpieczenia. Największym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne roczne i wieloletnie oraz ubezpieczenie GAP i assistance, płatne wraz z miesięczną ratą leasingową. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności

  Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności będzie miał duży wpływ na bieżącą działalność polskich firm. Wielu przedsiębiorców deklaruje, że nie będzie z niego korzystać nie zdając sobie sprawy z tego, że decyzja nie będzie leżała po ich stronie, lecz po stronie kontrahentów czyli płatników faktur. CZYTAJ WIĘCEJ