O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Leasing pojazdów – ubezpieczenie straty finansowej GAP

Bank Millennium
GAP to usługa pokrywająca stratę finansową powstałą w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC/OC oraz kradzieży pojazdu, będących efektem utraty wartości pojazdu w czasie. Stanowi świetne uzupełnienie dla ubezpieczenia wieloletniego. Dostępne jest jedynie w firmach leasingowych i u wybranych dealerów.


Na rynku można znaleźć kilka rodzajów GAP:

GAP Fakturowy – różnica pomiędzy niższą z dwóch wartości: wartością fakturową pojazdu lub sumą ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia AC w pierwszym roku trwania umowy leasingu, a wyższą z dwóch kwot - odszkodowaniem z podstawowego ubezpieczenia pojazdu lub wartością pojazdu w dniu szkody całkowitej. W przypadku, gdy wypłata odszkodowania z OC lub AC będzie równa wartości fakturowej pojazdu lub sumie ubezpieczenia AC w pierwszym roku trwania umowy leasingu, ubezpieczyciel wypłaci na rzecz uprawnionego dodatkowo jednorazowe świadczenie w wysokości:

1. kwoty odpowiadającej 10% niższej z wartości: wartości fakturowej pojazdu lub sumy ubezpieczenia AC w pierwszym roku trwania umowy leasingu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2 ton, lub

2. kwoty odpowiadającej 5% wartości fakturowej pojazdu lub sumy ubezpieczenia z AC w pierwszym roku trwania umowy leasingu – w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton, naczep ciężarowych, przyczep ciężarowych, ciągników siodłowych i ciągników balastowych.

Odszkodowanie wypłacane jest firmie leasingowej, która zaliczy je na poczet wpłaty z tytułu kolejnej umowy leasingu, zawartej z ubezpieczonym po szkodzie całkowitej.

GAP Finansowy – kwota odpowiadająca różnicy pomiędzy pozostającą do spłaty kwotą zobowiązania wynikającego z treści postanowień umowy leasingu, zgodnie z harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania z AC/OC, a wyższą z dwóch kwot: kwotą wypłaconego odszkodowania z podstawowego ubezpieczenia pojazdu lub wartością pojazdu w dniu szkody całkowitej.
GAP Indeksowy - kwota odpowiadająca 30% wartości pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2 ton oraz kwota odpowiadająca 20% wartości pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton, naczep ciężarowych, przyczep ciężarowych i ciągników siodłowych, ciągników balastowych, określona w dniu szkody całkowitej.
Jakie korzyści przynosi firmie ubezpieczenie GAP?


• Zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania pojazdu przez cały okres umowy leasingu,
• w razie kradzieży auta lub wystąpienia szkody całkowitej z AC lub z OC sprawcy, firma ma zapewnione dodatkowe odszkodowanie, które może przeznaczyć na: rozliczenie należności z umowy leasingu; zakup nowego pojazdu, pokrycie kosztów uruchomienia nowej umowy leasingowej, pokrycie składki ubezpieczenia nowego pojazdu; pokrycie kosztów rejestracji nowego pojazdu,
• chroni przed utratą wartości pojazdu,
• uzupełnia odszkodowanie uzyskane z Autocasco,
• działa również w przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy,
• za niewielką składkę daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu finansowego.

Co istotne, ubezpieczenia towarzyszące ofercie leasingowej są bardzo atrakcyjne cenowo, zakresowo i często są niedostępne w ofercie indywidualnej.

Autor: Edward Marek Łazarz, Członek Zarządu Millennium Leasing
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Igor IluninIgor Ilunin

Większość ludzi już jest przyzwyczajona do przyswajania danych i multimediów na wielu ekranach. Stąd oczekiwana, że samochody zapewnią podobne możliwości, są naturalne.

Piotr BuckiPiotr Bucki

Czasem na szkoleniach przeprowadzam pewien eksperyment. Proszę uczestników, żeby wskazali lewą i prawą stronę. Nic trudnego. Dla przeważającej większości. To jednak nie koniec eksperymentu.

Tomasz SwiebodaTomasz Swieboda

Polski rynek venture capital z roku na rok staje się coraz dojrzalszy i powoli zaczyna przypominać zachodnie ekosystemy. Tak w ostatnich dwóch latach wyglądała lokalna scena startupowa.