O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Faktoring Pełny

Marcin Stefaniuk, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium
Marcin Stefaniuk, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium Bank Millennium
Faktoring pełny, inaczej zwany faktoringiem bez regresu polega na wykupie niewymagalnych wierzytelności handlowych klienta, z wyłączeniem jego ewentualnej odpowiedzialności za niewypłacalność odbiorcy.


Jak czytamy w ostatnich raportach dotyczących liczby wszczynanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych (wzrost 21% r/r po 6 miesiącach 2018, przy 16% wzroście w roku 2017 w stosunku do 2016), a także raportach firm zajmujących monitoringiem złych długów, problem ściągalności wierzytelności handlowych narasta i to pomimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej. Jednym z dwóch głównych stymulatorów wzrostu obrotów w faktoringu pełnym jest zatem chęć zabezpieczenia się przedsiębiorcy przed nieściągalnością jego wierzytelności powstających z tytułu zrealizowanych dostaw.
Faktoring pełny jest tu alternatywą dla ubezpieczenia należności – szczególnie atrakcyjną dla firmy, która chce ubezpieczać tylko wybranych kontrahentów, ponieważ ubezpieczyciel co do zasady żąda objęcia polisą całego portfela wierzytelności handlowych, a więc również poniesienia kosztów także za tych odbiorców, których ryzyka przedsiębiorca się nie obawia. Dodatkowo w przypadku podmiotów mniejszych, negocjowanie warunków polisy, a przede wszystkim takie późniejsze nią zarządzanie, żeby nie utracić ochrony ubezpieczeniowej może być zbyt trudne. Podjęcie współpracy z faktorem wiąże się z przerzuceniem na instytucję finansową choćby np. obowiązku terminowego opłacania składek, czy zgłaszania przeterminowań wierzytelności, co naturalnie jest dla przedsiębiorcy bardzo korzystne.


Drugi czynnik, który powoduje tak wielką popularność tej usługi jest jej pozytywny wpływ na bilans spółki korzystającej z faktoringu pełnego.
Zgodnie z Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (a także Krajowe Standardy Rachunkowości) należności sprzedane do banku w faktoringu pełnym mogą zostać wyksięgowane z bilansu spółki i zamienione w aktywa pieniężne. Informacja o umowie faktoringowej powinna być umieszczona jedynie w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, ale same wskaźniki finansowe poprawiają się, a przede wszystkim poziom zadłużenia spółki nie ulega zwiększeniu. Jeśli firma (lub grupa kapitałowa, do której firma należy) korzysta z finansowania kredytowego, zwykle musi wypełniać odpowiednie warunki, między innymi odnośnie poziomu długu i wyniku finansowego na poziomie EBITDA w relacji do tego długu. Pozytywny wpływ faktoringu pełnego może być wtedy dla firmy bezcenny. W przypadku grup kapitałowych zdarza się, że spółki do nich należące, zgodnie z wytycznymi grupy nie mogą wręcz korzystać z innych form finansowania. Ale ten aspekt faktoringu pełnego jest ważny również dla mniejszych, samodzielnych podmiotów, szczególnie tych, które prowadzą znaczące procesy inwestycyjne. W zasadzie każdy przedsiębiorca, szczególnie ten, który posiada już polisę ubezpieczenia należności powinien poważnie rozważyć faktoring pełny – jest to, z punktu widzenia wskaźników finansowych firmy, rozwiązanie zdecydowanie bardzo korzystne.

Dwie wymienione powyżej przesłanki powodują, iż obroty faktoringu pełny notują stale wysoką dynamikę. W 2017 roku wykupione wierzytelności w ramach tej usługi przekroczyły 104 mld zł versus 83 mld zł w 2016 roku. Ten rodzaj faktoringu od kilku już lat stanowi ponad 50% obrotów faktoringowych polskiego rynku i jego udział będzie prawdopodobnie stabilnie utrzymywał się na tym bardzo wysokim poziomie.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Zrobił aplikację, bo chciał pomóc mamie. Okazała się takim hitem, że rzucił pracę i założył firmę
DZIEJE SIĘ 0 0Jak ministerstwo mogło płacić za usługi trolli? Detektyw ujawnia możliwe scenariusze
DZIEJE SIĘ 0 0Przepis PiS-u na bezkarność. Człowiek partii na czele najważniejszego organu kontroli w państwie
BIZNES 0 0Para Polaków zrobiła biznes... na psich głowach. Sprzedają swoje rzeźby na całym świecie
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł