O autorze
Iwona D. Bartczak jest dziennikarzem, publicystą, menedżerem, twórcą klubów biznesowych, animatorem społeczności dyskutujących na ważne współczesne tematy ekonomiczne, biznesowe, społeczne, egzystencjalne. Ukończyła Uniwersytet Warszawski. Do 2005 roku pracowała najpierw jako dziennikarz Więzi, Tygodnika Powszechnego, Życia Warszawy, potem jako redaktor tygodnika Computerworld, a następnie jako redaktor naczelny magazynów CFO Magazyn Finansistów i CIO Magazyn Dyrektorów IT. Od 2006 roku jest partnerem zarządzający w wydawnictwie Business Dialog i redaktorem naczelnym serwisu www.businessdialog.pl . Jest twórcą i szefową m.in. Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”oraz think tanku i bloga dotyczącego nowych modeli biznesu Lepszy Biznes. Wchodzi w skład kapituły i jury Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Jest współzałożycielem i prezesem Spółdzielni Fabryka i3 www.fi3.pl, społeczności inicjującej innowacyjne projekty biznesowe, wartościowe rynkowo i społecznie.

Tworzenie przewag konkurencyjnych w gospodarce wiedzy

Tradycyjne zarządzanie procesowe umożliwia zarządzanie jedynie około 30% procesów koniecznych we współczesnej gospodarce. Rozwijana przez Marka Szelągowskiego koncepcja dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi daje szansę praktykom na ogarnięcie nim większości procesów oraz wyciągnięcie z nich tej wiedzy ukrytej, na bazie której można zbudować przewagę konkurencyjną firmy.


Dzisiejsza gospodarka ulega coraz szybszym i coraz trudniejszym do przewidzenia zmianom związanym z rosnącym zapotrzebowaniem klientów na większą wygodę w dostępie do zindywidualizowanych produktów i usług. To powoduje, że nie są już wystarczające podstawowe zasady zarządzania oparte na specjalizacji ludzi i komórek organizacyjnych.


Jest to również przyczyna, z powodu której w tym roku promujemy w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” procesowe podejście do zarządzania, a szczególnie w finansach. Podnosi ono efektywność obsługi finansowo-księgowej biznesu, wdrażając podejście procesowe oraz odpowiednie narzędzia cyfrowe. Dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów przedsiębiorstwa mogą się szybciej rozwijać, zwiększać rentowność produktów i wartość firmy, a menedżerowie i specjaliści z działów finansowo-księgowych koncentrując się nad merytorycznymi zagadnieniami przynosząc firmie większą korzyść, a przy tym samemu czerpiąc większą satysfakcję z pracy.„Dzisiejsze przemiany w organizacji finansów wynikają tak z potrzeby adekwatnego wsparcia wzrostu firmy, jak i z konieczności zabezpieczenia się przed tymi ryzykami, które wygenerowały nowe modele biznesu, a także nowe regulacje prawne.” - Bartosz Radziszewski, partner zarządzający Business Dialog, społecznościowej platformy współpracy ludzi i firm.
Również podczas tegorocznej edycji Kongresów związanych z nagrodą Dyrektor Finansowy Roku także wielką wagę przywiązywano do tego zagadnienia. Najlepszym dowodem jest nowe wyróżnienie przyznawane lokalnie - a także na wielkiej Gali DFR w Warszawie - firmom Digital Finance Award.


Wszyscy laureaci Digital Finance Award, a także uczestnicy październikowej Gali DFR otrzymali książkę Marka Szelągowskiego „Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy”. Zawiera bowiem trafną diagnozę dzisiejszej sytuacji firm i obfity zestaw praktycznych podpowiedzi, jak firmę przeorientować na bardziej konkurencyjną.
Autor odpowiada też na fundamentalne pytanie, dlaczego zarządzanie procesowe jest szczególnie wartościowe, wskazane i skuteczne w gospodarce wiedzy, czyli we współczesnej gospodarce.
Najkrócej mówiąc zarządzanie procesowe jest tym bardziej potrzebne, im bardziej konkurencyjna i zmienna jest rzeczywistość gospodarcza, a więc i relacje firmy z klientami i partnerami biznesowymi oraz wewnątrz firmy. Wymaga ona od organizacji elastyczności i kreatywności. Wymaga zidentyfikowania chociażby tych procesów, które wpływają na relację z klientem, bo trzeba je na bieżąco monitorować i adaptować tak , aby podążać za potrzebami (wymaganiami) klienta.

Praca zorganizowana procesowo pozwala na większą elastyczność i mniej błędów niż praca w silosach dziedzinowych, zorganizowana jedynie zadaniowo. Dzieje się tak, dlatego że jest zharmonizowana i nakierowana na cel: tworzenie wartości dla klienta; dlatego że jest pracą zespołową, w której organizacja wykorzystuje wiedzę i zaangażowanie zespołu pracowników (to więcej niż prosta suma wiedzy jednostek!!); dlatego że dzięki wymianie wiedzy na bieżąco są możliwe modyfikacje adaptujące wykonywane procesy do zmieniających się potrzeb klienta.
Zarządzanie procesowe będzie efektywne wtedy, gdy zastosujemy odpowiednie narzędzia IT.
„Rosnące tempo zmian, którym podlegają firmowe procesy i procedury, powoduje, że zmieniają się wymagania i oczekiwania względem platform BPM. Skoro procesy biznesowe ulegają ciągłej ewolucji, kluczem staje się to jak łatwo departament IT jest w stanie poradzić sobie ze zmianami wymagań – zarówno tymi, które następują jeszcze na etapie wdrożenia (tak by nie stały się powodem do wiecznego odwlekania momentu uruchomienia produkcyjnego), jak i (być może przede wszystkim) tymi, które pojawiają się po magicznym ‘go live’ – tak by brak możliwości szybkiego wprowadzenia zmian nie stał się swego rodzaju kagańcem powstrzymującym rozwój biznesu. Musimy zdać sobie sprawę, że wraz z wzrostem złożoności i istotności obsługiwanych procesów, platformy BPM stają się swego rodzaju kręgosłupem procesowym organizacji – bardzo szybko awansują do pierwszej trójki najbardziej krytycznych systemów informatycznych firmy.” – podsumowuje Łukasz Wróbel, Wiceprezes i Chief Business Development Officer w WEBCON

Tradycyjne zarządzanie procesowe umożliwia zarządzanie jedynie około 30% procesów koniecznych we współczesnej gospodarce. Rozwijana przez Marka Szelągowskiego koncepcja dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi daje szansę praktykom na ogarnięcie nim większości procesów oraz wyciągnięcie z nich tej wiedzy ukrytej, na bazie której można zbudować przewagę konkurencyjną firmy.

Marek Szelągowski jest mentorem programu Digital Finance Excellence. 9.11 na warszawskiej konferencji „Finance w cyfrowych czasach. Digital CFO” otworzy debatę „A jednak…. człowiek! Jak zawsze w historii, im bardziej próbowano unieważnić i ograniczyć rolę człowieka w gospodarowaniu, tym okazywała się ona ważniejsza. Jak odbywa się to tym razem? Jak zmienia się miejsce pracy, rola człowieka, i czy to jest sprawa CFO?” Bilety na konferencję dostępne są tutaj https://digital-cfo.evenea.pl/

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Do kogo trafiają pieniądze z PFN? Detektyw ujawnia sztuczki na "wyprowadzanie środków"
0 0Smartfona powinniśmy używać co najmniej 25 lat. Ten raport jest zatrważający
0 0"Znaleźli lukę w systemie". Atak na rafinerie obnażył słabe punkty ich zabezpieczeń
0 0"Ktoś dobrze wybrał cel". Uderzenie w saudyjską ropę zaboli cały świat, również nas
NAUKA 0 0Polacy szykują inspirowaną glonami rewolucję w medycynie. Właśnie dostali na to 21 mln zł
0 0Rząd chce wiedzieć, gdzie jeździsz i za ile. Dane z Ubera i Bolta przejmą służby
KARIERA 0 0Rozwój osobisty może zniszczyć człowieka. "Obudził się we mnie wewnętrzny krytyk na sterydach"
0 0W tych światowych miastach żyje się najlepiej. Znalazło się też miejsce dla Warszawy