• Mniej dotacji, więcej instrumentów finansowych

  Środki unijne dosyć powszechnie kojarzą się przede wszystkim z dotacjami. Ten rodzaj bezzwrotnego wsparcia w najbliższych latach pozostanie główną formą dofinansowania różnego rodzaju projektów. Niemniej, obecnie znacznie większą część środków niż w okresie 2007-2013 w programach operacyjnych dedykowano tzw. instrumentom finansowym. Dla przykładu, w Programie Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przeznaczyliśmy na nie ok. 415 mln zł, a w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 już ponad 4 mld zł. Łącznie we wszystkich programach operacyjnych kwota zaplanowana na instrumenty finansowe to ok. 16 mld zł. Mniej więcej połowa tych środków obecna jest w regionalnych programach operacyjnych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Internetowe zmiany na Wschodzie

  Jedno z ostatnich wydarzeń, w którym brałam udział – połączenie światłowodem województwa lubelskiego i podlaskiego – skłoniło mnie do refleksji, jak dynamiczne zmiany są naszym udziałem. Mam na myśli zmiany co do poziomu oczekiwań wobec technologii, które nas otaczają i mają nam służyć. CZYTAJ WIĘCEJ
 • POIR – konkursy dla firm uruchomione

  Szlaki zostały przetarte. W programie Inteligentny Rozwój mamy uruchomione konkursy dla firm – pierwszy z nich, w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, z budżetem 1 600 mln zł, ogłosiliśmy niespełna 2 miesiące po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem MŚP, które tylko w maju złożyły 179 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 1,2 mld zł. Pierwszych beneficjentów poznamy już pod koniec wakacji. Przyspieszoną ocenę wniosków umożliwia bowiem tryb „szybkiej ścieżki”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Język przyszłości

  Programowanie staje się jedną z najważniejszych umiejętności we współczesnym społeczeństwie. Pomaga w używaniu nowoczesnych technologii, w rozwiązywaniu codziennych problemów, uczy logicznego myślenia, konsekwencji działania, a także poprzez umiejętność napisania programu lub stworzenia aplikacji pozwala komunikować się z komputerem (smartfonem, czy też tabletem). Obecnie nowoczesne technologie towarzyszą nam niemal bez przerwy, dlatego tak ważne jest ich „oswojenie” – czyli nabywanie już od najmłodszych lat zdolności komunikowania się z nimi, właśnie poprzez umiejętność programowania komputerowego. W Wielkiej Brytanii programowania uczą się już 5-latki, a nie od dziś wiadomo, zgodnie ze starym porzekadłem „czym skorupka za młodu nasiąknie…”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komputerowy tytan do zadań specjalnych

  Współcześnie w ciągu jednego dnia przetwarzamy statystycznie tyle informacji, ile człowiek w średniowieczu w ciągu całego swojego życia – podkreślają socjolodzy. Dlatego też w dobie szybkiego postępu liczy się już nie tylko wiedza, ale również dostęp do jej źródła oraz umiejętność selekcji danych. Przed wyzwaniem zaawansowanego przetwarzania informacji stoją również współcześni badacze. Z pomocą przychodzą im superkomputery i Fundusze Europejskie, bez których instalacja tych maszyn w Polsce nie byłaby możliwa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaprogramuj swój sukces

  Posługiwanie się technologiami cyfrowymi jest jedną z kluczowych kompetencji ważnych dla budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Zmieniająca się gospodarka, a wraz z nią rynek pracy, wymagają od osób młodych z jednej strony odpowiednich umiejętności, niejako „szytych na miarę” potrzeb pracodawców, z drugiej natomiast gotowości do zmian. Osoby w wieku 15-24 lata charakteryzują się najwyższym poziomem kapitału ludzkiego – rozumianego zarówno jako zasób wiedzy, umiejętności, jak i przystosowania do zmian i kreatywności. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Sceptykom odpowiadam: szklanka jest bardziej pełna niż pusta

  Stoimy u progu nowego otwarcia. 2015 rok to czas uruchamiania nowych programów operacyjnych i tym samym nowych wyzwań. To także dobry moment na podsumowania i bilans osiągnięć perspektywy finansowej 2007-2013. Jedno z częściej stawianych pytań brzmi: czy dzięki środkom z Unii Europejskiej Polska jest bardziej innowacyjna? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wzornictwo przemysłowe to nie tylko „kropka nad i” innowacji

  Każdy produkt wymaga formy. Ta z kolei przekłada się na użytkowość i pierwsze wrażenie. Prawdy te wydają się oczywiste. Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną wciąż jednak zapomina, by – parafrazując literacką myśl Norwida – „odpowiednią dać rzeczy formę”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Trzeba wiedzieć jak być „smart”

  Miasto przyszłości albo, jak kto woli, miasto smart (ang. smart city), to technologie ułatwiające zarządzanie aglomeracją, potencjał instytucji i firm, oraz mieszkańcy pozostający w centrum zainteresowania. To oczywiście ekologiczny transport, inteligentne zasilanie oraz nowoczesna przestrzeń publiczna. To miejsce, w którym obywatele współdecydują o przyszłości i kierunkach rozwoju swojego miasta. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Mamy już materię, trzeba postawić na ducha

  Z Programu Innowacyjna Gospodarka zainwestowaliśmy środki europejskie - obok tych skierowanych bezpośrednio do firm – w polską naukę i jej infrastrukturę B+R. Wynikało to z ogromnych potrzeb i jednocześnie dużych braków polskich ośrodków naukowych. Brakowało specjalistycznej aparatury i przestrzeni, w której swobodnie można byłoby opracowywać nowe wynalazki. CZYTAJ WIĘCEJ