• start up

  Troszkę z perspektywy czasu staram się spojrzeć na start up nie tylko przez pryzmat PR, ale też realnych korzyści dla gospodarki narodowej - czyli zwiększenie miejsc pracy i zwiększenie wpływów podatkowych. Pragnę tez oddać (piszę to absolutnie szczerze) szacunek ogromnej rzeszy głównie młodych ludzi, którzy uniesieni falą ducha przedsiębiorczości poznali smak i ryzyko. Dobrze, że nieliczni funkcjonują do dziś, szkoda, że tylko nieliczni.... Tworząc obecnie nowe zasady warto, aby obejmowały one nie tylko krótki okres wsparcia finansowego, głównie z pieniędzy publicznych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Reforma Kulturowa 2020, 2030, 2040

  Nowoczesny kraj to głównie nowoczesne społeczeństwo, które chce i rozumie zmiany, mając nadzieję, że są one kreatorem lepszego życia nie tylko w rozumieniu ekonomii, ale też i socjologii. Wiemy od lat, że sama ilość studentów, nowego wyposażenia uczelni, ilości tzw. start up’ów... CZYTAJ WIĘCEJ
 • przyspieszenie przedwyborcze

  Słowo „innowacja” odmieniania przez wszystkie możliwe przypadki jest niezmiernie popularne w mediach. Słuchając, oglądając, czytając z jednej strony dowiaduje się, że kraj nasz jest bardzo innowacyjny, ponieważ - …studenci, start-up’y, pomysły, uczelnie, inkubatory, parki technologiczne, fundusze unijne etc. Z drugiej zaś strony dowiadujemy się, że Polska to jeden z ostatnich krajów EU w obszarze statystyk, brak komercjalizacji, brak spójnego, powszechnego, ale i systemowego rozwiązania. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ekosystem innowacyjności w Polsce

  Kilka dni temu otrzymałem propozycję tworzenia bloga dla redakcji INN POLAND. Zastanawiałem się dość długo, jaką mogę wnieść wartość dodaną dla czytelników, jak i czym mogę zainteresować szczególnie młodych, kreatywnych ludzi? To jest wbrew pozorom bardzo trudne i „niebezpieczne” zadanie. Od 2010 r. pracuję w strukturach narodowej, powołanej ustawą sejmową z 1989 r. – Krajowej Izbie Gospodarczej, która nie zrzesza firm, tylko zrzesza Izby Gospodarcze (regionalne, bilateralne, branżowe). Z doświadczeń swojej pracy, trochę na pograniczu realnego biznesu i realnej polityki, licznych spotkań, rozmów i obserwacji, ale też i działania bezpośrednio w biznesie (tego się nie wyrzekam!) wyłania mi się bardzo ciekawy obraz naszego kraju, systemu i sposobu finansowania licznych aktywności gospodarczych, aktywności różnych podmiotów i instytucji wspierających polski biznes, czyli pewnej mapy tworzącej system, a bardziej ekosystem innowacyjności w Polsce. Temu właśnie będę chciał poświęcić cykliczne wpisy na blogu. CZYTAJ WIĘCEJ