• Uznawanie kompetencji przez uczelnie, czyli nowa droga do dyplomu

    Współczesne czasy charakteryzuje duża dynamika zmian gospodarczych, społecznych, technologicznych itp. Oczywiste stwierdzenie, że „człowiek uczy się przez całe życie” nabiera w tych warunkach szczególnego znaczenia. Warto podkreślić, że uczymy się nie tylko przez całe życie, ale także w różnych sytuacjach i rolach. CZYTAJ WIĘCEJ