• Co powinna, a czego nie powinna zawierać umowa NDA.

  Jednostki naukowe nie zawsze w sposób trafny postrzegają istotę umów NDA (ang. Non-Disclosure Agreement), czyli umów o poufności, kiedy łatwo może dojść do ujawnienia np. istoty pomysłu. Z kolei przedsiębiorcy często przy tej okazji chcą mieć możliwość uzyskania dostępu do wartościowego IP jednostki naukowej. Jeśli jednak decydujemy się na taki, prawno-biznesowy krok, to warto mieć świadomość czemu służyć ma taka umowa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ustawa 2.0 i wyższe koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich?

  Jeszcze na początku 2018 r. wydawało się, że wskutek zmian w PIT uczelnie będą pobierać wyższy podatek od wynagrodzeń swoich nauczycieli akademickich, a ci zarobią relatywnie mniej. Wygląda jednak na to, że nowe rozwiązania zawarte w ustawie 2.0 mogą uprawniać do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od ich wynagrodzeń. Czy zatem nauczyciele akademiccy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę? CZYTAJ WIĘCEJ
 • W 2018 r. uczelnie będą naliczały i pobierały wyższy podatek od wynagrodzeń nauczycieli akademickich.

  Obowiązująca do końca 2017 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) określała, że w przypadku opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby prowadzące działalność twórczą, bez względu na jej rodzaj, stosuje się wyższe – 50% koszty uzyskania przychodów. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wspieranie innowacyjności, czyli mówienie o niczym.

  W jednej ze scen w filmie „Moneyball", w reżyserii Benneta Millera (2011), główny bohater – Billy Beane (w tej roli Brad Pitt), jako dyrektor generalny drużyny baseballowej Oakland Athletics przekonuje jej działaczy i trenerów do nowatorskiej metody wykorzystania zaawansowanych analiz komputerowych, mających na celu rozpoznanie graczy i ich najlepszych cech indywidualnych. Kiedy ci nie są w stanie tego zrozumieć i przeciwstawiając swoje stare nawyki i przyzwyczajenia szkoleniowe pytają „o czym my tu mówimy?” nasz bohater odpowiada „o niczym”. Podobnie jest ze wspieraniem innowacyjności. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Fundusze publiczne, jako udziałowcy w spółkach celowych uczelni, do komercjalizacji pośredniej

  Zarówno Sejm, jak i Senat w październiku br. uchwaliły, tzw. Małą ustawę o innowacyjności. Na jej podstawie naukowcy więcej zyskają z komercjalizacji swoich wynalazków, nastąpi zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki, a firmy będą mogły korzystać z większych ulg na działalność badawczo-rozwojową. Przepisy całej ustawy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kształtowanie relacji nauki z gospodarką, czyli konwent uczelni w nowym projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

  W dyskusji o innowacjach i wpływie innowacji na rozwój gospodarczy kraju – temat budowania świadomości współpracy w trójkącie GEN, czyli „Gospodarki-Edukacji-Nauki” jest obowiązkowym punktem w agendzie. Moim zdaniem wiele kamyków leży w ogródku zarówno "Edukacji" jak i „Nauki”, a jednym z takich przykładów jest konwent uczelni – czasem nazywany izbą niższą senatu i jego (znikoma?) rola w zarządzaniu uczelnią. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Prowadzenie działalności innowacyjnej – jest nowy projekt ustawy!

  Uchwalona w dniu 25.09.2015 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., 1767, która weszła w życie od 01.01.2016 r.) w swym zamierzeniu miała realizować potrzebę m.in. stworzenia zachęt fiskalnych do podejmowania większego ryzyka w obszarze innowacji. Ustawa ta – za sprawą nowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej – traci na znaczeniu. Jest to postęp w stosunku do deklaracji, ale czy jest nadzieja na wdrożenie oczekiwanych warunków do prowadzenia takiej działalności? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak zasypać „dolinę śmierci”, czyli o finansowaniu prac badawczych słów kilka

  Dla naukowca prowadzącego badania naukowe jednym z najtrudniejszych momentów jest przeprowadzenie dowodu koncepcji, czyli wykazanie, że wykorzystanie zdobytej wiedzy może przerodzić się w wynik do wdrożenia. Trudność proof of concept, bo o tej fazie badań mówimy, polega na tym, że autor rozwiązania musi najpierw wykazać słuszność i poprawność swojego pomysłu, by móc kontynuować dalsze prace badawcze, zmierzające do wdrożenia rozwiązania. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Koszty rozpoczęcia działalności biznesowej.

  Często jest tak, że myślenie o rozpoczęciu działalności biznesowej jest zachwiane, gdyż kończy się stwierdzeniem, że brak jest środków na jej rozpoczęcie. Czy nie jest to jednak swego rodzaju myślowy skrót, gdyż istota rzeczy sprowadza się raczej do tego jaki jest i czy w ogóle, pomysł na biznes? Koszt będzie wówczas wynikową podjętych czynności niezbędnych do jego zrealizowania, a nie sumą pieniędzy potrzebną np. do zarejestrowania firmy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Edukacja w rozwoju przedsiębiorczości.

  Czy polskim startup’owcom brakuje umiejętności przedsiębiorczych? Już sam fakt, że podejmują ryzyko i zakładają startup świadczy o czymś zupełnie przeciwnym. A jak jest naprawdę i czego brakuje młodym przedsiębiorcom na starcie biznesowej drogi? Zwłaszcza tym, którzy jako pomysł na biznes próbują się z innowacjami i nowymi technologiami, gdzie ryzyko jest ogromne, konieczność profesjonalnych umiejętności wprost proporcjonalne do ryzyka, a umiejętności biznesowe… no właśnie jakie? CZYTAJ WIĘCEJ