O autorze
Karolina Cwalina- Stępniak - ECPC/PCC ICF, life&business coach. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Studiów Podyplomowych Coaching Profesjonalny Akademii Leona Koźmińskiego, a także The Art And Science of Coaching w Erickson International Collage akredytowanego w Polsce przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek International Coach Federation. Autorka programu Sukces zaczyna się w głowie. Wykładowca studiów podyplomowych "Coaching w Biznesie" na Politechnice Białostockiej oraz członek zespołu w Ośrodku Psychoterapii i Coachingu- Inner Garden w Warszawie.


Od 2011 roku prowadzi indywidualne sesje coachingowe, szkolenia dla firm, warsztaty, występuje na dużych eventach poświęconych rozwojowi osobistemu oraz patronuje wielu akcjom społecznym. Specjalizuje się w pełnowymiarowym diagnozowaniu kompetencji pracowników, zarządzaniu czasem, organizacji, nauce motywacji, pracy w zespole oraz ćwiczeniu wytrwałości. Zawsze powtarza, że wszystko zaczyna się w głowie. Zmotywowała siebie, motywuje innych.

STRONA INTERNETOWA
FANPAGE
LINKEDIN

Rozwinąć skrzydła, czyli potencjał pracowników

Potencjał pracowników zależny jest od takich elementów jak wiedza, zdrowie, umiejętności praktyczne, doświadczenie czy motywacja do pracy. To właśnie te czynniki decydują o tym, czy dany pracownik wdroży się do pracy i z jakim skutkiem będzie wykonywał powierzone mu zadania. Odpowiednia motywacja i doskonalenie pracowników jest istotne dla każdej firmy, ponieważ możliwości każdego z nich tworzą potencjał każdego przedsiębiorstwa.


Wsparcie pracowników w osiągnięciu sukcesu jest jednym z podstawowych działań, które są bodźcem do uwolnienia ich efektywności. Brak perspektywy rozwoju w pracy wpływa negatywnie przede wszystkim na osoby najbardziej zaangażowane, dlatego tak ważne jest, aby ich wysiłek, który często wykracza pozna formalny zakres obowiązków, lojalność i motywacja zostały docenione. Praca w firmie, do której jesteśmy przywiązani i zaangażowanie w pracę sprawią, że będziemy mogli pokazać swój potencjał w stu procentach.


Kolejnym sposobem na zaangażowanie pracowników jest zachęcenie ich, aby dzielili się swoimi pomysłami, które mogą wpłynąć na wprowadzenie ulepszeń do firmy lub będą początkiem nowych projektów. Tym samym dajemy im do zrozumienia, że nie są jedynie odpowiedzialni za wykonywanie poleceń, ale mają także realny wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu pracy. Widząc, że pracodawca jest otwarty na propozycję, motywacja pracowników i ich przywiązanie do pracy wzrasta.


Doskonałym sposobem na zmobilizowanie i aktywność pracowników będzie przydzielenie im własnego projektu. Odpowiedzialność za takie działania daje poczucie docenienia i jest potwierdzeniem, że pracodawca ma do niego zaufanie. Ponadto kierowanie taką inicjatywą to dobra okazja do wykazania się umiejętnościami i zdobycia satysfakcji.


Bardzo ważną rolę w kwestii rozwoju pracowników i ich zmotywowania do pracy pełni pracodawca. Jak wspomniałam we wcześniejszym wpisie osoby zarządzające zespołem mają ogromny wpływ na jakość działań pracowników. Najlepiej gdy pracodawca łączy cechy szefa i lidera. Dbanie o wyniki i zyski w pracy przy równoczesnym motywowaniu sprawia, że pracownicy organizacji lepiej radzą sobie z kryzysami, łatwiej znoszą stres, mają poczucie bezpieczeństwa i słuszności swoich działań. Ich praca jest bardziej efektywna i wydajna, co bezpośrednio wpływa na rozwój firmy.

Umiejętność kierowania zespołem i dobra komunikacja jest bodźcem do uwolnienia potencjału pracowników. Poczucie zrozumienia w firmie i świadomość możliwości rozwoju działa korzystnie na ich stosunek do firmy i pracy. Wypracowanie sprawnej komunikacji między pracownikami, a pracodawcą nie zawsze jest łatwym zadaniem, mimo to warto zwrócić na nią uwagę i poświęcić czas. Sukces firmy jest sumą potencjału każdego pracownika, dlatego ważne jest, aby menadżerowie i właściciele dbali o relację między pracownikami oraz uważnie słuchali wszelkich uwag i komentarzy na tematy zawodowe.

Skuteczne działania wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno od pracodawcy, jak i pracowników, dlatego pomocne w tym temacie mogą okazać się warsztaty coachingowe poświęcone relacjom w biznesie. Podczas takich spotkań pracownicy oraz pracodawcy dowiadują się jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności, planować czas i swoją karierę, współpracować zespołowo oraz budować relację zawodowe.


www.karolinacwalina.pl