• Siła prostoty czyli innowacje po polsku

  Polski start-up podbija Dolinę Krzemową. Od dziś sklerotycy, zakręceńcy i wiecznie zabiegani mogą spać spokojnie bo jak mówi nasze przysłowie: lepiej z mądrym zgubić... tym bardziej, że teraz można już bez konsekwencji CZYTAJ WIĘCEJ
 • Inteligentne miasta w strategiach polskich firm

  Idea miast inteligentnych, również w Polsce, zdobywa coraz większe grono zwolenników. Potrzebę zwiększenia inwestycji w dynamiczny rozwój miast oparty o nowe technologię widzą już nie tylko ich włodarze ale swoje dedykowane produkty i usługi coraz mocniej akcentują i wprowadzają na rynek polskie i globalne koncerny. Dlaczego miasta są katalizatorem rozwoju firm i coraz częściej stają się klientem instytucjonalnym tłumaczyć nie trzeba. W skali globalnej od dekad obserwujemy zjawisko migracji ze wsi do miast. Pomimo chwilowego zatrzymania, a czasem wręcz odwrócenia tego trendu wciąż zachodzące procesy urbanizacyjne są istotnym wyznacznikiem rozwoju regionalnego. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

  Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI) jest wspólnym porozumieniem kontraktowym Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB), a tym samym jest jednym z trzech strategicznych elementów Planu Inwestycyjnego dla Europy potocznie zwanego Planem Junckera. CZYTAJ WIĘCEJ
 • INNPoland wspiera VI Forum Młodzi Innowacyjni

  W dniu 13 maja br., a więc za niespełna 3 dni, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się VI Forum Młodzi Innowacyjni. INNPoland będzie również obecne w trakcie wydarzenia, na które zapraszamy w imieniu organizatorów wszystkie zainteresowane nim osoby. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wyzwania Polski cyfrowej czyli słów kilka o państwie nowoczesnym

  Sektor ICT od wielu lat jest motorem napędowym gospodarek zaawansowanych technologicznie. Jego horyzontalność i wpływ na inne gałęzie gospodarki jest czymś naturalnym i oczywistym. Polska gospodarka obecnie staje przed olbrzymim wyzwaniem wynikającym z trendów globalnych... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dlaczego globalne marki odnoszą globalne sukcesy

  Co łączy Samsunga, Siemensa, Procter and Gamble, GE, KIA, Hyundai, LG czy Intela? Na pewno zasięg globalny, kultura korporacyjna czy umiejętność działania w środowisku nasyconej konkurencji. Przede wszystkim jednak model biznesowy oparty o metodologię przeciwstawieństw (eng. contradictions) pozwalający na efektywne rozwiązywanie problemów technicznych, analizę przypadku oraz forecast technologiczny. Tym właśnie jest Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). W dniach 25-27/01 w gmachu Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej odbędzie się pierwsze w Polsce seminarium certyfikacyjne skierowane do przedstawicieli biznesu, młodych start-upów oraz kadry zarządzającej polską nauką. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Power Ring 2015

  18 grudnia 2015r. w Ministerstwie Energii odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich”. Polityka energetyczna jest ściśle powiązana z wieloma sektorami wspomagającymi tj. ICT, transport, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne. W tej materii niezbędne są nie tylko kluczowe inwestycje w infrastrukturę przesyłową oraz inteligentne sieci smart grids działające w oparciu o analizę big data ale również rozwiązanie systemowe na rzecz polskiego zrównoważonego transportu rzecznego jako jednego z motorów unijnej polityki dekarbonizacji. Od tego zależne jest zarówno bezpieczeństwo energetyczne Polski i sukces projektu Unii Energetycznej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Polska 3.0 czyli 63km od sukcesu

  Polska 3.0 to portfolio programowe, które zostało przedstawione na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy. Spójny, jasny i realny megaprojekt ma szansę stać się elementem polskiego ekosystemu gospodarczego i doprowadzić do dynamizacji i umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. Na gruncie krajowym Polska 3.0 oparta jest o koncepcję transportu multimodalnego woda- droga- kolej. W jego wymiarze międzynarodowym jest próbą odpowiedzi na zagospodarowanie i połączenie trzech kluczowych rzek w tej części Europy: Dunaju, Odry i Łaby. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Gdyński RADMOR S.A na fali innowacji

  Polski przemysł podwójnego zastosowania nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy innowacyjni, bierzemy udział w pan-europejskich projektach B+R i co najważniejsze mamy potencjał wdrożeniowy, a co się z tym wiąże możliwości eksportowe CZYTAJ WIĘCEJ
 • Inteligentny, przyjazny środowisku i zintegrowany transport. Horyzont 2020

  Priorytety i obszary wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie transportu w ramach Programu Horyzont 2020 już niebawem zostaną zweryfikowane wejściem w życie nowego Programu Roboczego dla perspektywy 2016-2017. CZYTAJ WIĘCEJ