O autorze
Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!

Na unijnym horyzoncie. Kurs: biogospodarka

Bio-based Industry Joint Undertaking
Globalny rynek biogospodarki, jeden z najbardziej kompleksowych i dynamicznie rozwijających się sektorów przemysłu, szacowany jest na 200mld EUR w 2020 roku. To na nim opiera się model ekonomii cyrkularnej.


Latem bieżącego roku mija pierwsza rocznica utworzenia partnerstwa publiczno- prywatnego znanego jako Bio-based Industry Joint Undertaking (BBI JU).
Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej oraz tzw. wielkiego przemysłu powiązanego sektora biogospodarki zrzeszonego w strukturze organizacyjnej Bio-based Industry Consortium (BIC).


Konsorcjum BIC po stronie przemysłu reprezentuje 40 podmiotów w tym tak potężni gracze jak BASF (największe chemiczne przedsiębiorstwo na świecie z siedzibą w Niemczech), Novozymes (marka globalna, specjalizujący się w BRI w obszarze biotechnologii), linie lotnicze KLM wchodzące w skład holdingu KLM- Air France (zaawansowane paliwa w transporcie), Cargill (światowy koncern zajmujący się dostawą produktów i usług dla przemysłu rolno-spożywczego), Coca- Cola Europe czy międzynarodowy koncern Unilever produkujący głównie artykuły żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej.


Na chwilę obecną konsorcjum reprezentowane jest również przez MŚP jako podmioty zależne w łańcuchu dostaw globalnych graczy, sieci biznesowo-akademickie takie jak niemiecki klaster biotechnologiczny IBB a także przeszło 100 członków stowarzyszonych reprezentujących organizacje badawczo-rozwojowe typu RTO, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, uniwersytety oraz platformy technologiczne.


Obszar biogospodarki jest definiowany sposób wielosektorowy i interdyscyplinarny, począwszy od chemii, biotechnologii, sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, energii i biopaliw, usług (w tym finansowych), a także posiada status specjalny w ramach polityki unijnej oraz tzw. Strategicznej Agendy na rzecz Badań i Rozwoju (SIRA) i jest traktowany w ujęciu horyzontalnym jako swoisty katalizator rozwoju unijnej ekonomii.

Misją BBI JU, w perspektywie 2014-2024, jest stworzenie warunków do wspólnych inwestycji w badania, rozwój i innowacje celem zrównoważonego wzrostu i reindustrializacji UE, budowy podwalin dla europejskiego modelu ekonomii cyrkularnej, wzmocnienia potencjału sektora poprzez nowe modele łańcucha dostaw zakładające sprzężenie tzw. sektorów niepołączonych, synchronizację produkcji podstawowej i procesów przemysłowych w trosce o konsumenta (end-user) a także wprowadzenie nowych produktów i materiałów na rynki światowe.

Za kluczowe czynniki sukcesu uznaje się skuteczną rywalizację globalną, redukcję importu żywności do UE, redukcję tzw. śladu węglowego o 50 % a także stworzenie dziesiątek tysięcy miejsc pracy z czego 80% w obszarach pozamiejskich.

Na te działania inicjatywa przeznaczyła sumę 3.7 mld EUR, z której 975mln EUR pochodzi z kasy unijnej w ramach Programu Horyzonty 2020, a pozostałe 2.7 mld EUR stanowi wkład własny konsorcjum BIC.

Jednakże kwota ta jest traktowana jako swoisty lewar finansowy, którego celem jest zachęcenie rynków kapitałowych oraz synergia pozostałych funduszy publicznych tj. fundusze strukturalne i fundusze prywatne (np. venture capital) celem dalszego rozwoju sektora biogospodarki.
Po stronie polskiej obecnie przygotowywana jest strategia akcesji podmiotów partnerstwa publiczno-prywatnego do inicjatywy BBI JU.

Globalny rynek biogospodarki w 2020 roku szacowany jest na 200mld EUR.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
WYWIAD 0 0O nich będzie głośno. Stworzyli pierwszy inteligentny głośnik rozumiejący komendy po polsku
BIZNES 0 0Nigdzie nie uciekniesz przed wyższym ZUS. Po tym tekście zrezygnujesz z przenosin firmy do Czech
NAUKA 0 0Ludzie już planują przeprowadzkę na "Drugą Ziemię". Ekspert wyjaśnia, czy to możliwe
WYWIAD 0 0"Postarzałam się o 5 lat w ciągu roku". Polka skończyła Harvard, wróciła ze świetnym pomysłem na biznes
0 0Rozwiązanie problemu sortowania odpadów mieliśmy 20 lat temu. Teraz może pomóc miastom uniknąć kar
0 0W Polsce powstała "Szkoła Przyszłości". Można używać smartfonów na lekcjach i uprawiać ogródek
0 0Program "Milion Plus" dla szpitali to wyborczy bubel. Jest niczym plaster na krwawiącą tętnicę