O autorze
Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!

Inteligentny, przyjazny środowisku i zintegrowany transport. Horyzont 2020

Unia Europejska
Priorytety i obszary wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie transportu w ramach Programu Horyzont 2020 już niebawem zostaną zweryfikowane wejściem w życie nowego Programu Roboczego dla perspektywy 2016-2017.


Wczoraj zakończono zapisy na Dzień Informacyjny oraz wydarzenia brokerskie, które odbędą się 5/11 br. w Brukseli a poświęcone będą tematyce transportu w ramach nowego Programu Roboczego na rzecz Badań i Innowacji w Transporcie na lata 2016-2017 w Programie Horyzont 2020 (H2020).


Konstrukcja Programu Horyzont 2020 wynika nie tylko ze Strategii Europa 2020 i jej inicjatywy flagowej Unia Innowacji gdyż jej kluczowym dokumentem jest właśnie negocjowany Program Roboczy 2016-2017 (tzw. Work Programme) dla wszystkich sekcji badawczych, w tym wspomnianej sekcji dotyczącej transportu.


Program Roboczy (PR) to swego rodzaju plan działania kreujący najważniejsze wytyczne, założenia, procedury aplikacyjne oraz szczegóły finansowania projektów w ramach H2020, można nazwać go odpowiednikiem szczegółowych opisów osi priorytetowych (SOOP) na gruncie krajowych programów operacyjnych.
PR modyfikowany jest co dwa lata w oparciu o wielostronne konsultacje Komisji Europejskiej z kluczowymi graczami danego sektora przemysłu.


W przypadku transportu są to Europejskie Platformy Technologiczne ds. Transportu tj. ACARE (Europejska Rada Doradcza ds. Badań i Innowacji w Lotnictwie), ALICE (Sojusz na rzecz Innowacji w Logistyce), ERRAC (Europejska Rada Doradcza ds. Badań w Transporcie Kolejowym), ERTRAC (Europejska Rada Doradcza ds. Badań w Transporcie Kołowym), WATERBORNE (Europejska Platforma Technologiczna ds. Transportu Morskiego i Śródlądowego) oraz inne stowarzyszenia i organizacje o wymiarze pan-europejskim zajmujące się tematyką transportu, w tym wspólne przedsięwzięcia Komisji Europejskiej tj. Shift2Rail, o których pisałem w poprzednim artykule.

Pomijam fakt, że gdyby przyjrzeć się bliżej podmiotom wchodzącym w skład tychże, nie bójmy się tego nazwać po imieniu, grup lobbingowych nie znajdziemy tam zbyt wiele przedsiębiorstw, organizacji i instytucji z Polski a nawet jeśli są nie do końca odzwierciedlają reprezentacje danego sektora lub jego wymiar biznesowy.

Owszem polski przemysł lotniczy jest w miarę przyzwoicie reprezentowany w postaci uczestnictwa WSK- PZL Rzeszów czy Avio Polska natomiast jeśli chodzi o transport morski i śródlądowy to zamiast Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mającego w swej gestii transport morski mamy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach platformy WATERBORNE.

Ktoś mógłby powiedzieć ale za badania, rozwój i innowacje odpowiedzialne jest MNiSW i podległe mu agencje takie jaki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Tak, zgadza się ale innowacje tworzą się w konkretnych sektorach i to ich reprezentanci posiadają wiedzę na temat wyzwań i potrzeb…

Odbiegając nieco od drażliwego tematu, obecne osie priorytetowe/cele dla unijnej polityki badawczo-rozwojowej w ramach sektora transportu dotyczą następujących zagadnień:
- transport przyjazny środowisku i bazujący na efektywnych zasobach,
- zwiększone bezpieczeństwo, większa mobilność i mniejsze zatory komunikacyjne,
- globalne przywództwo europejskiego sektora transportowego,
- badania socjo-ekonomiczne i behawioralne na rzecz ulepszenia procesów decyzyjnych.

Zgodnie z powyższymi osiami wspierane są projekty dotyczące działań w zakresie wzrostu mobilności, przyjaznego środowisku transport (green vehicles) oraz rozwoju przedsiębiorczości w ramach szybkiej ścieżki dotyczącej innowacji w transporcie.
Na rzecz polityki badawczo-rozwojowej w transporcie Unia Europejska przeznaczyła 6.4 miliarda EURO w perspektywie programowej H2020.
Czy priorytety inwestycyjne pozostaną niezmienne dowiemy się już niebawem.

Organizacje i przedsiębiorstwa zainteresowane dyfuzją wiedzy w obszarze unijnej polityki badawczo-rozwojowej dla transportu proszę o kontakt bezpośredni na adres mailowy zamieszczony poniżej.

Kontakt do autora: kazik_anhalt@yahoo.com

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Wciąż dość powszechnym jest przeświadczenie o tym, że multitasking przynosi korzyści, szczególnie w zakresie naszej produktywności. Jak natomiast wskazują autorzy książki "Umysł Lidera" jest to przeświadczenie błędne.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Za oknem męczą nas mordercze upały, a w Vertigo Green Energy próbujemy po raz kolejny dopasować naszą strategię do zastanych warunków prawnych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Marta KarpińskaMarta Karpińska

Spółka Good Safe otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt, którego istotą jest możliwość cyfrowego zapisu postanowień różnego rodzaju dokumentów.