O autorze
Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!

Polska 3.0 czyli 63km od sukcesu

Logo
Logo Polska 3.0
Polska 3.0 to portfolio programowe, które zostało przedstawione na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy. Spójny, jasny i realny megaprojekt ma szansę stać się elementem polskiego ekosystemu gospodarczego i doprowadzić do dynamizacji i umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. Na gruncie krajowym Polska 3.0 oparta jest o koncepcję transportu multimodalnego woda- droga- kolej. W jego wymiarze międzynarodowym jest próbą odpowiedzi na zagospodarowanie i połączenie trzech kluczowych rzek w tej części Europy: Dunaju, Odry i Łaby.


POLSKA 3.0 to oddolny, apolityczny program zainicjowany przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz Krajową Sieć Klastrów, który zakłada stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know - how, bazując na najlepszych wzorcach i przyczyniając się do zwiększenia zatrudnienia.


Program wychodzi obecnie z fazy koncepcyjnej i, po jego prezentacji na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy czy poświęconej mu w listopadowym wydaniu Polish Market publikacji, zdążył już uzyskać wsparcie ze strony środowisk polskiego ekosystemu innowacji w postaci zaangażowania nie tylko sektora przedsiębiorstw, nauki, organizacji klastrowych ale również przeszło stu jednostek samorządu terytorialnego.

W youtubowym skrócie, program wykorzystuje lokalizacje PCL aby efektywnie realizować cele szczegółowe jakimi są przywrócenie żeglowności rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65.

Dodatkowymi założeniami projektu jest doprowadzenie do żeglowności innych rzek w Polsce – budowa Kanału Śląskiego, rewitalizacja drogi wodnej Górnej Wisły, budowa stopnia wodnego Niepołomice, przebudowa Noteci do klasy IV, rewitalizacja szlaku wodnego E-40 (od Brześcia do Wisły), użeglownienie Warty.
Pomimo, że bardzo istotne dodatkowe założenia są jedynie pewnymi elementami pozwalającymi spojrzeć szerzej na konieczność doprowadzenie krajowych dróg śródlądowych do IV klasy żeglowności co będzie konieczne ze względu na wymogi unijne znajdujące swe uzasadnienia między innymi w Białej Księdze Transportu Komisji Europejskiej.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, do 2030 roku 30% transportu drogowego na dystansach do 300km musi zostać przeniesione m.in. na drogi wodne i kolejowe.
Pociągnie to za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.)” Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowany do 2020 roku aby podjąć decyzji dotyczącą budowy połączenia wodnego śródlądowego Dunaj – Odra – Łaba. Musi ono spełniać wymogi co najmniej IV klasy żeglowności.

Dlaczego planowane PCL jest spoiwem dla programu Polska 3.0 tłumaczy jego unikatowe położenie i potrzeba wybudowania zaledwie (!) 63 km kolejowej drogi szerokotorowej ze Sławkowa Południowego do PCL, aby lokalizacja Centrum stała się jedynym w Europie punktem, gdzie będą łączyć się drogi m.in autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.
Jeśli wliczymy do tego korytarz towarowy nr 5 łączący Morze Bałtyckie i Morze Adriatyckie otrzymujemy naprawdę interesującą mozaikę.

Z historycznego ale i obecnego punktu widzenia stoimy przed olbrzymią szansą.
Za czasów niechlubnej organizacji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, której Polska była członkiem z przymusu, to właśnie ze Sławkowa odjeżdżały transporty rudy, węgla, siarki i innych bogactw naturalnych Polski.

Dziś w perspektywie megatrendu, jakim jest chińska koncepcja Nowego Szlaku Jedwabnego łączącego Azję z Europą omawiana ostatnio w trakcie brukselskiego spotkania China-Europe Investment and Connectivity Co-operation Forum,szeroki tor jest naszym swoistym atutem, który należy wykorzystać.

Szeroki tor czyli inaczej linia kolejowa nr. 65 jest zarządzana przez Linie Hutniczo- Szerokotorową, jedną ze spółek Grupy PKP.
Przedłużenie tej linii o brakujące 63 km pomiędzy Sławkowem, a Gorzyczkami otwiera Polsce dostęp do korytarzy sieci TEN-T, a przecinająca przyszłe tereny inwestycyjne autostrada A1 i żeglowna Odra połączona z Kanałem Śląskim uzupełnia multimodalne puzzle.

Zyska na tym programie nie tylko Polska Południowa ale i wszystkie tereny wzdłuż Odry i autostrady A1 łącznie z naszymi bałtyckimi portami w Gdańsku i Gdyni, a także możliwymi inwestycjami wzdłuż A1.

Program wpisuje się w założenia Planu Junckera i jego finansowego wehikułu jakim jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych ze swoim docelowym budżetem 315 miliardów EURO w 2018 roku, którego gro stanowić będą właśnie inwestycje w transport.
Czy nowy polski Rząd wykorzysta wynegocjowane 8 miliardów EURO tylko w kontekście inwestycji krajowych czy spojrzy na te kwotę z transgranicznej perspektywy zależy tylko od kompetencji jego ministrów.
Woda- droga- kolej. Dunaj- Odra- Łaba. Transport- Logistyka- Ochrona Środowiska.
Polska 3.0. Czas na umiędzynarodowienie innowacyjnych polskich przedsięwzięć.

Kazik Anhalt
Komitet Monitorujący Programu Polska 3.0
Ekspert d/s strategii makro-regionalnych i finansowania inwestycji strategicznych

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Zrobił aplikację, bo chciał pomóc mamie. Okazała się takim hitem, że rzucił pracę i założył firmę
DZIEJE SIĘ 0 0Jak ministerstwo mogło płacić za usługi trolli? Detektyw ujawnia możliwe scenariusze
DZIEJE SIĘ 0 0Przepis PiS-u na bezkarność. Człowiek partii na czele najważniejszego organu kontroli w państwie
BIZNES 0 0Para Polaków zrobiła biznes... na psich głowach. Sprzedają swoje rzeźby na całym świecie
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł