O autorze
Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!

Power Ring 2015

Autor
18 grudnia 2015r. w Ministerstwie Energii odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich”. Polityka energetyczna jest ściśle powiązana z wieloma sektorami wspomagającymi tj. ICT, transport, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne. W tej materii niezbędne są nie tylko kluczowe inwestycje w infrastrukturę przesyłową oraz inteligentne sieci smart grids działające w oparciu o analizę big data ale również rozwiązanie systemowe na rzecz polskiego zrównoważonego transportu rzecznego jako jednego z motorów unijnej polityki dekarbonizacji. Od tego zależne jest zarówno bezpieczeństwo energetyczne Polski i sukces projektu Unii Energetycznej.


Konferencja międzynarodowa odbyła się pod auspicjami Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, w której funkcji Przewodniczącego pełni obecny szef Komitetu Parlamentu Europejskiego d/s Przemysłu, Badań i Energii prof. Jerzy Buzek, a jednym z jej partnerów medialnych był portal INNPoland.

Według współorganizatora, firmy informacyjno-szkoleniowej Procesy Inwestycyje od czasu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji. Do tej pory zaowocowała ona ponad 30% redukcją emisji gazów cieplarnianych z poziomu 564,0 milionów ton CO2 w roku 1988 do 395,6 milionów ton CO2 w roku 2008.


Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne oraz zaangażowanie Polski w politykę Unii Europejskiej, zejście z tej ścieżki jest raczej niemożliwe i dalsza transformacja polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym jest nieunikniona.

Unijna polityka energetyczna i klimatyczna stanowi dla Polski ogromne wyzwanie, bowiem istnieje obawa, że koszty wspomnianej transformacji mogą być dla nas zbyt wielkie w stosunku do korzyści, zwłaszcza że dotychczasowe źródła wzrostu ekonomicznego, takie jak relatywnie niskie koszty pracy czy dostępność tanich surowców, ulegają wyczerpaniu.


Potrzebne są rozwiązania systemowe. Przyjmuje się, że jedną z kluczowych dróg wiodących do dotrzymania unijnych zobowiązań przy zachowaniu stabilnej gospodarki będzie rozwój innowacji w energetyce prowadzących do restrukturyzacji przemysłu. To jednak generuje spore wydatki, bowiem zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wiąże się ze stosowaniem droższych technologii o wyższych kosztach wytwarzania, które z kolei wymagają większych nakładów inwestycyjnych.


Kształtowanie właściwej jakości pracy systemu elektroenergetycznego to również stworzenie warunków do pracy słabo programowalnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE) i powiązanie ich siecią z innymi źródłami o przewidywalnych i stabilnych warunkach pracy.
Jednym z elementów takiego systemu to tzw. „sieci inteligentne” (Smart Grids), których działanie polega na zarządzaniu i monitoringu konsumentów w czasie rzeczywistym, bowiem dysponowanie informacjami online o aktualnym stanie daje możliwość szybkiej reakcji.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest rozwój połączeń transgranicznych jako element strategii makro-regionalnych Unii Europejskiej w ich obszarach priorytetowych dotyczących energii.

Na konferencji uczestnicy dyskutowali o następujących kwestiach:
- rozwiązania systemowe na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – plany europejskie a polskie możliwości realizacji,
- koszty wdrożenia rozwiązań niskoemisyjnych w Polsce,
- rola sieci w drodze do spełnienia wymagań unijnych - problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce,
- inteligentne zarządzanie

Wydarzenie zgromadziło rzeszę zainteresowanych tematyką podmiotów począwszy od przedstawicieli ministerstw i instytucji, korporacji, uczelni, ruchów społecznych, a kończąc na fimach doradczych i match-makingowych.

Przed Polską i Unią Europejską stoi potężne wyzwanie ale i ogromne możliowści związane z koniecznością transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Czy wykorzystamy również potencjał polskich rzek zarówno jako źródeł energii odnawialnej jak i systemu transportowego sprzyjąjącemu zrównoważonemu rozwojowi dowiemy się już w Nowym Roku?

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo pozytywnej i czystej energii.

Kazik Anhalt

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Polacy wymyślili świetną apkę, która ubierze cię, jak gwiazdę serialu. Atakują nowy, odległy rynek
0 0Krótka ławka trenera Morawieckiego. Nowy minister finansów debiutował jeszcze u Tuska
0 0Do kogo trafiają pieniądze z PFN? Detektyw ujawnia sztuczki na "wyprowadzanie środków"
0 0Smartfona powinniśmy używać co najmniej 25 lat. Ten raport jest zatrważający
0 0"Znaleźli lukę w systemie". Atak na rafinerie obnażył słabe punkty ich zabezpieczeń
0 0"Ktoś dobrze wybrał cel". Uderzenie w saudyjską ropę zaboli cały świat, również nas
NAUKA 0 0Polacy szykują inspirowaną glonami rewolucję w medycynie. Właśnie dostali na to 21 mln zł
0 0Rząd chce wiedzieć, gdzie jeździsz i za ile. Dane z Ubera i Bolta przejmą służby