O autorze
Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!

Wyzwania Polski cyfrowej czyli słów kilka o państwie nowoczesnym

Sektor ICT od wielu lat jest motorem napędowym gospodarek zaawansowanych technologicznie. Jego horyzontalność i wpływ na inne gałęzie gospodarki jest czymś naturalnym i oczywistym. Polska gospodarka obecnie staje przed olbrzymim wyzwaniem wynikającym z trendów globalnych...


W dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przed Polską stają nowe, krytyczne z punktu widzenia zarówno sytuacji geopolitycznej jak i tendencji globalnych, wyzwania.

Jednym z nich jest intensyfikacja działań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa mającego fundamentalne znaczenie dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, czyli kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa obiektów, usług, urządzeń i instalacji.


Obecny Rząd, ustami Minister Cyfryzacji pani Anny Streżyńskiej, deklaruje konieczność stworzenia nowej strategii cyberbezpieczeństwa RP oraz jej komplementarności z, będącą w trakcie finalizacji, unijną Dyrektywą NIS, której głównym założeniem jest zapewnienie wspólnego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii Europejskiej.


Rosnące zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni wymagają również zdecydowanych kroków i decyzji wzmacniających bezpieczne funkcjonowanie polskiej armii w cyfrowej rzeczywistości. Warunkiem prowadzenia skutecznych działań na współczesnym polu walki jest zbudowanie zarówno zdolności ofensywnych, jak i defensywnych w cyberprzestrzeni, uznanej przez NATO za domenę równorzędną z morzem, lądem i powietrzem.


Kolejnym wyzwaniem jest drenaż kapitału intelektualnego ekspertów z branży ICT, którzy niejednokrotnie znajdują zatrudnienie poza Polską, głównie w globalnych korporacjach.

Z drugiej strony rosnąca luka zatrudnienia specjalistów cyberbezpieczeństwa i IT stanowi dziś na świecie coraz poważniejszy problem. Zapotrzebowanie na cybertalenty to realne wyzwanie również dla Polski, dlatego niezbędnym elementem polityki państwa powinno być zwiększenie nakładów budżetowych na naukę i działania systemowe dostosowujące ofertę edukacyjną do aktualnych wyzwań cyberbezpieczeństwa sektorów publicznego i prywatnego.

Musimy zbudować kompetentny „cybernaród”, gdyż zaniedbania w tym obszarze, w perspektywie średnio i długookresowej, mogą skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski.

Wzrasta ryzyko wynikające z nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych oraz systemów automatyki procesowej w przedsiębiorstwach. Pojawiają się również przypadki celowych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Potrzebne jest stworzenie dojrzałych produktów i usług oraz innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Cyberubezpieczenia, jako jeden z takich produktów, mogą podnieść poziom bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów komercyjnych – w tym firm sektora IT, czy infrastruktury krytycznej. Mogą również bezpośrednio wpłynąć na zaufanie inwestorów, jakość obrotu gospodarczego, a także zwiększenie bezpieczeństwa państwa.

Paradoksalnie mamy konflikt dwóch globalnych trendów. Czy wybieramy cyberbezpieczeństwo czy jednak cyberotwartość, która odzwierciedla się w koncepcji tzw. big data i ogólnej dostępności do nie skrępowanego przetwarzania wielkich danych, które wymagają nowych rozwiązań technologicznych i przełomowych posunięć legislacyjnych w kwestii dostępu do informacji publicznej z jednej strony i ochrony danych osobowych z drugiej? A może rozwiązaniem jest arystotelesowski złoty środek? A jeśli tak to gdzie go szukać?

Informacja stanowi obecnie zarówno podstawowy i główny zasób gwarantujący funkcjonowanie i rozwój współczesnego państwa, przedsiębiorstwa jako tzw. osoby korporacyjnej oraz obywatela.
Wykorzystanie potencjału tkwiącego w łączeniu danych z różnych źródeł stanowi klucz do sukcesu nowoczesnej firmy i podnoszenia jej konkurencyjności w dynamicznie zmiennym środowisku biznesowym. Strategicznym elementem budowania przewagi kompetencyjnej jest pozyskiwanie, przetwarzanie, wymiana międzysektorowa i wyciąganie wniosków z tzw. Dużych Wolumenów Danych.

Jednym z kluczowych programów rozwojowych postulowanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest Cyber Park Enigma.
Założeniem programu jest rozwój kompetencji polskich firm i jednostek naukowobadawczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i analizy danych właśnie.
Powstanie ośrodka dysponującego potencjałem pozwalającym konkurować na europejskim rynku specjalistycznych usług IT jest planowanym rezultatem programu, który wykorzysta potencjał istniejącej, a dostępnej infrastruktura, wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej oraz licznych działających z sukcesem w branży małych i średnich przedsiębiorstw.
Aby rezultat ten osiągnąć niezbędne jest jednak wprzęgnięcie w proces tworzenia wszystkich zainteresowanych podmiotów, które mają potencjał do wypełnienia tego szkieletu programowego konkretnym działaniem.

Temat dotyczący big data już niebawem będzie przedmiotem kongresu, w którym również będę miał przyjemność uczestniczyć, z udziałem czołowych postaci sektora ICT.
W trakcie wydarzenia dowiedzą się Państwo jak pozyskać dane, gdzie je kupić, w jaki sposób optymalnie przeanalizować i ostatecznie w jaki sposób wyciągnięte z analizy wnioski skutecznie wdrożyć i wykorzystać do budowania przewagi kompetencyjnej.

Gorąco polecam!

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Wciąż dość powszechnym jest przeświadczenie o tym, że multitasking przynosi korzyści, szczególnie w zakresie naszej produktywności. Jak natomiast wskazują autorzy książki "Umysł Lidera" jest to przeświadczenie błędne.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Za oknem męczą nas mordercze upały, a w Vertigo Green Energy próbujemy po raz kolejny dopasować naszą strategię do zastanych warunków prawnych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Marta KarpińskaMarta Karpińska

Spółka Good Safe otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt, którego istotą jest możliwość cyfrowego zapisu postanowień różnego rodzaju dokumentów.