O autorze
Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!

Inteligentne miasta w strategiach polskich firm

Smart City Forum, Warsaw
Smart City Forum, Warsaw http://mmcpolska.pl/
Idea miast inteligentnych, również w Polsce, zdobywa coraz większe grono zwolenników. Potrzebę zwiększenia inwestycji w dynamiczny rozwój miast oparty o nowe technologię widzą już nie tylko ich włodarze ale swoje dedykowane produkty i usługi coraz mocniej akcentują i wprowadzają na rynek polskie i globalne koncerny. Dlaczego miasta są katalizatorem rozwoju firm i coraz częściej stają się klientem instytucjonalnym tłumaczyć nie trzeba. W skali globalnej od dekad obserwujemy zjawisko migracji ze wsi do miast. Pomimo chwilowego zatrzymania, a czasem wręcz odwrócenia tego trendu wciąż zachodzące procesy urbanizacyjne są istotnym wyznacznikiem rozwoju regionalnego.


14-15 września 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się IV już edycja Smart City Forum poświęconego szerzeniu idei inteligentnych miast, a organizowanego przez notowaną na giełdzie New Connect agencję MMC Polska.


W konferencji uczestniczyło ponad 655 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu Orange Polska).
Gośćmi Honorowymi którzy uświetnili pierwszy dzień byli: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz ekspert Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju d/s transportu Pan Tom Voege.


Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum skupiona była na rozwoju zrównoważonego miasta jako bytu inteligentnego.
Spójnym ogniwem takiego miasta jest smart citizien, czyli inteligentny mieszkaniec świadomy możliwości i dokonujący wyborów w oparciu o posiadaną wiedzę.
Smart citizien to ważne ogniwo nie tylko gospodarki ale również społeczeństwa opartego na wiedzy.
Inteligentny obywatel jako część ekosystemu wiedzy sprawniej korzysta i porusza się w labiryncie nowych produktów i usług.
To również ich odbiorca końcowy czyli end-user mający wpływ na to w jaki sposób produkt i usługa lub produkt-usługa jest modyfiowana na podstawie gromadzonych i analizowanych przez producenta lub usługodawcę danych.
W tym kontekście za ważny aspekt uznano również efektywne wykorzystanie dostępnych danych oraz dzielenie się nimi z mieszkańcami.


Pierwszy dzień Forum zakończył blok tematyczny dotyczący płatności „w mieście i miastu” - nowoczesne systemy płatności bezgotówkowych, doświadczenia
i wnioski na przyszłość.
W dyskusjach wzięli udział m.in. Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublina), Tadeusz Kościński (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), Maciej Bluj (Wiceprezydent Miasta Wrocławia), Ronald Binkofski (Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce), Danuta Kamińska (Skarbnik Miasta Katowice) oraz Adrian Kurowski (Dyrektor Visa Europe w Polsce).

W trakcie trwającej równolegle wystawy swoje produkty i usługi zaprezentowały Huawei, Microsoft, Asseco Data System, T-Mobile Polska, , VISA Europe, a także PayU.

Na szczególną uwagę zasługuje nowy, rewolucyjny produkt- wydzielonej z Asseco Poland spółki- córki Asseco Data System- pod nazwą Metropolis by Asseco.
Metropolis by Asseco jest inteligentną platformą do zarządzania miastem, która pozwala zautomatyzować skomplikowany i wieloaspektowy proces zarządzania miastem poprzez jednolity centralny system, intergrować i koordynować różne systemy dziedzinowe takie jak bezpieczeństwo, transport publiczny, oświetlenie, parkingi, ruch miejski, ekologi i środowisko, w tym zarządzanie zielenią miejską oraz wodociągami i kanalizacją oraz kontrolę jakości powietrza i wody w aglomeracjach miejskich.
Platforma wyposażona jest w narzędzia gromadzenia i analizy dużych zbiorów danych (big data), a także pełni funkcję udostępniania informacji mieszkańcom (open data).

Microsoft przedstawił program współpracy technologicznej CityNext skierowany do szeroko rozumianego sektora jednostek samorządu terytorialnego, a realizowany wraz z partnerami korporacji.
W ramach programu firma na warunkach komercyjnych udostępnia partnerom biznesowym swoje technologie celem tworzenia nowych, innowacyjnych produktów.
W rezultacie firma APA Group na bazie SQL stworzyła rozwiązanie Vision BMS celem zdalnej kontroli nad budynkiem oraz mobilnego monitoringu różnych instalacji w jednym miejscu.
Produkt wdrażany jest na uczelniach, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz korporacjach.

Z interesującym produktem pod nazwą Big Belly Smartbin pokazała się również firma Orange Polska wraz z jej partnerem Integrated Solutions.
Produkt jest innowacyjnym systemem telemetrycznym do zarządzania miejskimi opadami na bazie rozwiązania tzw. sieci inteligentnych pojemników na śmieci wyposażonych w moduł zgniatający odpady oraz system monitorujący wnętrze pojemnika.
Pojemniki Big Belly zasilane są energią słoneczną i łączą się bezprzewodowo z aplikacją zarządzaną z chmury.
Z tej chmury wcześniej czy później spadnie duży deszcz.

Drugi dzień konferencji otworzył Michał Kurtyka (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii). Pierwszy blok tematyczny dotyczył energetyki miejskiej, w tym kwestii związanych m.in. z energooszczędnością, smart grid oraz osobistym zarządzaniem energią przez mieszkańca.
Swoje rozwiązanie dotyczące oszczędnego użytkowania energią obiektów przemysłowo- biurowych m.in poprzez praktyczne wykorzystanie warunków klimatycznych czy dostosowywanie się budynku do trybu pracy osób w nim pracujących, uwzględniając przy tym dzień tygodnia i porę dnia, zaprezentowała firma WPiP.

Kolejna debata forum skupiona była wokół mobilności miejskiej i systemu zarządzania transportem.
Hiszpańska Aldesa, już z oddziałem w Polsce, posiada w swoim portfolio produktowym rozwiązania dotyczące regulacji i kontroli sygnalizacji świetlnej, priorytetyzacji ruchu autobusów miejskich czy choćby implementacji systemów informacyjnych dla użytkowników ruchu.

Podczas panelu poruszone zostały tematy automatyzacji transportu, wykorzystania geolokalizacji w transporcie, czy też smart parking.
W tym ostatnim obszarze zaprezentowała się również firma Comarch z systemem inteligentnych parkingów w przestrzeni miejskiej.

Prelegentami drugiego dnia byli m.in. : Marcin Pluta (Burmistrz Miasta Brzeziny), Rafał Soja (Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż), Mirosław Kozłowicz (Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy), Alain Van Gaever (Policy Officer, Directorate-General for Mobility and Transport, Komisja Europejska), Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania), Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Tadeusz Truskolaski (Prezydent Miasta Białegostoku) oraz Bartosz Bartoszewicz (Wiceprezydent Miasta Gdyni).

Dyskusja kończąca drugi dzień, ale nie mniej ważna, to debata o edukacji w tym m.in. o dostarczaniu cyfrowych zasobów edukacyjnych, współpracy oświaty z przedsiębiorstwami i administracją oraz ujednoliceniu oferty edukacyjnej.

Miasto Gdynia, reprezentowane przez Wiceprezydenta Pana Bartosza Bartoszewicza, mocno stawia na zintegrowanie systemu oświaty, już na poziomie szkół średnich, z zapotrzebowaniem na rynku pracy czego dowodem jest funkcjonowanie szkoły o profilu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Takie działania mają przyszłość bowiem w polskim systemie edukacji jest wyraźna luka, a nie każdy pracodawca potrzebuje natchnionego ewangelisty z dyplomem MIT, a bardzo często zwykłego technika, który będzie po prostu wie jak coś działa i jest w stanie usunąć usterkę.

Smart City Forum jest wydarzeniem tworzącym platformę wymiany opinii na temat najnowszych technologii i możliwości jakie stwarzają rozwiązania typu smart. Z edycji na edycję prezentuje coraz więcej praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. IV edycja skupiła ekspertów, liderów i autorytetów nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

Kolejna edycja Smart City Forum, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, już na początku 2017 roku. Gorąco polecam i w imieniu organizatorów zapraszam już teraz bo naprawdę warto.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Polacy wymyślili świetną apkę, która ubierze cię, jak gwiazdę serialu. Atakują nowy, odległy rynek
0 0Krótka ławka trenera Morawieckiego. Nowy minister finansów debiutował jeszcze u Tuska
0 0Do kogo trafiają pieniądze z PFN? Detektyw ujawnia sztuczki na "wyprowadzanie środków"
0 0Smartfona powinniśmy używać co najmniej 25 lat. Ten raport jest zatrważający
0 0"Znaleźli lukę w systemie". Atak na rafinerie obnażył słabe punkty ich zabezpieczeń
0 0"Ktoś dobrze wybrał cel". Uderzenie w saudyjską ropę zaboli cały świat, również nas
NAUKA 0 0Polacy szykują inspirowaną glonami rewolucję w medycynie. Właśnie dostali na to 21 mln zł
0 0Rząd chce wiedzieć, gdzie jeździsz i za ile. Dane z Ubera i Bolta przejmą służby