• NIK postuluje zakończenie projektu GreenEvo, bo... wspierał przedsiębiorców

  NIK wnioskuje do Ministra Środowiska o zaprzestanie finansowania projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Zdaniem kontrolujących, nie da się pogodzić polityki środowiskowej ze wspieraniem przedsiębiorców... CZYTAJ WIĘCEJ
 • KE doceniła polską politykę innowacyjną

  Komisja Europejska ogłosiła rekomendacje dla krajów członkowskich czyli coroczne podsumowanie ich oceny. To właśnie z nich wynika zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Tegoroczny dokument Komisji na temat Polski jest też niesłychanie ważny dla wszystkich zainteresowanych innowacyjnością, bo... w ogóle nie odnosi się do tego obszaru. Paradoksalnie, jest to naprawdę duże osiągnięcie! CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kreatywni inaczej

  Z regionów, które w minionych latach szczególnie dużo wydały na rozwój kapitału ludzkiego i innowacji, najliczniej wyjeżdżali wykwalifikowani specjaliści. To przestroga dla wszystkich, którzy wdrażają nowe programy operacyjne na poziomie kraju i poszczególnych województw. Są lepsze sposoby inwestowania w przyszłość naszej gospodarki niż budowa za publiczne pieniądze wodnych parków rozrywki, domów pielgrzyma i zagranicznych fabryk. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zielone cmentarzysko

  Zamówienia publiczne mogą promować zakupy rozwiązań ekologicznych i innowacyjnych. Mogą - ale nie muszą... Mogą też doprowadzić dostawcę innowacyjnej technologii środowiskowej do bankructwa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak Ministerstwo wywłaszczyło naukowców

  Proceder, niefortunnie określony jako "uwłaszczenie naukowców", wprowadzony przez nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w lipcu 2014 r., skończył się na... pozbawieniu naukowców części przysługujących im wcześniej praw własności intelektualnej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Luka w finansowaniu B+R w 2015 roku

  To nie będzie dobry rok dla działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. Środków publicznych na NOWE projekty B+R będzie mniej niż w poprzednich latach, nie zostaną też uruchomione konkursy w ramach niektórych, dotąd popularnych programów NCBiR. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Priorytet 13 czyli polski paragraf 22

  711 milionów euro na infrastrukturę uczelni, która ***NIE MOŻE*** być wykorzystywana do prowadzenia badań naukowych. Czy uczelnie mogą zostać ukarane za stworzenie wynalazków i sprzedaż technologii w oparciu o wyposażone w ten sposób laboratoria? Oto kolejna odsłona gospodarki opartej na wiedzy w polskim wydaniu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Gdzie się podziało 16 miliardów złotych na badania i rozwój?

  Polska "zagubiła" 16 mld złotych środków, które otrzymała z Komisji Europejskiej na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w latach 2007-2012. Pieniądze zostały wydane we właściwy sposób, instytucje wdrażające poprawnie dokumentowały wydatki, ale nie ma po nich śladu w narodowych statystykach B+R. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Teoria gier z zastosowaniami górniczymi

  W dniu tradycyjnego święta górników - Barbórki - warto zastanowić się, czy naprawdę chcemy budować w Polsce gospodarkę opartą na wiedzy, bo naszej gospodarce opartej na węglu nie udało się odnieść spektakularnego sukcesu... Tytuł postu może wywoływać uśmiech na twarzy, ale jest jednocześnie autentycznym tytułem pewnego podręcznika akademickiego, wydanego w 2007 roku. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dlaczego dane GUS to fikcja cz. 2

  Wielostronne formularze GUS, nadmiar niepotrzebnych pytań, brak motywacji do składania sprawozdań - oto kolejne powody dlaczego firmy nie raportują o swojej działalności B+R CZYTAJ WIĘCEJ