• Wysokiej jakości staże szansą na zahamowanie trendu migracyjnego

    W poprzednim wpisie próbowałem nakreślić problem trendu migracyjnego młodych i wykształconych Polaków. Szkolnictwo wyższe - a w zasadzie jego jakość - od kilku lat jest przedmiotem debaty publicznej w naszym kraju. Nic więcej dziwnego, że na zagranicznych uczelniach kształci się już prawie 50 tys. Polaków. Mimo niżu demograficznego tylko w ostatnich trzech latach liczba studentów, którzy wybrali naukę w innych krajach, wzrosła o ok. 20 proc. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Zahamujmy trend migracji wykształconych Polaków

    Według najnowszego badania CBOS co szósty Polak (16%) deklaruje, że w ostatnim dziesięcioleciu pracował za granicą. Ośrodek przypomina, że według danych GUS, w 2014 roku ponownie - po znaczącym spadku w latach 2008-2010 - zwiększyła się liczba Polaków przebywających za granicą. Dodatkowo z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service wynika, że prawie co piąty uczestnik polskiego rynku pracy poważnie rozważa wyjazd za granicę w celu zarobkowym. Najliczniejszą grupą (prawie 35%) wśród osób planujących swoje życie poza Polską jest pokolenie osób kończących studia i robiących swoje pierwsze kroki zawodowe. Jeśli dodamy do tego absolwentów polskich uczelni, którzy wyjechali z kraju oraz polskich absolwentów i studentów uczelni zagranicznych, to mamy do czynienia z pokaźną liczbą młodych, dysponujących unikalnymi doświadczeniami Polaków, którzy obecnie znajdują lub planują znaleźć się poza naszym systemem ekonomicznym. CZYTAJ WIĘCEJ