• Member gets member

  Co to jest? To mechanizm dołączania do grona członków programu nowych członków z polecenia obecnych lub awansowanie w ramach struktury programu. Trzeba pamiętać, że mechanizm MGM to nie mechanizm sprzedażowy, a często jest tak traktowany. W potocznym rozumieniu nasi ambasadorzy nakłaniają do zakupu naszej usługi lub produktu swoich znajomych i są za to nagradzani. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dekalog programu lojalnościowego

  Mam nadzieję, że z tego co już napisałem wynika wyraźnie, że „program lojalnościowy” uruchamiany dla marki, której celem strategicznym jest wyłącznie sprzedaż i ze sprzedaży rozliczani są wszyscy w firmie, nie ma sensu. Nigdy nie będzie prawdziwym programem lojalnościowym. Mechanizmy mające na celu wyłącznie wzrost sprzedaży spowodują, prędzej czy później, zamianę tego programu w retencyjny, czyli niekończącą się promocję sprzedaży. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Lojalność jako wartość etyczna i filozoficzna

  Lojalność z punktu widzenia aksjologicznego zajmuje doniosłe miejsce w etyce. A w filozofii...? Już życiorysy starożytnych filozofów obrazują nam ich pojęcie lojalności, ich stosunek do lojalności, cel któremu należy być lojalnym, a także dyrektywy wskazujące metody postępowania tym, którzy pozostają pod przemożnym wpływem ich zasad i twórczości. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Marketing transakcyjny

  Aby dobrze zrozumieć zmianę jaka zaszła na rynkach, trzeba najpierw zastanowić się nad pierwotnym marketingiem. Pierwotnym w rozumieniu robionym świadomie i pod taką nazwą, nie pierwotnym w sensie jego rozwoju. W sumie marketing pojawił się razem z rynkiem, czyli w czasach bardzo dawnych. Można zapewne znaleźć pewne zachowania marketingowe już w Starym Testamencie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Personalizacja marki

  Zgodzi się Pan ze mną, że tę książkę czyta się inaczej niż inne? Kiedyś usłysza-łem, że jest to jak dialog, a nie tradycyjne czytanie. Myślę, że ta prosta personalizacja ułatwia też zapamiętywanie treści, czyli to, czego bardzo bym chciał. Znalazłem też w internecie zdjęcie tabletu z wyświetloną okładką Strategii marketingowej i podpisem: „pierwsza moja książka z moim imieniem i nazwiskiem na okładce”. Przyzna Pan, że to miłe? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Strategie cenowe

  Generalnie nie jestem zwolennikiem wszechobecnej manipulacji ceną. To najprostsza technika sprzedażowa, nie dająca efektów w długim okresie. Zawsze jest tak, że coś, co daje efekty w krótkim okresie, daje efekty przeciwne w długim okresie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dla kogo lojalność?

  To pytanie, które zadają sobie wszyscy przymierzający się do uruchomienia programu lojalnościowego. Z jednej strony chcielibyśmy, aby wszyscy nasi konsumenci byli lojalni, jakkolwiek tę lojalność rozumiemy. Najczęściej jako częstotliwość i wielkość zakupów. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Marketing zadowolony z zawartości

  Czyli content marketing. Czy to są działania związane z dostarczaniem zadowalającej zawartości w komunikacji dla konsumenta? Czy może służące ukontentowaniu marketerów i obsługiwanych przez nich marek? Wszyscy teraz mówią, bo jeszcze nie robią, o content marketingu, więc odpowiedź na kilka pytań z "tego obszaru". CZYTAJ WIĘCEJ
 • Lojalność prawdziwa

  Aby mówić o prawdziwej lojalności, trzeba określić czym tak naprawdę (w istocie) jest ta lojalność. Koniecznym wydaje się tutaj odwołanie do pojęcia nadrzędnego w stosunku do lojalności, do „relacji”. To właśnie w marketingu relacji występuje pojęcie lojalności. Czym jest relacja, każdy wie, lepiej lub gorzej. Zadziwiające jest tu skojarzenie z całą teorią relacji w filozofii. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Strateg Kopernikiem?

  Jeśli zgodzimy się, że w najbardziej ogólnym ujęciu strategia to planowane działanie, w przeciwieństwie do działań chaotycznych, to zrozumiałe jest, że ktoś, kto planuje działania musi posiadać pewne cechy charakterystyczne. CZYTAJ WIĘCEJ