INNPoland_avatar

Zaufanie - wiosenno-wielkanocne porządki


Zaufanie jest najbardziej pożądaną wartością w budowaniu czegokolwiek i z kimkolwiek. Od społeczeństwa, poprzez biznes, firmę i zaangażowane zespoły aż do relacji rodzinnych. Zaufanie to zarazem najbardziej deficytowy „towar” społeczeństwa polskiego. Czym zatem jest zaufanie?

Zaufanie jest podstawą funkcjonowania każdej wspólnoty. Możemy znaleźć tyle definicji zaufania, ile osób będzie się wypowiadać na ten temat.
Kellogg School powołało do życia projekt pod nazwą The Trust Project przy Northwestern University. Inicjatywa ma na celu pogłębienie badań nad zaufaniem. Zaufaniem w biznesie oraz wśród społeczeństwa. Profesor Kent Grayson, koordynator The Trust Project przy Kellogg Markets and Customers Initiative, specjalizuje się w obszarze marketingu, twierdzi, że „ludzie nie zdają sobie sprawy ze złożoności i kompleksowości pojęcia jakie zawiera się w słowie „zaufanie”. Mamy tendencje do budowania zaufania poprzez intuicję – zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie. Jednak w biznesie nie możesz pozwolić sobie na to, żeby polegać tylko na samej intuicji w budowaniu zaufania ze swoimi partnerami biznesowymi i właścicielami”.


Coż zatem uczynić? Naukowcy podpowiadają rozwiązanie dla nas do zastosowania w naszych codziennych zwyczajnie niezwyczajnych relacjach.

TRZY FILARY ZAUFANIA

Badania wskazują na trzy komponenty zaufania: KOMPETENCJE, UCZCIWOŚĆ, DOBROĆ.

KOMPETENCJE wykazujesz, kiedy osoba lub organizacja, zespół jest w stanie wykonać pracę.

UCZCIWOŚĆ lub spójność, demonstruje wiarygodność i rzetelność w spełnianiu oferowanych/deklarowanych intencji.

DOBROĆ to dbanie o spełnianie prawdziwych potrzeb klienta.

W życiu i w pracy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zaufanie może być jednak w jakiś sposób zwymiarowane. Opracowania na temat mierzenia kapitału społecznego wskazują, że trudno jest badać zjawiska silnie uzależnione od kontekstu.

Badania Kellog Markets and Customers Initiative wykazują, że zarządzający mają tendencję do podkreślania swoich kompetencji i ujmowania znaczenia dobroci – doprowadza to często do trudności w budowaniu zaufania. Natomiast uczciwość i dobroć są ściśle ze sobą powiązane i ocieplają nasz wizerunek.

Zaufanie to kluczowa wartość naszych czasów i warto w tym przedświątecznym okresie zrobić wiosenno-wielkanocny „zaufaniowy remanent”.
Pixabay, Geralt, KAWA