• Alimenty na rzecz małżonka

  Z mojego doświadczenia wynika, że wielu rozwodzących się małżonków chciałoby - z chwilą orzeczenia rozwodu - zapomnieć o byłej już żonie czy byłym mężu. Jak pokazuje życie, nie zawsze jest to możliwe, nawet jeżeli byli małżonkowie nie muszą już porozumiewać się w sprawach związanych z ich dziećmi. Czasami bowiem konsekwencją rozwiązania małżeństwa jest także obowiązek dalszego łożenia na utrzymanie byłej żony lub męża. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Internetowe publikacje a prawo do rozpowszechniania cudzego wizerunku

  W dobie powszechnie dostępnego internetu i popularności serwisów społecznościowych sieć zalewana jest wprost niewyobrażalną ilością różnych zdjęć i filmików. Niektóre z nich wykonywane są przez osoby na nich uwidocznione, niektóre jednak bez ich bez wiedzy i zgody. Niejednokrotnie osoby przedstawione na zdjęciach i filmach nawet nie wiedzą, że są uwiecznione w ten sposób ani że filmik trafił do sieci. Czy takie zachowanie jest zgodne z prawem? I co możemy zrobić, jeżeli nie życzymy sobie, aby nasz wizerunek przemierzał przepastne otchłanie internetu? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oszukany urlop

  Jak donoszą media jako pierwsza w tym roku przez fałszywe biuro podróży została oszukana grupa turystów z Wodzisławia Śląskiego. Na majówkę mieli polecieć na słoneczną Teneryfę, ale plany musieli zmienić i zastąpić słoneczne plaże zeznaniami w miejscowym komisariacie. Jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w tym roku, ale podobnych historii w całym sezonie może być więcej. Przypadek turystów z Wodzisławia Śląskiego to przypadek skrajny, ale każdego roku biura podróży otrzymują wiele reklamacji. Zwyczaj roszczenia turystów dotyczą niezgodności pomiędzy ofertą a tym co otrzymali w miejscu wycieczki. A czy Ty wiesz jakie masz prawa, jeżeli wykupiony wyjazd nie odpowiada temu na co umówiłeś się z biurem podróży? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Alimenty – jak ich dochodzić

  Jednym z podstawowych obowiązków rodziców względem ich dziecka jest obowiązek pokrywania kosztów ich utrzymania (oczywiście w sytuacji gdy dziecko nie ma majątku przynoszącego dochód pozwalający na pokrycie tych kosztów, co jednak nie zdarza się zbyt często). CZYTAJ WIĘCEJ
 • Strajk nauczycieli - jak zapewnić dzieciom opiekę

  Rozpoczęty w dniu dzisiejszym strajk nauczycieli ma trwać do odwołania. Bez względu na to czy go popieramy czy nie to problem wszystkich rodziców, którzy zapewne głowią się nad tym w jaki sposób zapewnić opiekę dzieciom, które nie będą mogły pójść do szkoły albo przedszkola. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Załóż spółkę przez Internet

  Od 1 stycznia 2012 roku możliwe jest założenie przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a od 15 stycznia 2015 roku także spółki jawnej i spółki komandytowej. Skorzystanie z tego sposobu rozpoczęcia działalności w formie spółki handlowej jest szybsze i tańsze, musisz jednak liczyć się z tym, że nie będziesz mógł ukształtować umowy spółki w dowolny, najbardziej odpowiadający Ci - sposób, ale zmuszony będziesz skorzystać z udostępnionego wzorca umownego. Czy mimo to istnieją zalety zakładania spółki w ten właśnie sposób? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kiedy zgromadzenie wspólników może się odbyć poza siedzibą spółki?

  Czerwiec to miesiąc, w którym odbywa się największa - w całym roku - ilość zgromadzeń wspólników. Powodem tego jest dyspozycja art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych, która nakłada obowiązek zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Praktyka pokazuje, że zazwyczaj rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników upływa więc w ostatnim dniu czerwca. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czym jest prokura i co odróżnia ją od zwykłego pełnomocnictwa?

  W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest wyobrazić sobie przedsiębiorcę, będącego „samotną wyspą”, działającego samodzielnie i bez niczyjej pomocy. Aby ułatwić podejmowanie czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy ustawodawca powołał do życia instytucję prokury, która jest niczym innym jak szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Na czym polega jej wyjątkowość? Przede wszystkim na tym, że może jej udzielić tylko przedsiębiorca. Czym jeszcze różni się od „zwykłego” pełnomocnictwa? Nie każdy może takim szczególnym pełnomocnikiem zostać, zakres umocowania prokurenta wynika z samej ustawy a nie woli reprezentowanego czy wreszcie przepisy zobowiązują do ujawnienia prokury w rejestrze przedsiębiorców. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy spółka może otrzymać zwolnienie od kosztów sądowych?

  Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych została wprowadzona w ramach tzw. prawa dla ubogich. Jej celem było umożliwienie osobom niezamożnym dostępu do postępowania sądowego poprzez całkowite wyeliminowanie obowiązku pokrycia kosztów sądowych albo z uwzględnieniem jedynie częściowej odpłatności. Prawo do żądania zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych zostało przewidziane nie tylko dla osób fizycznych. O jego przyznanie mogą ubiegać się również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przedsiębiorcy jednak dość rzadko będą mogli z tej instytucji skorzystać. A to z uwagi na pogląd, że jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny mieć zabezpieczone środki na pokrycie kosztów ewentualnych postępowań sądowych, które z tą działalnością są związane. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pisma spółki, czyli pamiętaj o obowiązku informacyjnym

  Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców szereg różnego rodzaju obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek informowania kontrahentów na stronach internetowych i w pismach handlowych o podstawowych danych spółki. Obowiązek ten jest często lekceważony i choć jego naruszenie nie powoduje nieważności składanych oświadczeń to może być przyczyną nałożenia na członków zarządu spółki dotkliwej kary finansowej. CZYTAJ WIĘCEJ