O autorze
dr Marek Porzeżyński - doktor nauk prawnych, prawnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr specjalizujący się w prawie nowych technologii, w tym ochronie danych osobowych i cyberbezpieczeństwie jak również w zagadnieniach szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, mediów i reklamy.

Jeden z pierwszych w Polsce badaczy zajmujący się prawnymi implikacjami wykorzystania technologii sztucznej inteligencji. Dyrektor Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii Future Institute, w ramach którego analizuje możliwości i implikacje prawne i społeczne wykorzystania najnowszych zdobyczy technologii, w szczególności związane z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki.

Wykładowca wielu uczelni publicznych, jak również prywatnych. W latach 2014-2017 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie wykładowca na SWPS Uniwersytcie Humanistospołecznym .

W chwili obecnej nadal rozwija się naukowo w ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka Stosowana na Politechnice Warszawskiej.Wszelkie treści nie stanowią porady ani opinii prawnej. W szczególności nie mogą być one uznane za stanowisko jakiegokolwiek podmiotu, z którym współpracuje Autor. Opublikowane treści odzwierciedlają jedynie prywatne poglądy Autora.

Już od przyszłego tygodnia obowiązywać będzie zakaz geoblokowania - co on oznacza?

Geoblokowaniem nazywane są praktyki polegające na blokowaniu dostępu do stron internetowych lub przekierowywania na strony przewidziane dla danego rynku ze względu na przynależność państwową odwiedzającego. Takie praktyki uznawane są za dyskryminujące i Unia Europejska zamierza z nimi walczyć na wszystkich polach - również w handlu internetowym!


Już 3 grudnia 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Tematyka ta jest również elementem strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Sam akt prawny ma zapewnić szerszy dostęp do ofert poszczególnych sprzedawców, jak również zapewnić jednolite traktowanie klientów.


Co się zatem zmieni?

Rozporządzenie przewiduje szereg zmian i wprowadza nowe mechanizmy mające zapewnić szerszy dostęp do produktów i usług na terenie UE, jak również przeciwdziałać dyskryminacji. Począwszy od 3 grudnia 2018 r. sprzedawcy nie będą mogli blokować lub przekierowywać dostępu do wersji swojej strony internetowej ze względu na przynależność klienta. Oznacza to, że popularna praktyka wykorzystywania danych dla określenia przynależności państwowej i wymuszająca użycie określonej wersji strony internetowej, co do zasady, nie będzie już dozwolona. Będzie jednak taka możliwość w przypadku uzyskania wyraźnej zgody klienta.


Kolejną nowością wprowadzaną razem z rozporządzeniem będzie brak możliwości nieuzasadnionego różnicowania ofert sprzedawcy. Chodzi zatem o to, aby sprzedawca nie mógł np. wprowadzać różnych cen tego samego towaru, usługi lub form płatności dla klientów z różnych państw jeżeli nie ma to swojego uzasadnienia.


Każde państwo jest zobowiązane do wyznaczenia organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów rozporządzenia, jak również ustalenia przepisów dotyczących środków zapewniających jego stosowanie np. środków przymusu lub różnego rodzaju kar.

Do kogo kierowane są nowe wymogi??

Rozporządzenie kierowane jest do sprzedawców, którzy oferują swoje usługi lub towary za pośrednictwem internetu. Dotyczy to zarówno usług lub towarów oferowanych dla klientów-konsumentów, jak również w relacjach z innymi przedsiębiorcami.

Co muszą zrobić sprzedawcy internetowi?

Przede wszystkim nie należy się bać "kolejnych obowiązków". W rzeczywistości nie są one tak poważne i nie wymagają znaczących nakładów finansowych lub organizacyjnych. W szczególności, z wejściem w życie rozporządzenia, nie łączy się obowiązek oferowania swoich towarów lub usług na teren każdego Państwa UE wraz z jego dostawą, co jest jedną z głównych obaw sprzedawców internetowych. Dotyczyć to będzie zatem terytoriów, dla których sprzedawca standardowo oferuje swoje towary lub produkty.

Poniżej lista kroków, które powinny zostać podjęte przez sprzedawców internetowych w celu dostosowania swojej działalności do omawianego rozporządzenia:

1. Weryfikacja czy rozporządzenie ma zastosowanie dla mojej działalności.Rozporządzenie przewiduje wiele wyłączeń np. dla dostarczania nie audiowizualnych treści chronionych prawem autorskim

2. Sprawdzenie czy mechanizm działania strony internetowej nie przewiduje obowiązkowego przekierowania klientów na inną wersję serwisu.

3. Zapewnienie odpowiedniej formy zgody i jej przechowywania w przypadku, gdy sprzedawca chce nadal móc przekierowywać klientów do dedykowanego dla nich serwisu np. ze względu na państwo, z którego próbują uzyskać dostęp.

4. Weryfikacja oferty i polityki cenowej na różnych wersjach strony.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Polacy wymyślili świetną apkę, która ubierze cię, jak gwiazdę serialu. Atakują nowy, odległy rynek
0 0Krótka ławka trenera Morawieckiego. Nowy minister finansów debiutował jeszcze u Tuska
0 0Do kogo trafiają pieniądze z PFN? Detektyw ujawnia sztuczki na "wyprowadzanie środków"
0 0Smartfona powinniśmy używać co najmniej 25 lat. Ten raport jest zatrważający
0 0"Znaleźli lukę w systemie". Atak na rafinerie obnażył słabe punkty ich zabezpieczeń
0 0"Ktoś dobrze wybrał cel". Uderzenie w saudyjską ropę zaboli cały świat, również nas
NAUKA 0 0Polacy szykują inspirowaną glonami rewolucję w medycynie. Właśnie dostali na to 21 mln zł
0 0Rząd chce wiedzieć, gdzie jeździsz i za ile. Dane z Ubera i Bolta przejmą służby