O autorze
Marta Krzyśków – Szymkowicz, rzecznik patentowy, mediator. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie dla firm, wspierającym zarządzanie dużymi portfolio oznaczeń. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Jako mediator prowadzi mediacje w sprawach z zakresu spraw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Jest wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Opublikowała wiele tekstów poświęconych praktycznym aspektom wykorzystywania patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i licencji w biznesie, a także prowadzi szkolenia dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w tym zakresie.

Mediacje w sprawach gospodarczych

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów dopiero zaczynają funkcjonować w polskim porządku prawnym (mimo, iż regulacje prawne wprowadzone zostały lata temu). Wciąż jednak wiedza polskich przedsiębiorców o pozytywnych stronach mediacji jest znikoma.


Spory sądowe toczą się latami, a po tak długim czasie strony walczą już głównie o zasadę i ideę, zapominając niemal jaki był pierwotny zarzut. Dlatego też możliwość załatwienia sporu w zakresie prawa gospodarczego na drodze mediacji jest niebywale istotna, gdyż w sposób stosunkowo prosty i szybki pozwala zakończyć wieloletnie zmagania prawne pomiędzy przedsiębiorcami.


Warto też zastanowić się nad zakończeniem sporu na drodze mediacji jeszcze przed wszczęciem procesu sądowego. Obecnie orzekający w sprawie Sąd i tak z urzędu rozważy, czy sprawa ma potencjał mediacyjny. Czy zatem jest sens latami spierać się z drugim przedsiębiorcą, czy nie lepiej spożytkować swoje wydatki i siły na rozwój własnej firmy? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, bo sprawa sprawie nie równa. Jednak w przypadkach pozwów o zapłatę, o naruszenie wcześniejszych praw, rękojmię, wady nabytej ruchomości czy nieruchomości lub sporów pracowniczych dobrze jest najpierw spróbować mediacji. Takie sprawy mają duży potencjał mediacyjny i przeważnie kończą się zwarciem ugody, a co niezwykle ważne trwają ok. 3-5 miesięcy a nie od 3 do 5 lat.


Przykładem rodzaju spraw, które warto skierować do mediacji są spory z zakresu prawa własności intelektualnej. Tym razem skupię się na prawach autorskich, a w kolejnym wpisie odniosę się do prawa własności przemysłowej.
Spory z zakresu prawa autorskiego co do zasady powstają na gruncie rozbieżności stron w zakresie oceny komu przysługuje prawo autorskie do danego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. obrazu, wiersza, ale także i projektu architektonicznego, wzoru przemysłowego, układu choreograficznego. W takim przypadku zazwyczaj obie strony posiadają pewne dowody, bądź przeważnie tylko przekonanie, iż dany utwór przysługuje właśnie im. Warto wówczas usiąść i przy pomocy profesjonalnego mediatora porozmawiać, przedstawić swoje argumenty i wysłuchać drugiej strony, by w sprzyjającej atmosferze negocjować warunki ugodowe. Osiągnięcie porozumienia w sprawny sposób zakończy spór i pozwoli na korzystanie z danego utworu w sposób zarobkowy. Sporny utwór będzie generował przychody zgodnie z ustalonymi warunkami. Natomiast w przypadku sprawy sądowej prawa do utwory zostałyby „zamrożone na długi czas, blokując możliwość jego komercyjnego wykorzystania. Dodatkowo takie rozwiązanie generowałoby o wiele większe koszty postępowania, czyli tak naprawdę nikt nie miałby pożytku z takie rozwiązania.We wrześniu opiszę możliwości rozwiązywania na drodze mediacji sporu z zakresu prawa własności przemysłowej. Zapraszam.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Marek PorzeżyńskiMarek Porzeżyński

Unia Europejska zgodnie ustanowiła ramy umożliwiające karanie za dokonanie cyberataków zagrażających poszczególnym państwom.

Anna SzubertAnna Szubert

1 czerwca w Hali Expo w Łodzi odbędzie się siódma edycja pokazu polskich projektantów Marka Wspiera Markę. To wydarzenie wyjatkowe na skalę Polski.

Igor IluninIgor Ilunin

Nasze samochody jeszcze nie jeżdżą samodzielnie. Na pewno też nie latają. Ale postęp technologiczny ostatnich kilku lat jest zadziwiający.