O autorze
Doktor nauk ekonomicznych, prezes Ecorys Polska Sp. z o.o., założyciel pierwszego w kraju klastra medialno-kreatywnego Creative Communication Cluster.

Współpracuje z instytucjami branżowymi w zakresie edukacji rynku na temat zagadnień związanych z przetargami publicznymi i inicjuje współpracę między biznesem, światem nauki oraz administracją publiczną, kontynuując proces konsolidacji sektora medialno-kreatywnego w celu podniesienia jego konkurencyjności. Jest cenionym specjalistą nie tylko w branży PR, ale również w branży kreatywnej. Jako ekspert uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, biorąc aktywny udział w dialogu na temat zmian prawnych mających na celu zwiększenie poziomu wsparcia ze strony administracji publicznej dla MŚP.

Klatka po klatce

Filmy animowane to niezwykle dochodowy segment światowego przemysłu filmowego – zagraniczne animacje święcą tryumfy w polskim box-office, zaś krajowe produkcje odnoszą sukcesy przede wszystkim… za granicą. Potencjał polskiej branży animacji jest wyraźnie dostrzegalny, jak jednak faktycznie ocenić jej zdolności ekonomiczne, technologiczne i rozwojowe? Mieliśmy okazję dowiedzieć się tego dzięki zleceniu od Polskiej Komisji Filmowej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji. W trakcie przeprowadzonych w drugiej połowie zeszłego roku badań krajowego sektora animacji i VFX specjaliści ECORYS Polska wzięli pod lupę czterdzieści dwie firmy – małe, średnie i duże studia. Efekt projektu, czyli obszerny raport diagnozujący kondycję tego konkretnego segmentu przemysłu filmowego w Polsce, jest już dostępny w Internecie.


Młodzi i zdolni

Pomimo długiej i bogatej historii animacji w Polsce, studia z sektora animacji i VFX działające obecnie na krajowym rynku są w większości dosyć młode. Najwięcej z nich (40%) założono w latach 2006-2010, a niewiele mniej po roku 2010 (24%). Choć studia powstałe jeszcze przed 1991 rokiem również stanowią znaczący odsetek (12%), to znajdują się wśród nich podmioty, które – zanim przyjęły obecną postać – na przestrzeni wielu lat podlegały licznym przekształceniom. Zauważalne jest, że pierwsze lata po transformacji ustrojowej nie sprzyjały zakładaniu tego rodzaju działalności, znaczący rozwój branży nastąpił dopiero po roku 2006.
Większość polskich firm zajmujących się animacją i cyfrowymi efektami specjalnymi koncentruje swoją aktywność na dwóch głównych obszarach: działalności usługowej (przede wszystkim dla branży reklamowej) i realizacji własnych produkcji. Do mocnych stron firm i specjalistów działających w branży należy niewątpliwie bardzo dobry warsztat pracy oraz wysokie kompetencje w zakresie animacji, a dorobek i osiągnięcia polskich studiów zauważane są na arenie międzynarodowej. 62% badanych w ciągu ostatnich trzech lat prezentowało swoje produkcje na festiwalach filmowych w kraju i zagranicą, z czego 89% zgłaszających filmy na konkursy odebrało przynajmniej jedno wyróżnienie lub nagrodę. To własne, krótkie metraże wyświetlane na festiwalach w większości przypadków decydują o wyróżnieniu się studia jako znaczącego w branży – osiągane przez nie sukcesy stanowią podstawę do oceny zdolności producentów do konkurowania jakością na rynkach międzynarodowych.


Stojący przed wyzwaniami

Z drugiej strony – najczęściej wymienianą w badaniu kategorią odbiorcy realizowanych przez polskie studia projektów są osoby dorosłe. Badanie potwierdziło, że polscy twórcy działający w obszarze filmu animowanego zorientowani są głównie na produkt autorski, artystyczny i festiwalowy, skierowany raczej do wąskiego grona odbiorców, przede wszystkim publiczności festiwalowej. Słabe ukierunkowanie branży na rozrywkową funkcję animacji, adresowanej do dzieci czy widowni familijnej, utrudnia dodatkowo zdobycie widowni masowej.

Profesjonalizacji sektora nie sprzyja też niski poziom finansowania animacji. Choć środki publiczne w założeniu stanowić mają jedynie uzupełnienie inwestycji dokonywanych w sektorze przez podmioty rynkowe, wciąż niezwykle rzadko zdarza się pozyskanie inwestora dla filmu. W przeciwieństwie do krajów sąsiadujących, w Polsce nie ma również jakiegokolwiek systemu zachęt finansowych, który sprzyjałby napływowi do nas dużych produkcji i post-produkcji z zagranicy, gwarantując wymierne korzyści finansowe dla budżetu państwa.


Z widokami na przyszłość

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Prestiżowy konkurs dla polskich start-upów. Najlepsi pojadą do Doliny Krzemowej
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł
0 0Trump bije się z Chińczykami, obrywa Polska. Musimy wybrać: pieniądze czy bezpieczeństwo
0 0Już nawet Amerykanie wiedzą, że wizy zostaną zniesione. Oto mocny dowód
0 0Duże zmiany w Allegro. Ogłoszenia bez opłat i przestrzeń dla osób prywatnych