O autorze
Doktor nauk ekonomicznych, prezes Ecorys Polska Sp. z o.o., założyciel pierwszego w kraju klastra medialno-kreatywnego Creative Communication Cluster.

Współpracuje z instytucjami branżowymi w zakresie edukacji rynku na temat zagadnień związanych z przetargami publicznymi i inicjuje współpracę między biznesem, światem nauki oraz administracją publiczną, kontynuując proces konsolidacji sektora medialno-kreatywnego w celu podniesienia jego konkurencyjności. Jest cenionym specjalistą nie tylko w branży PR, ale również w branży kreatywnej. Jako ekspert uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, biorąc aktywny udział w dialogu na temat zmian prawnych mających na celu zwiększenie poziomu wsparcia ze strony administracji publicznej dla MŚP.

Chcemy być smart

W ECORYS Polska, wspólnie z firmą ATMOTERM S.A. – jednym z największych wykonawców opracowań w dziedzinie ochrony środowiska – rozpoczęliśmy właśnie pracę nad stworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025. Projekt znany szerzej jako SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan – stanowi narzędzie planistyczne, obejmujące szerokie spektrum dziedzin, z którego kraje Unii Europejskiej, w różnym zakresie, chętnie korzystają już od kilku lat. W roku 2013 wskazano je w Pakiecie Mobilności Miejskiej przyjętym przez Komisję Europejską, wpisuje się ono również w jeden z głównych wątków tematycznych określonych w Krajowej Polityce Miejskiej 2023 – „Transport i Mobilność Miejska”.


Transport miejski z ludzką twarzą

Władze samorządowe słusznie koncentrują się na zbiorowym transporcie publicznym, bo jest on najbardziej efektywny i przyjazny dla środowiska naturalnego – ma priorytetowe znaczenie szczególnie w przypadku aglomeracji miejskich, gdzie stale rosnąca liczba samochodów osobowych prowadzi do niewydolności sieci transportowej, zwłaszcza w centrach dużych ośrodków miejskich i w miejscach wjazdu do nich. Samorządy miast oraz otaczających ich gmin współpracują ze sobą po to, aby wspólnie rozwiązywać problemy mieszkańców aglomeracji. To, że mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania oczekują coraz wyższego poziomu usług transportowych i wygody przemieszczania się jest z kolei naturalną konsekwencją wzrastania standardu ich życia.


SUMP dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ma umożliwić zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów transportowych na jego terenie oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich dwudziestu dwóch gminach współtworzących obszar funkcjonalny. Dzięki opracowaniu Planu, możliwa będzie nie tylko rozbudowa powiązań komunikacyjnych między Poznaniem a otoczeniem miasta czy zwiększenie jego funkcji metropolitalnych, ale, co równie istotne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynikającej z procesów transportowych czy wreszcie – zwiększenie atrakcyjności podróży transportem publicznym dla mieszkańców Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Istotne jest, aby zapewnić pasażerom wygodę podróżowania i sprawić, by ludzie przesiedli się z prywatnych pojazdów do autobusów.

W tym wszystkim chodzi właśnie o nowe podejście, które obecnie tak chętnie promuje Komisja Europejska: nasze spojrzenie na poruszanie się po mieście powinno być holistyczne – zintegrowane. Na zeszłorocznej konferencji „Plany zrównoważonej mobilności miejskiej”, poprowadzonej przez eksperta ECORYS Polska – Cezarego Gołębiowskiego, podejściem podobnym pochwalić się mogła Gdynia, Kraków oraz Warszawa. Z ich dobrych praktyk korzystać będzie wkrótce również Poznań.


Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Prestiżowy konkurs dla polskich start-upów. Najlepsi pojadą do Doliny Krzemowej
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł
0 0Trump bije się z Chińczykami, obrywa Polska. Musimy wybrać: pieniądze czy bezpieczeństwo
0 0Już nawet Amerykanie wiedzą, że wizy zostaną zniesione. Oto mocny dowód
0 0Duże zmiany w Allegro. Ogłoszenia bez opłat i przestrzeń dla osób prywatnych